10 idéer til aktiviteter i din sorggruppe

Aktiviteter i sorggruppen kan være med til at skabe og styrke fællesskabet i gruppen.

Ideer til sorggruppeaktiviteter

Lad dig inspirere af disse 10 idéer til aktiviteter, som du kan lave med børn og unge i sorggruppen. Gør idéerne til dine egne ved at tilpasse dem dig og din gruppe af børn eller unge. Inddrag gerne børnene og giv dem medindflydelse i udførelsen af opgaverne – med dig som guide. Det er vigtigt, at aktiviteterne tages i brug med den rette timing, så bring dem med ind i gruppen, når du fornemmer at både du og børnene er i stemning til det.

1. Lån hjemkundskabskøkkenet til at bage pandekager med børnene – tal evt. undervejs om, hvem der laver mad hjemme hos dem, og om der er noget, der har ændret sig efter sygdommen eller dødsfaldet. Hvis der er børn i gruppen med andre kulturelle baggrunde end dansk, kan I inddrage deres madtraditioner.

2. Hør børnenes yndlingsmusik sammen med dem, tal om hvorfor de har valgt netop den sang, og hvad den betyder for dem. Hvilke tanker, følelser og stemninger sætter sangen i gang hos dem?

3. Lad børnene tegne deres familier. Hvem er med? Hvem er ikke med? Er tegningen anderledes nu, end den ville have været for et, to eller fem år siden? Vil den også se sådan ud om et år? Inddrag også tegninger af deres venner og andre ressourcepersoner.

4. Lav rollespil med børnene, lad f.eks. et af børnene ’spille en voksen’ – f.eks. sin forælder. Hvordan taler de voksne til børnene? Eller lad et barn spille sig selv, og du barnets forælder – hvordan kan barnet tale med sin mor eller far om et problem?

5. Skriv et brev til forældrene – enten i fællesskab med børnene eller som en hjemmeopgave. Læs det højt i gruppen, hvis børnene har lyst.

6. Cykl sammen i gruppen til kirkegården. Pluk blomster til gravene. Lad børnene fortælle om gravstedet til de andre i gruppen

7. Lav afslapningsøvelser med madrasser fra idræt. Lad børnene guide af visualiseringsøvelser.
Visualisering for børn af Bobby Zachariae kan anbefales. Det er vigtigt for, at også kropsligt urolige børn kan være med. De kan have svært ved ’bare’ at skulle ligge stille uden at blive hjulpet til det. Bagefter kan man tale om, hvad børnene har mærket – kunne de mærke en særlig følelse eller har det bare været rart at slappe af?

8. Gå på legeplads med børnene – og leg med selv, hvis du føler for det. Tal bagefter med børnene om de ’frirum’, de har fra det, der er svært. Tal med dem om, at når noget er særlig svært i ens liv, har man særlig brug for at skabe sig frirum eller pause fra problemerne. Frirum er stunder i løbet af dagen, hvor man laver noget rart og noget, der kan give ny energi til fortsat at klare det svære. Stunder, hvor man for en rum tid skubber det svære lidt i baggrunden

9. Lav et spil sammen med børnene. Lad dem komme med idéer til f.eks. udfordringer og de gode ting, der er ved deres situation, skriv dem på kort, som børnene efterfølgende kan trække og tale ud fra. I kan også bruge OmSorgs samtalekort.

10. Læs en bog eller se en film/tegnefilm og tal sammen om, hvad børnene kan genkende, og hvad der måske er anderledes for dem selv. Tal om, hvad man kan lære om at håndtere svære ting i livet ud fra det, personerne i filmen eller bogen gør.

Hent evt. mere inspiration her:

OmSorg Samtalekort

Børnebøger om kræft og sorg

Undervisningsmaterialer om sorg

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.