Gå til sygdomsliste

Behandling af prostatakræft, der har spredt sig

Prostatakræft kan sprede sig uden for prostata til lymfeknuder eller til andre organer, især knoglerne. Mulighederne for behandling er hormonbehandling, kemoterapi og i nogle tilfælde strålebehandling med et radioaktivt stof.

Professor og overlæge Michael Borre

Professor og overlæge Michael Borre fortæller i denne film om behandling af prostatakræft, der har spredt sig. 1:26 min.

Prostatakræft, der har spredt sig til andre dele af kroppen, kan ikke fjernes, men kan kontrolleres ved at nedsætte mængden af det mandlige kønshormon testosteron i kroppen (hormonbehandling). Testosteronmængden i kroppen kan sænkes på flere forskellige måder.

For mange mænd kan hormonbehandling kontrollere prostatakræften i lang tid. Afhængig af sygdommens stadie kombineres kastrationsbehandling i mange tilfælde med kemoterapi.

Når kræften igen begynder at udvikle sig, kan hormonbehandlingen kombineres med nye typer hormonbehandling, yderligere kemoterapi, strålebehandling med et radioaktivt stof og binyrebarkhormon, der alle typisk kan kontrollere eller mindske kræften i kortere eller længere perioder.

Ved spredt og uhelbredelig prostatakræft giver kombination af hormonbehandling med kemoterapi en betragtelig længere levetid, som - i de seneste år - desuden er øget markant ved andre nye medicinske behandlingsgennembrud, som er meget veltålte af patienterne. For mange patienter opleves sygdommen i dag i mange år som kronisk fremfor dødelig.

Professor, overlæge Michael Borre, Urologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Prostatakræft spreder sig oftest til lymfeknuder eller til knoglerne

Spredning til knoglerne sker oftest til den nedre del af rygsøjlen, bækkenet og ribbenene.

Behandling med bisfosfonater eller denosumab nedsætter risikoen for at få knoglebrud og sammenfald i ryggen hos patienter med spredning til knoglerne.

Kræft i prostata spreder sig i sjældnere tilfælde til fjernere beliggende lymfeknuder, lunger, lever eller andre organer. 

Læs mere om behandling af knoglemetastaser:

Knoglemetastaser

Behandling af udbredt prostatakræft

Hos mænd med prostatakræft, der har spredt sig til knoglerne eller de indre organer som lunger eller lever (kaldes også fremskreden eller udbredt prostatakræft), ses de bedste resultater med hormonbehandling kombineret med kemoterapi i en kortere periode. Behandlingen er ikke helbredende, men den kan bremse sygdommens udvikling i en længere periode end kastrationsbehandling alene.

Ved kombinationsbehandlingen suppleres kastrationsbehandlingen inden for de første 4 måneder med op til 6 behandlinger med kempterapi med stoffet docetaxel.

Da kemoterapi kan give bivirkninger tilbydes behandlingen, hvis man har god helbredstilstand. Hvis man har svært ved at tåle behandlingen bliver den stoppet, og man fortsætter med kastrationsbehandlingen alene, indtil den ikke har tilstrækkelig effekt.

Nogle patienter, der starter kastrationsbehandling, kan blive tilbudt kombinationsbehandling med en anden antihormonbehandling, abirateron.

Opfølgning ved udbredt prostatakræft

Hvis kræften har spredt sig, vil man blive tilbudt fast opfølgning. Opfølgningsbesøgene kan i rolige sygdomsfaser foregå hos den praktiserende læge. Hvor hyppigt afhænger af ens symptomer, og hvordan sygdommen udvikler sig.

Ved opfølgningsbesøgene kan man drøfte spørgsmål, bekymringer og problemer med lægen og få justeret sin medicin, hvis der er behov for det. Det er en god idé at forberede sig hjemmefra.

Hvis man har skiftet behandling, er det vigtigt for lægen at notere sig, om alt er forløbet som planlagt, eller om behandlingen kræver ændringer.

Lægen vil vurdere, om der er tegn på yderligere spredning af sygdommen ved at spørge til eventuelle symptomer og udføre forskellige undersøgelser afhængigt af symptomerne.

Læs mere om de forskellige muligheder for behandling ved spredning:

Hormonbehandling

Hormonresistent prostatakræft

Strålebehandling med radioaktivt stof

Binyrebarkhormon

Behandling eller ej?

Nogle mænd med prostatakræft mærker ingen symptomer på kræftsygdommen og mener, at bivirkningerne af behandlingen er uacceptable (specielt impotens/ophørt lyst til sex).

Sammen med lægen kan man afveje bivirkninger og livskvalitet på den ene side og behandlingens effekt på den anden.


Læs alt om prostatakræft:
Prostatakræft - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Prostatakræft" på Cancerforum.