Gå til sygdomsliste

Kontrol efter peniskræft

Når behandlingen for peniskræft er afsluttet, bliver du tilbudt at komme til kontrolbesøg på en urologisk eller onkologisk afdeling med 3-6 måneders mellemrum i op til 5 år. Hvor ofte du skal gå til kontrol afhænger af hvilken behandling, du har fået.

Når du har afsluttet din behandling, bliver du tilbudt at møde til kontrol på hospitalet. Kontrollen foregår oftest ambulant, hvilket vil sige, at du ikke skal indlægges.

Hvad sker der ved kontrolbesøgene?

Ved kontrolbesøgene kan du tale med lægen om eventuelle symptomer, og du bliver undersøgt for, om der er tegn på, at sygdommen er vendt tilbage.

Behandling

Kontrol

Operation, hvor penis er bevaret, og der ikke er spredning til lymfeknuder. Hver 3. måned i 2 år og derefter hver 6. måned i 3 til 5 år.
Efter hel eller delvis fjernelse af penis, og hvor der ikke er spredning til lymfeknuder. Hver 6. måned de første 2 år og derefter en gang om året i 3 til 5 år.
Ved spredning til lymfeknuder. Hver 3. måned i 2 år og derefter hver 6. måned i 3 til 5 år.

Da 92 pct. af alle tilbagefald sker inden for 5 år, slutter kontrolbesøgene oftest efter 5 år.

Symptomer på tilbagefald

Symptomer på et eventuelt tilbagefald vil hyppigst være et nyt sår eller knude på penis.

Tilbagefald i lysken vil oftest vise sig i form af en hævelse eller en knude i lysken. Knuden kan være øm, men man har som regel ikke egentlige smerter.

Undersøg dig selv for ændringer

Det er vigtigt, at du undersøger dig selv for at se, om der over kortere tid opstår ændringer på penis eller i lyskeregionerne, da det kan være tegn på tilbagefald. Ændringerne kan være farveændringer, små sår, hævelser eller andre forandringer på penis eller i lysken. Det er vigtigt at fange et tilbagefald tidligt, og derfor bør du kontakte lægen, hvis du oplever noget, der bekymrer dig. Du skal ikke vente til næste planlagte kontrolbesøg.

Vurdering af behandling

Ved kontrolbesøget har lægen også mulighed for at sikre sig, at behandlingsforløbet har været tilfredsstillende.

Hvis du har fået en ny type behandling (f.eks. forsøgsbehandling), er det også vigtigt for lægen at notere sig, om alt er forløbet som planlagt, eller om behandlingen kræver ændringer.

Vær opmærksom på kroppens signaler

Opdager du nye symptomer, eller bliver du bekymret mellem kontrolbesøgene, så kontakt lægen.

Symptomer på tilbagefald kan være: 

  • Sår, knude eller andre forandringer på penis 
  • Hævelse i lysken 

Hvis lægen ved kontrol finder hævede lymfeknuder i lysken

Hvis lægen ved kontrol finder hævede lymfeknuder i lysken, får du foretaget en scanning og eventuelt en biopsi for at undersøge, om kræften har spredt sig til lymfeknuderne.

Spørgsmål til lægen

Kontrolbesøgene er en god anledning til, at man tager sine spørgsmål, bekymringer og problemer op. Det er en god idé at skrive sine spørgsmål ned i forvejen, og man kan også tage en pårørende med til samtalen.

Gør opmærksom på opståede gener og senfølger

Det er vigtigt, at du gør lægen opmærksom på nye symptomer eller ændringer, så lægen om muligt kan tilbyde behandling eller lindring. Det kan også være symptomer, som skyldes gener opstået efter behandlingen.

Ved besøgene kan du også få råd om kost, livsstil og hjælpemidler, hvis du har behov for det. Der kan evt. være behov for henvisning til specialiseret genoptræning eller videre behandling af følgesygdomme i en anden afdeling

Gode råd om at gå til opfølgning
  • Ved udskrivningen kan du spørge din læge på afdelingen, hvor tit du skal komme til opfølgning 
  • Hør også hvilke særlige symptomer, du skal være opmærksom på, og hvem du skal kontakte, hvis symptomerne opstår 
  • Skriv ned, hvordan du har haft det siden sidste besøg, og giv denne viden videre ved opfølgningsbesøget 
  • Det er en god ide at skrive dine spørgsmål ned i forvejen 
  • Tag gerne en pårørende eller en ven med til besøgene. Det er en god støtte for mange 

Her kan du få inspiration til, hvordan du kan forberede dig til mødet med lægen:

Forbered dig på opfølgningsforløb

Du kan læse mere om opfølgningsforløb generelt

Opfølgningsforløb efter behandling for kræft

Læs mere:

Læs mere om hverdagsliv og få gode råd til at håndtere eventuelle senfølger efter behandlingen for peniskræft:

At leve med peniskræft

Læs mere om bivirkninger og senfølger og hvad der kan gøres ved dem: 

Bivirkninger og senfølger 

Kan jeg selv gøre noget? 
Få viden og gode råd om bl.a. kost, alternativ behandling og motion - som kan forbedre din livskvalitet: 

Hvad kan du selv gøre

Bekymring for tilbagefald   

Det er helt normalt at være bekymret for tilbagefald efter endt behandling, også selvom blodprøverne og andre undersøgelser ser fine ud.    
  
Bekymringen kan påvirke din hverdag – måske får du svært ved at sove eller får problemer med at huske og koncentrere dig.    
  
Det kan være en hjælp at tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan også få hjælp af Kræftens Bekæmpelse. Vi tilbyder gratis rådgivning, hvor du enten kan møde op i en af vores kræftrådgivninger eller ringe og tale med en rådgiver på Kræftlinjen. Læs mere:   

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation  
Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende på cancerforum:  

Cancerforum.dk  


Ved tilbagefald af peniskræft

Kræft i penis kan vende tilbage, og kræften kan sprede sig til lymfeknuderne i lysken eller til andre dele af kroppen. Hvis det er muligt, behandles tilbagefald med operation, strålebehandling eller kemoterapi. 

Det er vigtigt at blive kontrolleret hyppigt de første par år efter behandling af peniskræft. 

Hvad er tilbagefald af kræft?

Tilbagefald af en kræftsygdom betyder, at sygdommen er vendt tilbage igen, efter man har været fri for kræft. Det kaldes også recidiv. Man kan få lokalt tilbagefald og/eller tilbagefald med spredning. 

Lokalt tilbagefald 

Det kaldes lokalt tilbagefald, hvis kræften vender tilbage til den del af kroppen, hvor kræften først opstod. 

Tilbagefald med spredning 

Kræft kan også vende tilbage i form af spredning af sygdommen. Kræften kan være vokset ind i lymfebanen og derfor have spredt sig til lymfeknuderne eller være vokset ind i blodbanen og via blodet være spredt til andre organer i kroppen. 

Det kaldes metastaser, når kræftceller fra en kræftknude spreder sig med blodet eller lymfen og danner nye kræftknuder andre steder i kroppen. 

En metastase består af samme type kræftceller, som den oprindelige kræftknude bestod af. Det vil sige, at f.eks. brystkræft, der har spredt sig til knoglerne, består af brystkræftceller. 
 

Tilbagefald ved peniskræft

Selvom der er muligheder for behandling, kan det være, at man skal indstille sig på at leve med en kræftsygdom, der måske ikke kan helbredes. Når det første chok har lagt sig, oplever mange at blive bedre til at leve i nuet og værdsætte de små ting i hver

Symptomer på tilbagefald 

Symptomer på et eventuelt tilbagefald vil hyppigst være et nyt sår eller knude på penis. 

Tilbagefald i lysken vil oftest vise sig i form af en hævelse eller en knude i lysken. Knuden kan være øm, men man har som regel ikke smerter. Læs mere om behandling ved tilbagefald: 

Behandling ved tilbagefald af peniskræft

Undersøgelser ved mistanke om tilbagefald 

Ved mistanke om tilbagefald vil lægen undersøge penis for sår eller forandringer og eventuelt tage en ny vævsprøve. Læs mere: 

Vævsprøve – biopsi

Hvis lægen finder hævede lymfeknuder i lysken, får man foretaget en scanning og eventuelt en vævsprøve for at undersøge for spredning til lymfeknuderne. Læs mere om undersøgelser for peniskræft: 

Undersøgelser for peniskræft

Hvis kræften ikke forsvinder 

Selvom der er muligheder for behandling, kan det være, at man skal indstille sig på at leve med en kræftsygdom, der måske ikke kan helbredes. 

Ingen kan forudsige, hvordan netop dit forløb bliver. Men lægerne kan på baggrund af viden, statistik og deres erfaring sige noget om, hvad du kan forvente.


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Logo fra fra cancerforums hjemmeside

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen "Peniskræft" på Cancerforum.