Gå til sygdomsliste

Behandling af prostatakræft, der har spredt sig

Prostatakræft kan sprede sig uden for prostata til lymfeknuder eller til andre organer, især knoglerne. Der er flere muligheder for behandling ved spredning, bl.a. hormonbehandling, kemoterapi og i nogle tilfælde strålebehandling med et radioaktivt stof.

Professor og overlæge Michael Borre

Professor og overlæge Michael Borre fortæller i denne film om behandling af prostatakræft, der har spredt sig. 1:26 min.

Prostatakræft, der har spredt sig til andre dele af kroppen, kan ikke fjernes, men kan kontrolleres ved at nedsætte mængden af det mandlige kønshormon testosteron i kroppen (hormonbehandling). Testosteronmængden i kroppen kan sænkes på flere forskellige måder.

For mange mænd kan hormonbehandling kontrollere prostatakræften i lang tid. Afhængig af sygdommens stadie kombineres den medicinske kastrationsbehandling i nogle tilfælde med op til seks behandlinger med kemoterapi. Hvis der er spredning kan prognosen for sygdommen forbedres ved at man får 20 strålebehandlinger mod prostata i stedet.

Når kræften igen begynder at udvikle sig og PSA stiger, kan kastrationsbehandlingen kombineres med supplerende hormonbehandling, yderligere kemoterapi, strålebehandling med et radioaktivt lægemiddel og binyrebarkhormon. Alle disse tillægsbehandlinger kan typisk kontrollere eller mindske kræften i kortere eller længere perioder.

Ved spredt og uhelbredelig prostatakræft giver kombination af hormonbehandling med kemoterapi en betragtelig længere levetid, som - i de seneste år - desuden er øget markant ved andre nye medicinske behandlingsgennembrud, som er meget veltålte af patienterne. For mange patienter opleves sygdommen i dag i mange år som kronisk fremfor dødelig.

Professor, overlæge Michael Borre, Urologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Prostatakræft spreder sig oftest til lymfeknuder eller til knoglerne

Spredning til knoglerne sker oftest til den nedre del af rygsøjlen, bækkenet og ribbenene.

Behandling med bisfosfonater eller denosumab nedsætter risikoen for at få knoglebrud og sammenfald i ryggen hos patienter med spredning til knoglerne.

Kræft i prostata spreder sig i sjældnere tilfælde til fjernere beliggende lymfeknuder, lunger, lever eller andre organer. 

Læs mere om behandling af knoglemetastaser:

Knoglemetastaser

Behandling af udbredt prostatakræft

Hos mænd med hormonfølsom prostatakræft, der har spredt sig til knoglerne eller de indre organer som lunger eller lever (kaldes også fremskreden eller udbredt prostatakræft), ses de bedste resultater med livslang kastrationsbehandling (hormonbehandling) kombineret med kemoterapi i en kortere periode. Behandlingen er ikke helbredende, men den kan bremse sygdommens udvikling i en længere periode end kastrationsbehandling alene.

Ved kombinationsbehandlingen suppleres kastrationsbehandlingen inden for de første 3 måneder således med op til 6 behandlinger med kemoterapi med stoffet docetaxel.

Da kemoterapi kan give alvorlige bivirkninger tilbydes behandlingen kun, hvis du har en god almen helbredstilstand. Hvis du har svært ved at tåle behandlingen bliver den stoppet, og du fortsætter med kastrationsbehandlingen alene, indtil den ikke har tilstrækkelig effekt (kastrationsresistens).

Som et alternativ til kombinationsbehandling med kemoterapi kan enkelte patienter blive tilbudt kombinationsbehandling med supplerende hormonbehandling (abirateron) i stedet.

Nye studier har desuden vist, at en kombination af op til tre samtidige behandlinger (livslang kastration, kortvarig kemoterapi og supplerende hormonbehandling) kan medføre endnu bedre sygdomskontrol.

Hvis man kun har beskeden fjernspredning, kan man opnå en forbedret prognose for sygdommen ved at kombinere livslang kastrationsbehandling med 20 strålebehandlinger mod prostata.

Opfølgning ved udbredt prostatakræft

Hvis kræften har spredt sig, vil du blive tilbudt fast opfølgning. Opfølgningsbesøgene kan i rolige sygdomsfaser foregå hos den praktiserende læge. Hvor hyppigt afhænger af dine symptomer, og hvordan sygdommen udvikler sig.

Ved opfølgningsbesøgene kan du drøfte spørgsmål, bekymringer og problemer med lægen og få justeret din medicin, hvis der er behov for det. Det er en god idé at forberede sig hjemmefra.

Hvis du har skiftet behandling, er det vigtigt for lægen at notere sig, om alt er forløbet som planlagt, eller om behandlingen kræver ændringer.

Lægen vil vurdere, om der er tegn på yderligere spredning af sygdommen ved at spørge til eventuelle symptomer og udføre forskellige undersøgelser afhængigt af symptomerne.

Læs mere om de forskellige muligheder for behandling ved spredning:

Hormonbehandling

Hormonresistent prostatakræft

Strålebehandling med radioaktivt stof

Binyrebarkhormon

Behandling eller ej?

Nogle mænd med prostatakræft mærker ingen symptomer på kræftsygdommen og mener, at bivirkningerne af behandlingen er uacceptable (specielt impotens/ophørt lyst til sex).

Sammen med lægen kan du afveje bivirkninger og livskvalitet på den ene side og behandlingens effekt på den anden.


Læs alt om prostatakræft:
Prostatakræft - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Prostatakræft" på Cancerforum.