Gå til sygdomsliste

Statin protokol

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Essentiel trombocytose, Myelofibrose (MF), Polycytæmia Vera (PV)
Fase Fase 2
Kort titel Statin protokol
Forsøgets lange titel Statin- og bisfosfonatbehandling til patienter med de Philadelphia-negative kronisk myeloproliferative neoplasier (MPN) – essentiel trombocytose, polycythæmia vera og hypercellulær primær myelofibrose
Overordnede formål

At vurdere effekten af behandling med statiner og bisfosfonater hos patienter med kroniske blodkræftsygdomme

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret, fase 2 pilot studie

Primære endpoints

At vurdere effekten af behandling med statiner og bisfosfonater hos patienter med ny-diagnosticeret lavrisiko og højrisiko MPNs ved brug af inflammatoriske markører og celletal

Sekundære endpoints
 • Biokemiske markører for inflammation og sygdomsbyrde hos MPN patienter
 • Trombofiliprofilen hos MPN-patienter
 • Perifer insulinresistens hos MPN-patienter
 • Cirkulerende immuncellers antal og funktionalitet hos MPN-patienter
 • Komorbiditetsstatus på diagnosetidspunktet hos MPN-patienter
 • Effekt af atorvastatinbehandling hos patienter med reaktiv trombocytose og/eller leukocytose (non-MPN-patienter)
 • Biokemiske markører for inflammation og sygdomsbyrde hos non-MPN-patienter
 • Perifer insulinresistens hos non-MPN-patienter
 • Komorbiditetsstatus på diagnosetidspunktet hos non-MPN-patienter

Se endvidere protokol for yderligere effektmål

Inklusionskriterier
 • WHO klassificeret ET, PV eller hyperproliferativ PMF (PMF eller prePMF med trombocytose og/eller leukocytose uden anæmi) ELLER Henvist på mistanke om MPN pga. trombocytose og/eller leukocytose. Ved standardudredningsprogram afkræftet MPN
 • Nyhenvist (indenfor 2 mdr) eller uden tidligere cytoreduktiv behandling
 • Forventet overlevelse > 1 år
 • Opfylder kriterier for lavrisiko MPN således ikke behov for akut cytoreduktiv behandling:
  - Alder < 60 år og
  - Uden tidligere trombose og
  - B-trombocyttal < 1500 x 109/l
 • Pegasys behandling: Opfylder kriterier for højrisiko MPN således i behov for cytoreduktiv behandling:
  - Alder > 60 år eller
  - Tidligere trombose eller
  - B-trombocyttal > 1500 x 109/l
 • Tager ikke på forhånd statin eller bisfosfonat
Eksklusionskriterier
 • Allergi overfor pegasys
 • TSH ikke i niveau
 • Autoimmun hepatitis
 • Alvorlig hjertesygdom
 • Inkompenseret levercirrose, stærkt nedsat leverfunktion samt HIV-HCV-inficerede patienter med cirrose og Child-pugh > 6
 • Allergi over for bisfosfonater
 • Svær nyreinsufficiens (GFR < 35 ml/min/1,73m2)
 • Allergi over for statiner
 • Kombination med gemfibrozil eller ciclosporin
 • Samtidig anvendelse af potente CYP3A4-hæmmere
 • Aktiv leversygdom eller vedvarende transaminaseforhøjelse af ukendt årsag
 • Anden aktiv cancer
 • Ukontrolleret autoimmun eller kronisk inflammatorisk lidelse

Se endvidere protokol for specifikke in- og eksklusionskriterier til de forskellige behandlingsarme

Behandling

Arm A: Atorvastatin + zoledronsyre
80 mg atorvastatin administreres dagligt i 3 år
Efter 3 måneders behandling administreres 4 mg zoledronsyre 1 gang pr. måned i 3 måneder

Arm B: Observation + zoledronsyre
Ingen behandling de første 3 måneder. Herefter startes behandling med 4 mg zoledronsyre 1 gang pr. måned de følgende 3 måneder

Arm C: Pegasys + atorvastatin + zoledronsyre
45 μg x 1 sc Pegasys administreres ugentligt i 3 år
80 mg atorvastatin administreres dagligt i 3 år
Efter 3 måneders behandling administreres 4 mg zoledronsyre 1 gang pr. måned i 3 måneder

Arm D: Pegasys + zoledronsyre
45 μg x 1 sc Pegasys administreres ugentligt i 3 år
Efter 3 måneders behandling administreres 4 mg zoledronsyre 1 gang pr. måned i 3 måneder

Arm E (reaktiv trombocytose og/eller leukocytose): Atorvastatin + observation
80 mg atorvastatin administreres dagligt i 3 måneder. Herefter 3 måneders observation

Planlagt antal patienter

Total: 100, heraf 80 patienter med ET, PV eller hyperproliferativ PMF og 20 patienter med reaktiv trombocytose eller leukocytose

Deltagende afdelinger
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Dato for sidste revision 2021-04-01