Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:NARLAL 2

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet
Forklaring Lægerne undersøger i dette forsøg, om man ved hjælp af PET/CT scanning kan forbedre strålebehandlingen og dermed behandlingseffekten. Det er til lungekræftpatienter, hvis sygdom egner sig til kombineret stråle- og kemoterapi.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Generelt giver højere stråledoser bedre kontrol over kræften. Desværre begrænses stråledosens størrelse af, hvor stor en stråledosis det omkringliggende raske væv kan tåle.

I dette forsøg ser man derfor, om det er bedre, hvis man på en PET scanning finder de kræftområder, der vokser meget, og så giver disse en højere stråledosis end normalt, sammenlignet med standard strålebehandlingen, hvor hele det kræftramte område får samme dosis.

I forsøget får du både strålebehandlingen og kemoterapi, en kombination som er standardbehandling for visse stadier af lungekræft.

Du får kemostoffet vinorelbin (Navalbine®). Det synes at øge kræftens følsomhed for strålingbehandling og dermed øge effekten

Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Det betyder, at en computer trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling med højere stråledoser på udvalgte dele af kræften. Den anden gruppe får standardbehandling med lavere stråledoser.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har ikke småcellet lungekræft af en vis størrelse, med eller uden spredning til lymfeknuderne

 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)

 • Din sygdom egner sig til kemo-strålebehandling

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du har en anden alvorlig sygdom

 • Du har behov for daglig ilt

 • Du tidligere har fået strålebehandling mod brysthulen og der er betydende overlap med tidligere strålebehandling

 • Du har en anden aktiv kræftsygdom

 • Du har mavesår

Sådan foregår behandlingen

Du skal i alt have 33 strålebehandlinger over ca. 7 uger. De foregår på hverdage og tager cirka en halv time hver gang.

Kemoterapien består dels af piller (Vinorelbin), som du tager derhjemme 3 gange ugentligt indtil strålebehandlingen er afsluttet, og dels af kemoterapien Cisplatin givet i drop 2 gange i løbet af strålebehandlingen.

Kemoterapien i drop får du ambulant på hospitalet - det vil sige uden at du behøver være indlagt.

Kontrol
Efter behandlingen er afsluttet vil du blive kontrolleret bl.a. med lungefunktionstest. Du vil få CT scanninger hver 3. måned de 2 første år, og herefter hver halve år i de næste 3 år.

Bivirkninger ved behandlingen

Du kan læse om generelle bivirkninger til strålebehandling her:
Almene bivirkninger ved strålebehandling

På min medicin.dk kan du læse om bivirkningerne til den kemoterapi, du får i forsøget:Flere medicin-varemærker indeholder stoffet og kan bruges til behandlingen. Bivirkningerne er ens for dem alle. Linket fører til et af mærkerne.

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Forsøgets id-numre

Videnskabsetisk Komité nr.: S-20140086

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat