Lokalforeningens aktiviteter

Cafèmøder, Fri-træning, Energitræning, Mandegrupper, Gå-ture og samvær, Grupper for efterladte, Kreativt Værksted, Netværksmøder samt møder for bestyrelse og frivillige.                        

En del af lokalforeningens aktiviteter er fortløbende og ligger på faste ugedage/aftener, og en del er enkeltstående aktiviteter.

Kalender:

https://www.cancer.dk/om-os/kontakt/lokalforeninger/midtjylland/ikast-brande-lokalforening/

Facebook:

https://www.facebook.com/Kr%C3%A6ftens-Bek%C3%A6mpelse-Ikast-Brande-1241313869216526/

Muligheder på  Ruskjærholm:

Som beskrevet i Hensigtserklæringen af 2008 er hovedformålet med aktiviteterne på Ruskjærholm, at understøtte kræftramte og pårørende, men derudover kan også andre patientforeninger gøre brug af stedets mange muligheder.Hovedsagelig til enkeltstående arrangementer.

Ruskjærholm kan anvendes til: Mødeaktiviteter, foredrag, kurser, sociale arrangementer, fysiske træningsaktiviteter m.m.

Hvad angår udendørs aktiviteter er der anlagt gangstier rundt i det naturskønne terræn. Der er afmærket 3 forskellige ruter: 1,1 km (hvid) , 2,2 (rød) 4,5 km ( blå)

Alle er velkomne til frit at benytte stierne til gå- og løbeture