Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.


Projekter i OmSorg

Herunder kan du se et udpluk af vores projekter.

Projekter i OmSorg

Sorggrupper i skoler

I OmSorg arbejder vi via Projekt Sorggrupper i Skoler for, at så mange sorgramte børn som muligt sikres ansvarlig voksenhjælp gennem deltagelse i et sorggruppeforløb på deres skole.

OmSorg medvirker således til at skabe en sorgkultur på skolerne og sikre, at der på skolerne er medarbejdere med viden om sorg, krise og tab. Vi samarbejder allerede med 16 kommuner, og vi er i dialog med flere. Projektet bygger på en evaluering fra 2015-2016, hvor skolers udbytte af at have en sorggruppe blev evalueret. Undersøgelsen peger på sorggrupper i skoler som en tidligt forebyggende indsats, der skaber stor trivsel for de børn og unge, som benytter tilbuddet.  

Skal vi samarbejde om sorggrupper på skolerne i din kommune?

For mere info kontakt projektleder Bettina Ragna Olesen på betro@cancer.dk eller på tlf. 30381519.


Når små børn sørger

Igennem dette 30 måneders projekt sætter Kræftens Bekæmpelse og Senter for Krisepsykologi i Bergen fokus på de udfordringer, der opleves af daginstitutionspersonalet i mødet med familier, hvor den ene forælder er død. Studiet er baseret på brugerinkluderende metoder, der interviewer institutionspersonalet, børn og forældre om oplevede behov og udfordringer i sorgarbejdet. Afslutningsvis leveres en opdateret sorghandleplan til 0-6 års området. Denne kan bruges til at opdatere de sorghandleplaner, der eksisterer i 92% af alle danske daginstitutioner.

For mere info kontakt Martin Lytje på martinl@cancer.dk  eller tlf. 35257492


Børnekræftoverleveres senfølger – En rapport om livet med senfølger, baseret på børnekræftoverleveres unikke viden

OmSorg har i 2015 udarbejdet en kvalitativ undersøgelse af unge børnekræftoverleveres senfølger samt konsekvenserne af disse, da der hidtil har været en meget begrænset viden om, hvordan livet har været for børnekræftoverleverne, efter de har afsluttet behandling.

Nogle af konklusioner i undersøgelsen er, at størstedelen af børnekræftoverleverne har senfølger, der i større eller mindre grad påvirker deres liv og livskvalitet. Dette er både fysiske, mentale og sociale senfølger. At senfølgerne ofte overses og ikke anerkendes, og at børnekræftoverleverne oplever, at der mangler viden om deres senfølger og de konsekvenser, senfølgerne har for deres liv.

Se hele rapporten her.

For mere info kontakt Line Thoft Carlsen på ltc@cancer.dk 


At overleve kræft som barn har konsekvenser for resten af livet - også selvom man ikke kan se det

Denne letlæselige casebaserede rapport beskriver, hvordan livet er for de børnekræftoverlevere, der hver dag må leve med konsekvenserne af de senfølger, som næsten uundgåeligt kommer, efter at man har været behandlet for kræft som barn.

I rapporten fortæller 10 børnekræftoverlevere om hverdagen med forskellige senfølger og de udfordringer, det giver.

Rapporten er baseret på den kvalitative undersøge ”Børnekræftoverleveres senfølger”.

Læs hele rapporten her.

For mere info kontakt Line Thoft Carlsen på ltc@cancer.dk