Kræftens Bekæmpelses Brugerpanel

Vi vil gerne vide, hvad der er vigtigt for kræftpatienter og deres pårørende. Derfor har vi et brugerpanel af kræftpatienter, pårørende og efterladte, som giver os værdifulde input. Vil du være en af dem?

Du kan være med i Kræftens Bekæmpelses Brugerpanel, hvis du:

  • Har eller har haft kræft eller
  • Er pårørende til en, som har eller har haft kræft eller
  • Er pårørende til en afdød, der havde kræft

Du skal være mindst 18 år for at være medlem af brugerpanelet, og det må højst være 6 år siden, at du eller din pårørende havde kræft. 

Som paneldeltager skal du have lyst til at svare på spørgsmål om livet med kræft ud fra de erfaringer, du har gjort dig. Du skal altså ikke vide noget bestemt for at være med i panelet – det er din oplevelse og din mening som kræftpatient, pårørende og efterladt, vi gerne vil høre.

8-12 henvendelser årligt

Som medlem af Kræftens Bekæmpelses Brugerpanel får du 8-12 henvendelser fra os om året. Vi kontakter brugerpanelet med både spørgeskemaundersøgelser og andre forespørgsler, hvor der er brug for kræftpatienter og pårørendes input. Det kan f.eks. være, når vi søger deltagere til fokusgrupper eller til at medvirke i kommunikationssammenhæng. 

Nogle gange skriver vi til en udvalgt gruppe af panelet, hvis spørgsmål eller undersøgelser kun er relevant for eksempelvis patienter med en bestemt kræftsygdom eller deltagere som bor et bestemt sted i landet. Derfor modtager alle deltagere ikke nødvendigvis de samme eller lige mange mails.

Kræftens Bekæmpelse kontakter brugerpanelet via mail. Du skal derfor have en e-mailadresse og have adgang til en computer, tablet eller smartphone for at være medlem af brugerpanelet.

Du tilmelder dig brugerpanelet for en to-årig periode. Herefter sletter vi dine data og gør opmærksom på, at du skal tilmelde dig panelet igen, hvis du stadig ønsker at deltage.

Sådan tilmelder du dig

Hvis du har lyst til at være med i Kræftens Bekæmpelses Brugerpanel, kan du læse om deltagerkriterierne og tilmelde dig her.

Tilmeld dig brugerpanelet