Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:DeLLphi-301

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, småcellet
Forklaring Dette forsøg undersøger effekt, bivirkninger og sikkerhed af forsøgsmidlet tarlatamab ved behandling af patienter med småcellet lungekræft.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Tarlatamab er et forsøgsmiddel, der endnu ikke er godkendt til behandling. Tarlatamab er et såkaldt antistof.


I dette forsøg vil lægerne undersøge effekten, sikkerhed og bivirkninger ved at give tarlatamab som behandling til patienter med småcellet lungekræft.Hvad er antistoffer?
Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.


Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.


Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.


Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har småcellet lungekræft

 • Kræften er vendt tilbage eller er blevet værre efter tidligere behandling

 • Du har fået eller er villig til at få taget en vævsprøve af kræften

 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Kræften har spredt sig til hjernen eller hjernehinderne, og du ikke har fået tilstrækkelig behandling for spredningen

 • Du har anden alvorlig sygdom i lungerne

 • Du har alvorlige bivirkninger fra tidligere behandling

 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for de seneste 2 år (med få undtagelser)

 • Du har haft hjertesvigt eller blodprop i hjertet inden for 12 måneder op til forsøgets start

 • Du har et tidligere anlagt dræn

 • Du har eller har haft alvorlig SARS-CoV-2 infektion

 • Du tidligere har fået behandling med tarlatamab

 • Du har fået anden kræftbehandling inden for 28 dage op til forsøgets start

 • Du har nedsat immunforsvar eller har modtaget medicin, der nedsætter immunforsvaret (immunsuppressiv medicin), inden for 7 dage op til forsøgets start

 • Du har fået en såkaldt levende vaccine, f.eks. gul feber-vaccine, inden for 4 uger op til forsøgets start

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen starter.


Forsøget er opdelt i flere forskellige delforsøg. Din læge kan fortælle dig, hvilket delforsøg du har mulighed for at deltage i. Det har betydning for, hvilken dosis af tarlatamab du skal have.


Du får tarlatamab direkte i dine blodårer gennem et drop jævnligt. Din læge kan give dig flere detaljer om behandlingsplanen.


Undervejs i forsøget skal du jævnligt til kontrol, så lægerne kan holde øje med, hvordan du reagerer på behandlingen, og om du tåler den. Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen vurderer, at det er bedst for dig at stoppe.


Efter din sidste behandling starter en længerevarende opfølgningsperiode med kontrolbesøg ca. hver 3. måned.

Bivirkninger ved behandlingen

Da tarlatamab er et forsøgsmiddel, kender lægerne endnu ikke alle bivirkninger, som kan forekomme. Alle, som deltager i forsøget, vil blive omhyggeligt kontrolleret for mulige bivirkninger.


Din læge kan fortælle dig om bivirkninger observeret ved tidligere forsøg eller bivirkninger observeret ved lignende lægemidler.

Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Rigshospitalet

Forsøgets id-numre

NCT05060016


2021-002566-40

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat