Gå til sygdomsliste

Sygdom Testikelkræft
Fase Fase 2
Kort titel TestisCAB
Forsøgets lange titel Et fase 2 studie med cabazitaxel som salvage behandling til cisplatin resistente germinalcelle tumorer
Overordnede formål
 • At vurdere effekten af cabazitaxel som monoterapi i behandling af germinalcelle cancer
Undersøgelsesdesign

Et enkelt-armet, open-label, multicenter, ikke-randomiseret, fase 2 studie.

Primære endpoints
 • Objektiv respons rate
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret metastatisk germinalcelle tumor fra testis eller ekstragonodal germinalcelle tumor udgået fra retroperitoneum eller mediastinum
 • Progression under behandling med cisplatin, recidiv eller progression/recidiv efter mindst 2 forskellige cisplatinregimer
 • PS 0-2
 • Forventet levetid ≥ 3 måneder
 • Tilfredsstillende knoglemarv, lever- og nyrefunktion.
Eksklusionskriterier
 • Systemisk behandling indenfor 21 dage før inklusion i studiet
 • Samtidig strålebehandling af tumor
 • Hjertekarsygdomme indenfor de sidste 6 måneder før inklusion
 • Har aktiv eller ukontrolleret infektion
 • Behandlet for anden malign sygdom indenfor de sidste 3 år
 • Har gennemgået en større operation indenfor de sidste 4 uger, eller fortsat har bivirkninger 6 uger efter operation
 • Deltaget i et andet studie indenfor de sidste 30 dage
 • Anden medicinsk tilstand som påvirker muligheden for at deltage i studiet
 • Neuropati grad ≥ 2
Behandling

Behandles med IV cabazitaxel hver 3. uge.

Planlagt antal patienter

29

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2012-004418-32

ClinicalTrials.gov nr.: NCT02478502

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01