Sorggrupper Region Sjælland

Hvis din kommune ikke har et link, så er det fordi Kræftens Bekæmpelse ikke er orienteret om eventuelle sorggrupper i kommunen. Kun de sorggrupper som vises med Kræftens Bekæmpelses logo er udbudt af Kræftens Bekæmpelse.

Ønsker du at få en gruppe registreret eller få ændret i eksisterende data, bedes du kontakte Mette Eland på eland@cancer.dk.


Region Sjælland


Faxe

Sorggrupper for børn og unge

I et samarbejde med Haslev Privatskole tilbyder Haslev Kirke sorggrupper for børn og unge. Tilbuddet er for skolebørn som står til, eller som allerede har mistet et nærtstående familiemedlem. Sorggruppen har løbende optag. Gruppen mødes onsdage i ulige uger kl. 17.30 - 19.00 i kirkehuset, Kirkepladsen 8b, 4690 Haslev.

Kontakt Kirke-kulturmedarbejder i Haslev Kirke, Anette Hinge på mail: abhi@km.dk eller tlf.: 51 85 78 63.

Læs mere her.


Guldborgsund

Sorggruppe for børn unge
Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) tilbyder sorggrupper for børn i alderen 8-12 år og for unge i alderen 13-18 år, der har mistet en forælder eller en søskende. Herudover henvender gruppetilbuddene sig også til børn og unge, som er i ventesorg på grund af udsigten til at miste nær familie (forældre eller søskende).

Børnegruppen mødes hver anden tirsdag fra kl. 14-17 og ungegruppen mødes hver anden tirsdag kl. 15.00-19.00, begge grupper på Storbyvej 3, 4873 Væggerløse. Der er mulighed for hjælp til transport til og fra tilbuddet.

Kontakt sorggruppeledere Neel Back på tlf.: 25 18 00 58 eller nbl@guldborgsund.dk, eller sorggruppeleder Anne-Mette Kongsdal på tlf.: 25 18 00 18 eller amko@guldborgsund.dk.


Holbæk

Sorggrupper for børn og unge 

Gruppen er for børn og unge i alderen 6-18 år og er åben for alle inden for aldersgruppen, der har mistet en nærtstående. Gruppen drives på frivillig basis af en psykoterapeut og en sognepræst, og det er gratis at deltage. 

Gruppen holder til i Svinninge Sognehus, Kirkevej 4, 4520 Svinninge og mødes hver 2. onsdag i lige uger kl. 17 – 19.

Kontakt sognepræst Pia Heegaard Lorentzen på tlf.: 24 89 27 37 eller pihl@km.dk eller psykoterapeut Inger Jedig Andersen på tlf.: 20 47 67 91 eller runjedig@gmail.com  


Kalundborg

Sorggruppe for børn og unge

Den kommunale sundhedstjeneste i Kalundborg Kommune tilbyder samtalegrupper for børn og unge i hhv. alderen 8-12 år og 13-18 år. 

Sorggruppen for 8-12 årige, mødes mandage kl. 16.00-17.00, og teenagere mødes onsdage fra kl. 16.00 - 18.00.

Kontakt:
Susanne på tlf.: 50 41 04 74
Lis på tlf.: 60 85 33 86      
Eller Dorte på tlf.: 20 91 18 71

Læs mere her.


Næstved

Sorggrupper Region Sjælland

Samtalegrupper for børn og unge med kræftramte pårørende 

Professionelle frivillige og rådgivere fra Kræftrådgivningen i Næstved tilbyder samtalegrupper for børn i alderen 8-12 år og for unge i alderen 16-22 år.

Børnegruppen mødes onsdage kl. 17-19 og ungegruppen mødes onsdage kl. 16-18.

Kontakt Dorthe Andersen i Kræftrådgivningen i Næstved på tlf.: 70 20 26 46 eller mail: dorthea@cancer.dk

Sorggruppe for unge

I Næstved tilbydes, der en sorggruppe for unge mellem 12-18 år, som har mistet en nær pårørende eller har en nær pårørende som er terminal syg.

Gruppe mødes mandag i lige uger kl. 17.30-19.30 på Næstved Ungdomsskole, Skellet 29, lokale 134.

Kontakt: Mie Karmark på tlf.: 60 13 16 80 eller mail: miekar@naestved.dk eller Dorte Lund på tlf.: 60 22 38 67, hverdage efter kl. 16.

Sorggruppe for børn og unge

Omsorgsgruppen tilbyder sorggruppe for børn og unge i alderen ca. 6-18 år. Bag gruppen står voksne frivillige, der har forskellige faglige baggrunde indenfor omsorgsfagene.

Der vurderes individuelt udefra en samtale forinden om gruppen vil være god for den enkelte.

Gruppen mødes hver 14 dag uden for skoleferierne.

Kontakt Omsorgsgruppen på tlf.: 60 94 77 99 eller på mail: omsorgsgruppen@hotmail.com

Læs mere her


Odsherred

Sorggrupper for børn og unge

Odsherred Kommune tilbyder sorggruppe for børn og unge i alderen 6-18 år, der har mistet en forælder eller en søskende eller andet nærtstående familiemedlem.

Børnegruppen mødes torsdag i ulige uger kl. 16-17.30 på Nørregade 14, 1. sal, 4534 Hørve.

Ungegruppen mødes torsdag i lige uger kl. 16-18 på Nørregade 14, 1. sal, 4534 Hørve.

Kontakt Helle Thuesen Madsen på tlf.: 24 84 67 53 eller på mail: hetma@odsherred.dk.  

Annika Jakobsen på tlf.: 41 39 08 01 eller på mail: anmja@odsherred.dk

Læs mere her.


Ringsted

Sorggruppe for børn og unge

Ringsted Sorø Provsti tilbyder sorggruppe for børn og unge i alderen 12-22 år. Gruppen drives af ungdomspræst i Ringsted Sorø provsti Sara Horneman-Thielcke. Sorggruppen afholdes på en hverdagseftermiddag hver anden uge i Sct. Bendts kirke, Klostervænget 2A, Ringsted.

Kontakt Sara Horneman-Thielcke på tlf.: 21 66 55 02 eller mail: shf@km.dk


Roskilde

Sorggrupper for børn og unge

Roskilde Domsogns Menighedspleje tilbyder samtalegrupper for børn i alderen 8-13 år og unge i alderen 14-25 år.

Kontakt familieterapeut Dorthe Korshøj på tlf. 23 67 24 84 eller mail: dorthekorshoej@hotmail.com

Læs mere om børnesorggruppen her

Læs mere om ungesorggruppen her


Slagelse

Sorggrupper for børn og unge

Røde Kors tilbyder sorggrupper for børn og unge i alderen 9-17 år ved både sygdom og død.

Kontakt gruppeleder og pædagog Pia Svendsen på tlf.: 22 58 23 10 eller på mail: pigs@email.dk.

Eller gruppeleder og pædagog Dorte Sørensen på tlf.: 22 86 25 64 eller på mail: dortesoerensen56@gmail.com.

Gruppelederne træffes hverdage i tidsrummet kl. 18.00-20.00.

Læs mere her.


Stevns

Sorggruppe for børn og unge

Stevns Kommune tilbyder sorggruppe for børn og unge mellem 7-18 år fra Sydsjælland.

Sorggruppen mødes om torsdagen i lige uger fra 16.30-18.30 i Himlingeøje.

Kontakt Githa Parkhøi for mere information på email: githa@parkhoi.dk


 

Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Emma har mistet sin mor

I en sorggruppe har Emma fundet et fællesskab, der giver styrke og håb – både under sygdomsforløbet og i sorgen, der følger efter. Læs mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Information til lærere, pædagoger og sundhedspersonale

Om børn og unge i sorg - læs mere.