Skip navigation

Behandling af bløddelssarkomer

Behandling af bløddelssarkomer er først og fremmest operation. Valget af behandling afhænger af, om sygdommen har spredt sig, sarkomets type og placering og af ens almene helbredstilstand.