Sorggrupper Region Midtjylland

Hvis din kommune ikke har et link, så er det fordi Kræftens Bekæmpelse ikke er orienteret om eventuelle sorggrupper i kommunen. Kun de sorggrupper som vises med Kræftens Bekæmpelses logo er udbudt af Kræftens Bekæmpelse.

Ønsker du at få en gruppe registreret eller få ændret i eksisterende data, bedes du kontakte Jannie Møller på janniem@cancer.dk.


Region Midtjylland


Favrskov

Sorggrupper for børn og unge

Lions Klub Hinnerup Dagmars Kilde tilbyder sorggrupper for børn og unge under 18 år. 

Kontakt Else Carlsen på tlf 21 15 06 58 eller Susan Jensen på tlf 27 28 18 78.

Læs mere her. 


Herning

Sorggrupper Region Midtjylland

Sorggrupper for børn
Kræftrådgivningen i Herning tilbyder sorggrupper for børn i alderen 8-12 og 12-15 år ledet af frivillige sorggruppeledere.

Kontakt Kræftrådgivningen i Herning på tlf. 70 20 26 63 eller mail: herning@cancer.dk 

Sorggrupper Region Midtjylland

Sorggrupper for teenagere

Kræftrådgivningen i Herning tilbyder sorggrupper for teenagere i alderen 14-18 år ledet af frivillige sorggruppeledere.

Kontakt Kræftrådgivningen i Herning på tlf. 70 20 26 63 eller mail: herning@cancer.dk 

Sorggruppe for mellemtrins- og udskolingselever
UngHerning samler mellemtrins- og udskolingselever fra Herning Kommunes skoler. Kontakt viceungdomsskoleleder Allan Bjørnskov Hansen på tlf. 92 28 76 54 eller ungah@herning.dk.

Læs mere her

Sorggrupper for indskolings- og mellemtrinselever
Selvhjælp Herning tilbyder sorggrupper for indskolings- og mellemtrinselever samt til unge mellem 15-25 år.

Grupperne understøttes af 1-2 frivillige, uddannede trivselsgruppeledere.

Find kontaktoplysninger og læs mere her.


Holstebro

Sorggrupper for børn

Foreningen Børn og Unge i Sorg i Holstebro tilbyder sorggrupper for børn og unge i alderen 8-17 år. Kontakt sorggruppeleder Mette Lønborg på tlf: 2989 2264 eller mail: mette_p10@hotmail.com

Der er to grupper: En for de 8-12 årige og en for de 13-17 årige. Begge grupper ledes af Jette Børlum, pædagog og familieterapeut fra Kempler Instituttet, i samarbejde med professionelle frivillige.

Læs mere her


Horsens

Sorggrupper for børn

Selvhjælp i Sund By Horsens tilbyder følgende sorggrupper:

Børn i alderen 5-12 år, der har mistet en mor eller far. Gruppen ledes af tre voksne, der har erfaring med at arbejde med børn. Kontakt Selvhjælpskoordinator på tlf. 25 11 93 93 eller på mail: sundby@horsens.dk  

Børn i alderen 6-12 år, der har alvorligt syge forældre. Gruppen ledes af to voksne, der har erfaring med at arbejde med børn. Kontakt Selvhjælpskoordinator på tlf. 25 11 93 93 eller på mail: sundby@horsens.dk

Unge i alderen 13-19 år, der har mistet en nærtstående. Gruppen ledes af to voksne, der har erfaring med at arbejde med børn og unge. Kontakt Selvhjælpskoordinator på tlf. 25 11 93 93 eller på mail: sundby@horsens.dk

Læs mere her


Ikast-Brande 

Sorggruppe for børn og unge
Ikast-Brande kirke og kommune samarbejder om sorggrupper for børn og unge, der har mistet. 

Kontakt sognepræst og psykoterapeut Birthe Møberg på tlf. 23 34 27 90 eller på mail: bmb@km.dk.


Norddjurs

Sorggrupper for børn og unge

Norddjurs kommune tilbyder sorggrupper for børn i alderen 8-13 og 13-18 år i Grenaa.

Kontaktperson: Psykolog Marianne Schøler Lind, tlf. 24 49 07 40 eller mail: sorggruppen@ungnorddjurs.dk

Læs mere her


Randers

Sorggrupper for børn og unge

Randers Kommune tilbyder sorggrupper for børn og unge i alderen 8-17 år, der har mistet forældre eller søskende. 

Kontakt Sacha Mortensen på mail: sacha.mortensen@randers.dk eller på tlf. 89 15 82 26, eller Lisbeth Tetzlaff på tlf. 89 15 82 12.

Sorggrupper for børn og unge

Selvhjælp Randers tilbyder samtalegrupper for børn og unge, der har mistet.

Kontakt daglig leder Majbritt Bargsteen på tlf.: 29 45 17 44 eller mail: majbritt@selvhjaelpranders.dk


Ringkøbing-Skjern

Sorggrupper for børn og unge

Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder sorggrupper for børn og unge i alderen 8-18 år. Grupperne bliver ledet af et tværfagligt team af sundhedsplejersker og socialrådgivere. Gruppen mødes hver anden torsdag kl. 15-17 i Ungdomsskolens lokaler i Opsund. 

Kontakt:

Socialrådgiver Anette Pagaard Nielsen på tlf. 21 34 07 17 eller på mail: anette.nielsen@rksk.dk 

Sundhedsplejerske Karina Madsen på tlf  21 49 66 56 eller mail: karina.madsen@rksk.dk

Læs mere her.


Silkeborg

Sorggrupper for børn og unge

Selvhjælp Silkeborg tilbyder løbende sorggrupper for børn og unge i alderen 6-18 år. Grupperne startes op, når der er børn nok på venteliste (minimum 6), og opdeles i aldersgrupperne 6-10 år og 11-18 år.

Kontakt Selvhjælp Silkeborg mandag-torsdag ml. kl. 10-14 på tlf. 20 92 08 78 eller mail: info@selvhjaelpsilkeborg.dk 

Det er også muligt at kontakte selvhjælp Silkeborgs koordinator på børneområdet, Lise Theill Warming på tlf. 91 52 54 78 eller på mail: trivsel@selvhjaelpsilkeborg.dk 

Læs mere her


Skanderborg

Sorggrupper for børn og unge

Selvhjælp Skanderborg tilbyder sorggrupper for børn i alderen 6-9 år og 10-14 år.

Kontakt koordinator Sabrina Glisborg, Selvhjælp Skanderborg, på tlf 23 62 80 02 eller mail: post@selvhjaelpskanderborg.dk

Læs mere her.

Trivselsgrupper for børn og unge, der er pårørende til kræftsyge

Gruppen mødes ved Knudhule, Ry. Der bliver lavet bål, snobrød, spil og snakkes omkring bålet. Her er ordet frit. Deltagerne deler oplevelser, svære tanker og følelser med ligesindede og jævnaldrende.

Gruppen mødes onsdage i ulige uger, i alt 6-7 gange. Første gang onsdag 31. august kl. 16.30-18.30. Der er plads til 6-8 deltagere og der er 3 erfarne og faste gruppeledere i gruppen. Deltagelse er gratis.

Tilmelding og indledende samtale til koordinator Sabrina Glisborg, Selvhjælp Skanderborg, på tlf 23 62 80 02 eller mail: post@selvhjaelpskanderborg.dk 

Læs mere her.


Skive

Sorggrupper i skoler

Skive Kommune er med i Sorggrupper i skole-projektet.

Se kontaktoplysninger her


Struer

Sorggruppe for børn og unge
Støtteforeningen for Sorggruppen "Løven" tilbyder sorggrupper for børn og unge fra 0. klasse til 18 år.

Grupperne er for børn og unge, der har mistet én, der står dem nær, eller som har en livstruende sygdom tæt inde på livet. Der er løbende optag i gruppen og ingen venteliste.

Grupperne ledes af to uddannede sorggruppeledere og understøttes af endnu en voksen.

Kontakt Alice Frederiksen tlf. 21489737 mail: alf-venoe@live.dk eller Ellen Halgaard tlf. 22385537 mail: ehalgaard@gmail.com 

Sorggruppe for børn og unge
Sorggruppen Solstrålen Thyholm er en sorggruppe for børn og unge, der har en alvorlig sygdom eller død tæt inde på livet. I Solstrålen Thyholm giver vi mulighed fo at sætte ord på sorgen - at blive inkluderet og forstået af fællesskabet. Vi går også op i at have det hyggeligt og sjovt sammen. Solstrålen Thyholms voksne har været på kursus som sorggruppeledere hos Kræftens Bekæmpelse.

Kontakt Poul Kongsgaard på tlf. 20 29 16 37 eller mail pk7790@icloud.com.


Viborg

Sorggruppe for børn og unge

Vestervang Sogn tilbyder sorggrupper for hhv. børn i skolealderen samt unge, der har mistet en de holdt af. Det er gratis at deltage.

For alle sorggrupper, kontakt Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg v. frivillighedskoordinator Elise Secher på mail kontakt.ksa@gmail.com eller tlf. 50 51 52 63 eller formand Steen Andreassen på mail stean@km.dk eller tlf. 60 80 47 95.


Aarhus

Sorggrupper Region Midtjylland

Gruppeterapi og individuel terapi til børn og unge, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde

Børn, Unge & Sorgs psykologer tilbyder gratis individuel terapi eller gruppeterapi til børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Grupperne er opdelt efter alder og situation. Derudover tilbyder Børn, Unge & Sorgs store korps af unge frivillige landsdækkende brevkasse-, telefon, video- og chatrådgivning alle dage fra 17-21. 

Kontakt Børn, Unge & Sorg via deres kontaktformular - klik her.

Sorggrupper for børn og unge i Aarhus C
Foreningen Løvehjerterne tilbyder gratis gruppeforløb til børn og unge, der enten har mistet en nær relation eller lever med svær sygdom i den nærmeste familie. Sorggruppelederne modtager børnene i sorggruppens hyggelige lokaler i det centrale Aarhus. Der er grupper flere dage om ugen, og der er ingen venteliste.

Læs mere her eller kontakt sorggruppen på info@loevehjerterne.com eller tlf. 30 29 93 15.

Sorggrupper for børn og unge
Skyggebørn tilbyder grupper, der tager imod børn og unge (mellem 5 og 28 år) i sorg enten pga. dødsfald eller alvorlig sygdom i familien.

Sorggrupperne er for børn og unge, som har mistet én der står dem nær – fx mor eller far. Sorggrupperne er også for børn, der har kronisk eller livstruende sygdom tæt inde på livet.

Læs mere og find kontaktoplysninger her.


 

Emma har mistet sin mor

I en sorggruppe har Emma fundet et fællesskab, der giver styrke og håb – både under sygdomsforløbet og i sorgen, der følger efter. Læs mere her.


Læromsorg.dk

OmSorgs nye undervisningsforløb til mellemtrinnet handler om Alfred, der har mistet sin far. Forløbet kan gøre et følsomt emne lettere at gå til. Læs mere her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Information til lærere, pædagoger og sundhedspersonale

Om børn og unge i sorg - læs mere.