Gå til sygdomsliste

Behandling af prostatakræft

Der findes mange forskellige behandlingsformer ved prostatakræft, bl.a. operation, strålebehandling og medicinsk behandling. Det er ikke al prostatakræft, det er nødvendigt at behandle. Valg af behandling afhænger af, hvor udbredt kræften er, din alder og dit generelle helbred.

Mand, der står i vinterjakke og kigger ud over havet

Når man skal i behandling for kræft, kan det opleves som en undtagelsestilstand. Det kan være svært at forestille sig, at hverdagen bliver normal igen, men heldigvis oplever de fleste, at der med tiden kommer ro på hverdagen.

Behandling af prostatakræft kan bestå af operation, strålebehandling og medicinsk behandling. Ofte styres behandlingen i et samarbejde mellem urinvejskirurger (urologer) og kræftlæger (onkologer), der bl.a. står for strålebehandling og kemoterapi.

Valg af behandling afhænger af hvor aggressiv kræften er og hvor den evt. har spredt sig til

Ved valg af behandling er det afgørende, om kræften er begrænset til prostata eller har spredt sig. Hvis kræften ikke har spredt sig uden for prostata, er det oftest muligt at få tilbudt helbredende behandling.

Det endelige valg af behandling træffes af lægen og dig i fællesskab. Som patient skal man bl.a. tage stilling til, hvilke bivirkninger man er villig til at acceptere.

Ved valg af behandling indgår en række faktorer:

  • Er der symptomer? Hvilke?
  • Ens alder og almene helbredstilstand 
  • Sygdomsstadiet
  • Hvor aggressiv kræftknuden ser ud under mikroskop (Gleason-score)
  • PSA-niveau i blodet (Prostata Specifikt Antigen)
  • Hvad man kan opnå ved en given behandling
  • Hvilke bivirkninger man er villig til at acceptere
Professor og overlæge Michael Borre

Professor og overlæge Michael Borre fortæller i denne film om behandling af prostatakræft. 6:36 min.

Overvej fordele og ulemper ved undersøgelse og behandling

De fleste mænd med prostatakræft dør ikke af sygdommen, og samtlige behandlinger for prostatakræft medfører risiko for betydelige bivirkninger.

Derfor er det langt fra nødvendigt, at alle - specielt ældre mænd - får taget vævsprøver blot pga. et let forhøjet PSA-tal.

Man bør således altid opveje ulemperne med den mulige gevinst ved udredning og behandling.

Overvågning, men ikke behandling ved lavrisiko prostatakræft

Hvis din prostatakræft ikke er aggressiv, vil du som udgangspunkt ikke blive tilbudt behandling, men i stedet at gå til observation. Det er fordi, at både helbredende og lindrende behandling har bivirkninger, som kan give flere problemer end sygdommen i sig selv. Mange af disse mænd får aldrig symptomer på sygdommen.

Overvågning, men ikke behandling ved lavrisiko prostatakræft


Behandling for kræft i prostata kan inddeles i tre hovedgrupper

Herunder kan du læse et kort resumé af teksterne om de mange forskellige typer behandling af prostatakræft.

Hvis kræften er begrænset til prostata, og helbredende behandling er mulig

Man kan blive tilbudt helbredende behandling, hvis kræften ikke har spredt sig uden for prostata og dens nærmeste omgivelser, og man i øvrigt er i en form og ved et helbred, hvor det skønnes, at man vil leve mindst 10 år. Helbredende (kurativ) behandling er operation eller strålebehandling.

Mindre aggressiv, lavrisiko prostatakræft vil som regel aldrig true helbredet. Derfor kan lægen vælge at se sygdommen an gennem måneder eller år (aktiv overvågning), inden man tager endelig stilling til en eventuel aktiv behandling. Læs mere:

Behandling af kræft begrænset til prostata, hvor helbredende behandling er mulig


Hvis kræften er begrænset til prostata, og man ikke får helbredende behandling

Hvis ens biologiske alder og generelle helbred taler imod, at man vil leve over 10 år, bliver man typisk ikke tilbudt helbredende behandling. Det skyldes, at bivirkningerne til behandlingen ofte giver større problemer end sygdommen i sig selv.

Ofte vil man blive fulgt uden behandling, indtil sygdommen eventuelt udvikler sig i en sådan en grad, at lægen starter hormonbehandling. Ved hormonbehandling tages så at sige 'benzinen fra kræftcellernes motorer'. Da behandlingen er forbundet med en række bivirkninger, venter lægen med at starte hormonbehandling til det er absolut nødvendigt. Læs mere:

Behandling af kræft begrænset til prostata, hvor man ikke får helbredende behandling


Hvis kræften har spredt sig uden for prostata

Prostatakræft kan sprede sig uden for prostata til de nærmeste lymfeknuder eller til andre organer, især knoglerne. Mulighederne for behandling er mange, og man starter typisk med antihormonbehandling, kirurgisk eller medicinsk kastration og kemoterapi.

Derudover kan man bl.a. få nye effektive hormonbehandlinger, lindrende strålebehandling, smertestillende medicin og binyrebarkhormon. Læs mere:

Behandling af kræft der har spredt sig uden for prostata


I de seneste år har vi oplevet et meget stort gennembrud i behandlingen af patienter med både lokaliseret og udbredt prostatakræft. I det tidlige sygdomsstadie har de billeddiagnostiske undersøgelser givet bedre mulighed for præcis kortlægning af sygdommen hos hver enkelt patient og dermed mulighed for at optimere behandlingen. Samtidig har medicinsk kombinationsbehandling givet en betydelig overlevelsesgevinst ved spredt sygdom.

Professor, overlæge Michael Borre, Urologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Lindrende behandling

Prostatakræften kan vokse ind i de omgivende organer eller sprede sig til andre organer, hvorfra der kan opstå symptomer. Symptomerne kan ofte lindres ved hjælp af forskellige slags behandling. Læs mere:

Lindrende behandling af prostatakræft


Forsøgsbehandling af prostatakræft

Forsøgsbehandling er en undersøgelse af en ny type behandling, hvis virkning man endnu ikke kender til bunds. Forsøgsbehandling kan være en mulighed i alle faser af prostatakræft. Læs mere om forsøgsbehandling og se, om der er relevante behandlinger for dig:

Forsøgsbehandling ved prostatakræft


Vær åben om sygdommen og prøv at få snakket åbent om de svære følelser som sorg, angst for at dø og ensomhed. Måske du kan have glæde af at snakke med Kræftens Bekæmpelse. Det gælder også dine pårørende.

Kræftpatient

Behandlingssteder for prostatakræft

Her kan du se, hvor man kan blive behandlet for prostatakræft i Danmark:

Behandlingssteder

Træning har positiv effekt på kræftpatienter i behandling
Både kræftsygdommen og dens behandling kan medføre træthed, fysisk svækkelse og depressive symptomer, og bivirkninger fra behandlingen kan også nedsætte livskvaliteten.

Læs mere om, hvor meget du må bruge kroppen før, under og efter behandling:

Fysisk aktivitet for kræftpatienter

Læs også:

Læs om gode vaner, når du er indlagt eller er i behandling:

Undgå fejl og komplikationer under dit kræftforløb

Se en liste over ny kræftmedicin, som er godkendt i EU eller USA - og læs om, hvordan du kan få adgang til ny medicin:

Ny kræftmedicin

Find opskrifter og få viden om kost, ernæring og kosttilskud:

Kost til kræftpatienter

Læs mere om, hvordan prostatakræftbehandling kan påvirke seksualiteten, og få gode råd til at håndtere problemer:

Seksualitet og behandling af prostatakræft


Læs alt om prostatakræft:
Prostatakræft - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Prostatakræft" på Cancerforum.