Gå til sygdomsliste

Tilbagefald ved akut leukæmi

Akut leukæmi kan som andre kræftsygdomme komme igen. Hvis der kommer tilbagefald, vil hverdagen være påvirket af nye behandlinger og eventuelle blodtransfusioner. Behandlingen ved tilbagefald bliver tilrettelagt ud fra en individuel vurdering, hvor det er afgørende, om der er specielle forhold, der gør sig gældende for din sygdom.

Hvor stor er risikoen for tilbagefald?

  • Risikoen for tilbagefald er størst til at begynde med, men aftager for hvert år, der går efter afsluttet behandling
  • Risikoen for tilbagefald er størst hos ældre mennesker
  • Det er ikke muligt med sikkerhed at forudsige, hvem der eventuelt får et tilbagefald af sygdommen

Hvis du får tilbagefald af akut leukæmi, er der fortsat muligheder for behandling.

Behandling af tilbagefald

Hvis du får tilbagefald af akut leukæmi, vil du ofte kunne få behandling med kemoterapi igen.

I nogle tilfælde er allogen stamcelletransplantation også en mulighed, hvis du ikke har fået det tidligere i forløbet. Men en allogen stamcelletransplantation kræver, at der er opnået remission af ens sygdom, dvs. at leukæmien er under kontrol.

Mulighederne for blive helt rask er noget mindre efter et tilbagefald – men muligheden findes stadig.

Selv hvis lægerne ikke kan fjerne sygdommen helt, er der alligevel gode muligheder for, at sygdommen igen kan bringes under kontrol. Målet med behandlingen vil så oftest være at kontrollere sygdommen til et omfang, der gør, at du kan klare dig med få indlæggelser og ambulante kontrolbesøg.

Læs om de forskellige behandlingsmuligheder af akut leukæmi:

Behandling af AML

Behandling af ALL

To ældre kvinder går tur sammen i efterårssol

For de fleste er det chokerende at få at vide, at kræften er kommet igen, men der findes nye behandlingsmuligheder. Når det første chok har lagt sig, kan du opleve, at sygdommen fylder mindre, og at du igen kan glæde dig over livet.

Hvad er tilbagefald af kræft?

Tilbagefald af en kræftsygdom betyder, at sygdommen er vendt tilbage igen, efter man har været fri for kræft. Det kaldes også recidiv.

Hvis kræften ikke forsvinder

Har man én gang haft kræft, ligger det for de fleste i baghovedet, at kræften kan komme tilbage. Alligevel er beskeden om, at kræften rent faktisk er kommet tilbage oftest overvældende.

Selvom der er muligheder for behandling, kan det være, at man skal indstille sig på at leve med en kræftsygdom, der måske ikke kan helbredes.

Ingen kan forudsige, hvordan netop dit forløb bliver. Men lægerne kan på baggrund af viden, statistik og deres erfaring sige noget om, hvad du kan forvente.

Læs mere:

Hvis kræften er kommet igen

At leve med uhelbredelig kræft


Læs alt om akut leukæmi

Akut leukæmi – forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Akut leukæmi" på Cancerforum.