Skip navigation

Operation og rekonstruktion ved bløddelssarkomer

Bløddelssarkomer uanset type behandles først og fremmest med operation. Formålet med operationen er at fjerne hele sarkomet sammen med en bræmme af det raske væv rundt om sarkomet. Operationen foregår på et sarkomcenter.

Laege-Roed