Sorggrupper Region Midtjylland

Hvis din kommune ikke har et link, så er det fordi Kræftens Bekæmpelse ikke er orienteret om eventuelle sorggrupper i kommunen. Kun de sorggrupper som vises med Kræftens Bekæmpelses logo er udbudt af Kræftens Bekæmpelse.

Ønsker du at få en gruppe registreret eller få ændret i eksisterende data, bedes du kontakte Jannie Møller på janniem@cancer.dk.


Region Midtjylland


Favrskov

Sorggrupper for børn og unge

Lions Klub Hinnerup Dagmars Kilde tilbyder sorggrupper for børn og unge under 18 år. 

Kontakt Else Carlsen på tlf.: 21 15 06 58 eller Susan Jensen på tlf.: 27 28 18 78.

Læs mere her. 


Hedensted

Sorggrupper for børn og unge

Hedensted Kommune tilbyder to sorggrupper for børn og unge, der har mistet eller har livstruende eller kronisk sygdom tæt inde på livet. Den ene gruppe er for børn mellem 4-9 år og den anden for børn og unge mellem 14-17 år.

Grupperne mødes hver anden mandag:
Sorggruppen for de 4 til 9 årige fra 16.00 til 17.30
Sorggruppen for de 10 til 17 årige fra 16.00 til 18.30

Mødestedet: Bikub, Vestergade 19, 8723 Løsning

Konktakt Familie- og psykoterapeut Birgitte B. Jacobsen på tlf. 30 36 14 96 eller mail birgitte.b.jacobsen@hedensted.dk 
eller kontakt familie- og psykoterapeut Dorthe Fiskbæk på tlf. 23 25 32 22 eller mail dorthe.fiskbaek@hedensted.dk 

Læs mere her.


Herning

Sorggrupper Region Midtjylland

Sorggrupper for unge
Kræftrådgivningen i Herning tilbyder sorggrupper for unge i alderen 15-18 år og 18-30 år, der har mistet. Grupperne er ledet af to gruppeledere med børnefaglig erfaring.

Gruppen for de 15-18 årige mødes torsdage i ulige uger kl. 17.30-19.30 og gruppen for de 18-30 årige mødes mandage i ulige uger kl. 19-21.

Kontakt Kræftrådgivningen i Herning på tlf.: 70 20 26 63 eller mail: herning@cancer.dk.

Læs mere her.

Sorggruppe for mellemtrins- og udskolingselever
UngHerning samler mellemtrins- og udskolingselever fra Herning Kommunes skoler. driftskoordinator Karina Hald på tlf.: 30 44 03 55 eller på mail: ungkh@herning.dk

Læs mere her

Sorggrupper for børn og unge
Selvhjælp Herning tilbyder sorggrupper for indskolings- og mellemtrinselever samt til unge mellem 15-30 år.

Grupperne understøttes af 1-2 frivillige, uddannede trivselsgruppeledere.

Kontakt Selvhjælp Herning på tlf.: 53 58 65 88 eller på mail: kontakt@selvhjaelpherning.dk

Læs mere her.


Holstebro

Sorggrupper for børn og unge

Foreningen Børn og Unge i Sorg i Holstebro tilbyder to sorggrupper. En for børn i alderen 8-12 år, og en for unge i alderen 13-17 år. Begge grupper ledes af Jette Børlum, pædagog og familieterapeut fra Kempler Instituttet, i samarbejde med professionelle frivillige.

Kontakt sorggruppeleder Mette Lønborg på tlf.: 29 89 22 64 eller mail: mette_p10@hotmail.com

Læs mere her


Horsens

Sorggrupper for børn og unge

Selvhjælp i Sund By Horsens tilbyder følgende sorggrupper for både børn og unge, der har mistet:

En for børn i alderen 3-6 år, en for børn i alderen 5-11 år, en for børn og unge i alderen 12-18 år, en for børn og unge i alderen 10-15 år og en for studerende på VIA University College. Grupperne ledes af to voksne, der har erfaring med at arbejde med børn og unge.

Der findes også grupper for børn og unge, der har en alvorligt syg forælder.

Kontakt Børne. og Ungekoordinator Dorde Petersen på tlf.: 24 67 48 24 eller på mail: dbp@horsens.dk

Læs mere her


Ikast-Brande 

Sorggruppe for børn og unge
Ikast-Brande kirke og kommune samarbejder om sorggrupper for børn og unge, der har mistet. 

Kontakt sognepræst og psykoterapeut Birthe Møberg på tlf.: 23 34 27 90 eller på mail: bmb@km.dk.


Norddjurs

Sorggrupper for børn og unge

Norddjurs kommune tilbyder sorggrupper for børn i alderen 8-13 og 13-18 år i Grenaa.

Kontaktperson: Psykolog Marianne Schøler Lind, tlf. 24 49 07 40 eller mail: sorggruppen@ungnorddjurs.dk

Læs mere her


Randers

Sorggrupper for børn og unge

FamilieCentret i Randers Kommune tilbyder sorggrupper for børn og unge i alderen 8-17 år, der har mistet forældre eller søskende.

Kontakt Sacha Mortensen på tlf.: 30 52 70 16 eller på mail: sacha.mortensen@randers.dk eller Lisbeth Tetzlaff på tlf.: 29 26 51 50 eller mail: lisbeth.tetzlaff@randers.dk

Sorggrupper for børn og unge

Selvhjælp Randers tilbyder samtalegrupper for børn og unge, der har mistet.

Kontakt daglig leder Majbritt Bargsteen på tlf.: 29 45 17 44 eller mail: majbritt@selvhjaelpranders.dk


Ringkøbing-Skjern

Sorggrupper for børn og unge

Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder sorggrupper for børn og unge i alderen 8-18 år. Grupperne bliver ledet af et tværfagligt team af sundhedsplejersker og socialrådgivere. Gruppen mødes cirka hver tredje torsdag kl. 15-16.30 i Ungdomsskolens lokaler i Opsund. 

Kontakt sundhedsplejerske Karina Madsen på tlf.: 21 49 66 56 eller mail: karina.madsen@rksk.dk.

Læs mere her.


Silkeborg

Sorggrupper for børn og unge

Selvhjælp Silkeborg tilbyder løbende sorggrupper for børn og unge i alderen 6-18 år. Grupperne startes op, når der er børn nok på venteliste (minimum 6), og opdeles i aldersgrupperne 6-10 år og 11-18 år.

Kontakt Selvhjælp Silkeborg mandag-torsdag ml. kl. 10-14 på tlf.: 20 92 08 78 eller mail: info@selvhjaelpsilkeborg.dk

Det er også muligt at kontakte selvhjælp Silkeborgs koordinator på børneområdet, Kirsti Haven på tlf.: 91 52 54 78 eller på mail: trivsel@selvhjaelpsilkeborg.dk.

Læs mere her.


Skanderborg

Sorggrupper for børn og unge

Selvhjælp Skanderborg tilbyder en sorggruppe for børn og unge i alderen 8-15 år. Gruppen mødes hver anden onsdag kl. 16.30-18.30 ved Knudhule, Ry.

Kontakt koordinator Sabrina Glisborg, Selvhjælp Skanderborg, på tlf.: 23 62 80 02 eller mail: post@selvhjaelpskanderborg.dk.

Læs mere her.


Struer

Sorggruppe for børn og unge
Støtteforeningen for Sorggruppen "Løven" tilbyder sorggrupper for børn og unge fra 0. klasse til 18 år.

Grupperne er for børn og unge, der har mistet én, der står dem nær, eller som har en livstruende sygdom tæt inde på livet. Der er løbende optag i gruppen og ingen venteliste.

Grupperne ledes af to uddannede sorggruppeledere og understøttes af endnu en voksen.

Kontakt Alice Frederiksen på tlf.: 21 48 97 37 mail: alf-venoe@live.dk eller Ellen Halgaard på tlf.: 22 38 55 37 mail: ehalgaard@gmail.com.

Sorggruppe for børn og unge
Sorggruppen Solstrålen Thyholm er en sorggruppe for ind - og udskolingsbørn fra 0.-10. klasse, der har en alvorlig sygdom eller død tæt inde på livet. Solstrålen Thyholms voksne har været på kursus som sorggruppeledere hos Kræftens Bekæmpelse.

Kontakt Poul Kongsgaard på tlf.: 20 29 16 37 eller mail pk7790@icloud.com.

Læs mere her.


Viborg

Sorggruppe for børn og unge

Kirkens Sociale Arbejde i Viborg tilbyder sorggrupper for børn og unge, der har mistet en de holdt af. Det er gratis at deltage. Sorggrupperne mødes på Odshøjvej 7b, 8800 Viborg.

For alle sorggrupper, kontakt frivillighedskoordinator Elise Secher på mail: kontakt.ksa@gmail.com eller tlf.: 50 51 52 63 eller formand Steen Andreassen på mail: stean@km.dk eller tlf.: 60 80 47 95.


Aarhus

Sorggrupper Region Midtjylland

Gruppeterapi og individuel terapi til børn og unge, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde

Børn, Unge & Sorgs psykologer tilbyder gratis individuel terapi eller gruppeterapi til børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Grupperne er opdelt efter alder og situation. Derudover tilbyder Børn, Unge & Sorgs store korps af unge frivillige landsdækkende brevkasse-, telefon, video- og chatrådgivning alle dage fra 17-21. 

Kontakt Børn, Unge & Sorg via deres kontaktformular her.

Sorggrupper for børn og unge i Aarhus C
Foreningen Løvehjerterne tilbyder gratis gruppeforløb til børn og unge, der enten har mistet en nær relation eller lever med svær sygdom i den nærmeste familie. Sorggruppelederne modtager børnene i sorggruppens hyggelige lokaler i det centrale Aarhus. Der er grupper flere dage om ugen, og der er ingen venteliste.

Kontakt sorggruppen på mail: info@loevehjerterne.com eller tlf.: 30 29 93 15.

Læs mere her.

Sorggrupper for børn og unge
Skyggebørn tilbyder grupper, der tager imod børn og unge (mellem 5 og 28 år) i sorg enten pga. dødsfald eller alvorlig sygdom i familien.

Sorggrupperne er for børn og unge, som har mistet én der står dem nær – fx mor eller far. Sorggrupperne er også for børn, der har kronisk eller livstruende sygdom tæt inde på livet.

Læs mere og find kontaktoplysninger her.

FAVN: Samtalegruppe for kræftsyge børn samt grupper for raske søskende
FAVN udbyder tre forskellige slags grupper:

En gruppe hvor børn/unge fra 9 år og opefter, der har eller har haft cancer, mødes og deler tanker og følelser med hinanden via snak, øvelser, leg, spisning mm.

En gruppe for børn/unge fra 9 år og opefter, der enten har eller har haft en søskende med cancer. Det vil sige, at den rummer både børn med svær sygdom tæt inde på livet og børn, der har mistet en bror eller søster.

En snakke/legegruppe hvor søskende til kræftramte fra 7-9 år kan mødes med andre børn i samme situation, i et hyggeligt og trygt frirum.

Du kan tilmelde dit barn ved at sende en mail til favn@boernecancerfonden.dk. HUSK at skrive hvilken by, og hvilken type gruppe, du tilmelder dit barn.

Ved spørgsmål kontakt Ditte Jeppesen på mail: favn@boernecancerfonden.dk eller på tlf.: 35 55 48 33.

Læs mere her.


 

Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Emma har mistet sin mor

I en sorggruppe har Emma fundet et fællesskab, der giver styrke og håb – både under sygdomsforløbet og i sorgen, der følger efter. Læs mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Information til lærere, pædagoger og sundhedspersonale

Om børn og unge i sorg - læs mere.