Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:PACE-Mobil-PBL

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Bugspytkirtelkræft, Galdeblære- og galdegangskræft, Lungekræft
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne, om fysisk træning kan mindske vægttab, symptomer og bivirkninger til kræftbehandling.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Forskning har vist, at fysisk træning er gavnligt for kræftpatienter. Det vedligeholder muskelstyrken og reducerer symptomer og bivirkninger til kræftbehandlingen. I dette forsøg vil forskerne undersøge, om man også ser den gavnlige effekt hos en gruppe ældre patienter, der er i behandling for deres kræftsygdom.

Forsøget er henvendt til dig, der er 65 år eller derover og er i behandling med kemoterapi, immunterapi eller målrettet biologisk behandling for bugspytkirtelkræft, galdeblære- og galdegangskræft eller ikke-småcellet lungekræft.

Ud fra blodprøver vil lægerne også undersøge, om det er muligt at se eller forudse en effekt af fysisk træning.Hvad er målrettet behandling?


Målrettet behandling er medicin, der slår kræftceller ihjel ved at angribe et bestemt mål i kræftcellerne. Behandlingen kan f.eks. blokere stoffer, der får kræftceller til at vokse, eller hjælpe immunsystemet til at dræbe kræftcellerne. Målrettet behandling kaldes også targeteret behandling.


Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:
Lodtrækningsforsøg

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har fået konstateret bugspytkirtelkræft, galdegangs- eller galdeblærekræft eller ikke-småcellet lungekræft indenfor 12 uger.

 • Du er i lindrende behandling med kemoterapi, immunterapi eller biologisk behandling.

 • Din kræfttumor kan ikke fjernes ved operation

 • Du er 65 år eller derover

 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Din kræftsygdom har spredt sig til hjernen

 • Lægen vurderer, at du ikke er i stand til at håndtere forløbet fysisk og psykisk

Sådan foregår behandlingen

Inden behandlingen starter, vil du få en grundig helbredsundersøgelse.

Herefter vil du tilfældigt blive tildelt en af følgende grupper: • Træningsgruppe: Standardbehandling + 12 ugers fysisk træning og rådgivning

 • Kontrolgruppe: Standardbehandling


Hvis du kommer i træningsgruppen, skal du i tillæg til din behandling: • Møde til holdtræning to gange om ugen 1 times varighed hos fysioterapeuterne på hospitalet

 • Træne din gangfunktion hjemme

 • Tale med en sygeplejerske to gange på hospitalet


Undervejs i forsøget vil du blive undersøgt, scannet og få taget blodprøver 4 gange.

Hvor længe vil jeg skulle træne?
Træningen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Kontrol
Du skal møde til kontrol 4 uger efter behandlingen er afsluttet.

Bivirkninger ved behandlingen

 • Muskelømhed i relation til den fysiske træning

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Forsøgets id-numre

Herlev KFE: AA 1811

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat