Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.


Støt vores arbejde med at hjælpe børn i sorg

Jellycat kanin bamse

Støt OmSorg via webshoppen - klik her.


Vedligeholdelse og udbygning af sorghandleplanen

For at sikre at en sorghandleplan forbliver et dynamisk redskab, er det nødvendigt at vedligeholde og revidere planen i takt med, at man får nye erfaringer.

Vedligeholdelse og udbygning af sorghandleplanen

Udfordringerne opstår efter den akutte krise

En evaluering af skolers brug af sorghandleplaner lavet af OmSorg i 2014 viser, at handleplanerne bruges flittigt, og at de ansatte oplever, at planerne er en støtte. Samtidigt viser evalueringen, at der opstår udfordringer, når hverdagen melder sig, og eleven stadig er i sorg. Mange af skolernes handleplaner beskriver nemlig ikke, hvad man gør, når hverdagen melder sig efter den akutte krise.

Læs mere i rapporten Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner (2014)

For yderligere information kontakt Maria Hartmann, e-mail: mariaha@cancer.dk, tlf. 3575 7507

På baggrund af evalueringen anbefales følgende:
• Ledelsen skal tage ansvar for brugen af sorghandleplanen
• Hav en fast tovholder, der har lov til at følge op på de øvrige ansattes arbejde i forbindelse med børn i sorg
• Gennemgå sorghandleplanen én gang om året
• Inkludér en vidensdel i sorghandleplanen adskilt fra handlingsvejledningen
• Teksten i sorg-handleplanen skal indeholde konkrete handlingsvejledninger, være utvetydig og baseret på fælles beslutninger
• Forsøg at forpligte forældre til at informere skolen i tilfælde af kritiske forandringer i hjemmet

Evaluer planen løbende

Det er en god ide, at I én gang årligt evaluerer og reviderer planen, f.eks. ved skoleårets opstart, så alle har planen frisk i erindringen.

Hvad har virket godt?
Hvad har virket mindre godt?
Og hvad kan gøres bedre?

Skriv svarene ind i planen. På den måde sikrer I, at planerne gøres til et fælles ansvar og bliver ved med at være et aktivt og brugbart redskab til støtte for børn i sorg.

Børnenes holdninger til skolernes sorghandleplaner

Hvor lærernes brug af sorgplaner efterhånden er veldokumenteret, eksisterer der kun lidt viden om, hvordan sorgramte børn forholder sig til den hjælp, de har fået af deres skole. Derfor har OmSorg færdiggjort et ph.d.-projekt med det formål at evaluere børns oplevelser i forbindelse med sorgarbejde i skoler. Projektet er støttet af Egmont Fonden.
For yderligere information kontakt Martin Lytje, e-mail: martinl@cancer.dk 

Næsten alle skoler og institutioner har i dag en sorghandleplan

I dag har 98 % af landets folkeskoler, 80 % af privatskolerne og 90 % af daginstitutionerne en sorghandleplan, hvilket er yderst glædeligt. Vi arbejder dog fortsat på, at nå 100 % dækning.

I kan hente inspiration til at lave en handleplan i jeres skole eller daginstitution i vores idékataloger:

Sorghandleplan 2.0

OmSorg handleplan til skoler

 

Læromsorg.dk

OmSorgs nye undervisningsforløb til mellemtrinnet handler om Alfred, der har mistet sin far. Forløbet kan gøre et følsomt emne lettere at gå til. Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.