Gå til sygdomsliste

Behandling af prostatakræft

Det er ikke al prostatakræft, det er nødvendigt at behandle. Prostatakræft er hyppig hos ældre mænd, og sygdommen vil ofte udvikle sig langsomt. Hos mellem 30-50 pct. af de mænd, der får konstateret prostatakræft, er sygdommen ikke livstruende.

Hvis man får konstateret en lille og relativ godartet prostatakræft, er det almindeligt ikke at blive behandlet. Dette skyldes, at både helbredende og lindrende behandling har bivirkninger, som kan give flere problemer end sygdommen i sig selv.

I stedet bliver man tilbudt regelmæssig opfølgning med kontrol af PSA, MR-scanning og evt. vævsprøve af prostata. Hvis sygdommen udvikler sig, får man tilbud om behandling.

Mange mænd med kræft i prostata får aldrig symptomer på sygdommen.

Ved hjælp af en ny type MR-scanning (funktionel MR-scanning) kan læger med større sikkerhed finde, hvilke mænd, der har den type kræft i prostata, som kræver behandling og hvilke mænd, der efter diagnosen kun skal følges uden behov for at blive opereret eller strålebehandlet.

Behandling af prostatakræft med metoden NanoKnife i Tyskland er problematisk

Da mange patienter henvender sig til Kræftens Bekæmpelse for at få råd angående behandling af prostatakræft med metoden NanoKnife, har vi valgt at lægge en udtalelse fra danske prostatakræftspecialister på cancer.dk. Læs mere:

Nanoknife i Tyskland er problematisk 

Professor og overlæge Michael Borre

Professor og overlæge Michael Borre fortæller i denne film om behandling af prostatakræft. 6:36 min.

Mange forskellige behandlinger for prostatakræft

Behandling af prostatakræft kan bestå af operation, strålebehandling og medicinsk behandling. Ofte styres behandlingen i et samarbejde mellem urinvejskirurger (urologer) og kræftlæger (onkologer), der står for strålebehandling og kemoterapi.

Valg af behandling afhænger af hvor aggressiv kræften er og hvor den evt. har spredt sig til

Ved valg af behandling er det afgørende, om kræften er begrænset til prostata eller har spredt sig. Hvis kræften ikke har spredt sig uden for prostata, er det oftest muligt at få tilbudt helbredende behandling.

Det endelige valg af behandling træffes af lægen og dig i fællesskab. Som patient skal man bl.a. tage stilling til, hvilke bivirkninger man er villig til at acceptere.

Ved valg af behandling indgår en række faktorer:

  • Er der symptomer? Hvilke?
  • Ens alder og almene helbredstilstand 
  • Sygdomsstadiet
  • Hvor aggressiv kræftknuden ser ud under mikroskop (Gleason-score)
  • PSA-niveau i blodet (Prostata Specifikt Antigen)
  • Hvad man kan opnå ved en given behandling
  • Hvilke bivirkninger man er villig til at acceptere

I de seneste år har vi oplevet et meget stort gennembrud i behandlingen af patienter med både lokaliseret og udbredt prostatakræft. I det tidlige sygdomsstadie har de billeddiagnostiske undersøgelser givet bedre mulighed for præcis kortlægning af sygdommen hos hver enkelt patient. Vi har dermed fået en markant bedre mulighed for at sikre patienten enten den optimale helbredende behandling eller sikker observation.

Professor, overlæge Michael Borre, Urologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Behandling for kræft i prostata kan inddeles i tre hovedgrupper

Herunder kan du læse et kort resumé af teksterne om de mange forskellige typer behandling af prostatakræft.

Hvis kræften er begrænset til prostata, og helbredende behandling er mulig

Man kan blive tilbudt helbredende behandling, hvis kræften ikke har spredt sig uden for prostata og dens nærmeste omgivelser, og man i øvrigt er i en form og ved et helbred, hvor det skønnes, at man vil leve mindst 10 år. Helbredende (kurativ) behandling er operation eller strålebehandling.

Mindre aggressiv, lavrisiko prostatakræft vil som regel aldrig true helbredet. Derfor kan lægen vælge at se sygdommen an gennem måneder eller år (aktiv overvågning), inden man tager endelig stilling til en eventuel aktiv behandling. Læs mere:

Behandling af kræft begrænset til prostata, hvor helbredende behandling er mulig


Hvis kræften er begrænset til prostata, og man ikke får helbredende behandling

Hvis ens biologiske alder og generelle helbred taler imod, at man vil leve over 10 år, bliver man typisk ikke tilbudt helbredende behandling. Det skyldes, at bivirkningerne til behandlingen ofte giver større problemer end sygdommen i sig selv.

Ofte vil man blive fulgt uden behandling, indtil sygdommen eventuelt udvikler sig i en sådan en grad, at lægen starter hormonbehandling. Ved hormonbehandling tages så at sige 'benzinen fra kræftcellernes motorer'. Da behandlingen er forbundet med en række bivirkninger, venter lægen med at starte hormonbehandling til det er absolut nødvendigt. Læs mere:

Behandling af kræft begrænset til prostata, hvor man ikke får helbredende behandling


Hvis kræften har spredt sig uden for prostata

Prostatakræft kan sprede sig uden for prostata til de nærmeste lymfeknuder eller til andre organer, især knoglerne. Mulighederne for behandling er mange, og man starter typisk med antihormonbehandling, kirurgisk eller medicinsk kastration og kemoterapi.

Derudover kan man bl.a. få nye effektive hormonbehandlinger, lindrende strålebehandling, smertestillende medicin og binyrebarkhormon. Læs mere:

Behandling af kræft der har spredt sig uden for prostata

Mand, der lægger frø på fuglefoderbræt

Når man skal i behandling for kræft, kan det opleves som en undtagelsestilstand. Det kan være svært at forestille sig, at hverdagen bliver normal igen, men heldigvis oplever de fleste, at der med tiden kommer ro på hverdagen.


Lindrende behandling

Prostatakræften kan vokse ind i de omgivende organer eller sprede sig til andre organer, hvorfra der kan opstå symptomer. Symptomerne kan ofte lindres ved hjælp af forskellige slags behandling. Læs mere:

Lindrende behandling af prostatakræft


Forsøgsbehandling af prostatakræft

Forsøgsbehandling er en undersøgelse af en ny type behandling, hvis virkning man endnu ikke kender til bunds. Forsøgsbehandling kan være en mulighed i alle faser af prostatakræft. Læs mere om forsøgsbehandling og se, om der er relevante behandlinger for dig:

Forsøgsbehandling ved prostatakræft


Behandlingssteder for prostatakræft

Her kan du se, hvor man kan blive behandlet for prostatakræft i Danmark:

Behandlingssteder


Overvej fordele og ulemper ved undersøgelse og behandling

De fleste mænd med prostatakræft dør ikke af sygdommen, og samtlige behandlinger for prostatakræft medfører risiko for betydelige bivirkninger.

Derfor er det langt fra nødvendigt, at alle - specielt ældre mænd - får taget vævsprøver blot pga. et let forhøjet PSA-tal.

Man bør således altid opveje ulemperne med den mulige gevinst ved udredning og behandling.

Træning har positiv effekt på kræftpatienter i behandling
Både kræftsygdommen og dens behandling kan medføre træthed, fysisk svækkelse og depressive symptomer, og bivirkninger fra behandlingen kan også nedsætte livskvaliteten.

Læs mere om, hvor meget du må bruge kroppen før, under og efter behandling:

Fysisk aktivitet for kræftpatienter

Læs også:

Læs om gode vaner, når du er indlagt eller er i behandling:

Undgå fejl og komplikationer under dit kræftforløb

Se en liste over ny kræftmedicin, som er godkendt i EU eller USA - og læs om, hvordan du kan få adgang til ny medicin:

Ny kræftmedicin

Find opskrifter og få viden om kost, ernæring og kosttilskud:

Kost til kræftpatienter

Læs mere om, hvordan prostatakræftbehandling kan påvirke seksualiteten, og få gode råd til at håndtere problemer:

Seksualitet og behandling af prostatakræft


Læs alt om prostatakræft:
Prostatakræft - forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Til pårørende

Hvis du kender en med kræft

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Prostatakræft" på Cancerforum.