Gå til sygdomsliste

Sygdom Hjernetumor
Fase Fase 2
Stadie Progredierende sygdom, Recidiverende sygdom
Kort titel MEMMAT
Forsøgets lange titel Et fase 2 studie af metronomisk og targeteret anti-angiogenese behandling til børn med recidiveret eller progressiv medulloblastom
Overordnede formål

At udvide behandlingsmulighederne for børn med recidiveret / progressiv medulloblastom ved at øge overlevelsen og samtidig bevare god livskvalitet

Undersøgelsesdesign

Åbent enkelt arm fase 2 design

Primære endpoints
 • Fraktion af patienter med komplet remission
 • Partiel remission
 • Stabil sygdom eller kontinuerlig fravær af sygdom (efter komplet resektion) målt 6 måneder efter start på behandling
Sekundære endpoints
 • Progressions-fri overlevelse
 • Overlevelse
 • Toksicitet
Inklusionskriterier
 • Recidiveret eller progressiv medulloblastom (skal være histologisk bekræftet)
 • Alder 0-20 år
 • Normal organ- (inkl. Knogelmarvs-) funktion - acceptable organdysfunktionsgrænser fremgår af protokol. For patienter med leukopeni (<2000/mm3) eller trombocytopeni (<50/mm3) reduceres etoposid og cyklofosfamiddoser (se protokol)
 • Karnofsky score ≥50 eller (<12 år) Lansky score ≥50%
 • Informeret samtykke
Eksklusionskriterier
 • Ikke-kontrolleret infektion
 • VP-shunt
 • Graviditet eller amning
 • Bestråling eller konventionel kemoterapi - operation er tilladt før antiangiogenetisk behandling
 • Hypersensitivitet overfor eller andre kontraindikationer for MEMMAT behandlingsstofferne
 • Mavesår
 • Alvorlig og ikke kontrolleret hjertekar-sygdom
 • Ikke helet sår eller fraktur
Behandling

Afhængigt af respons og tolerabilitet behandles patienterne i 12 måneder (og evt længere) med:

 • Angiogenese-hæmmeren Bevacizumab invttravenøst 10 mg/kg hver 2. uge
 • Thalidomide 3 mg/kg/day dagligt peroralt
 • Celecoxib 50-400 mg peroralt 2 gange dagligt
 • Fenofibrate 90 mg/m2 dagligt peroralt
 • Alternerende 21-dages kure med daglig peroral etoposid (35-50 mg/m2) eller cyklofosfamid (2.5 mg/kg)
 • Intratekal behandling omfattende: Intraventricular etoposide (0.5 mg i 5 dage i én uge ud af hver 4-ugers periode) - og alternerende med intraventricular cytarabine (30 mg/dosis til patienter >3 år 2 gange ugentligt i 2 uger ud af hver 4. uge - kan erstattes med Losomalt cytarabin (25-50 mg/dosis).
Planlagt antal patienter

Total: 40 patienter

Deltagende afdelinger
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01