Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:I3Y-MC-JPCM

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Prostatakræft
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne er stof kaldet abemaciclib. Man undersøger, hvor sikkert og effektivt det er, når man giver det sammen med abirateronacetat og prednison. Det er et forsøg til patienter med kastrationsresistent prostatakræft, som har spredt sig.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Abemaciclib (Verzenios®) er en form for immunterapi. Det er en enzymhæmmer. Stoffet blokerer celledelingen og hæmmer på den måde tumorens vækst.

Det er godkendt til behandling af visse former for fremskreden brystkræft.

I dette forsøg giver man det sammen med prednison (bintyrebarkhormon) og abirateronacetat (ZYTIGA®), som dæmper kræftens vækst ved at hæmme virkningen af det mandlige kønshormon.

Målet med forsøget er at finde ud af, hvor godt denne kombination virker, og hvor sikker den er.

Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får Abemaciclib (Verzenios®) og abirateronacetat og prednison. Den anden gruppe får abirateronacetat og prednison og placebo (stof uden nogen virkning, der ligner Abemaciclib).

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Forsøget er også dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgsbehandling eller standardbehandling. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har prostatakræft, som har spredt sig, og som ikke reagerer på antihormonbehandling alene

 • En skanning eller knogleskanning har dokumenteret, at du har metastatisk prostatakræft

 • En skanning eller såkaldt PSA-målling har vist, at sygdommen udvikler sig trods antihormonbehandling eller efter kastration

 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt

 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0- 1)

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du tidligere har fået behandling med CYP450 17-hæmmere

 • Du tidligere har fået behandling med abemaciclib eller nogen cyclin-afhængige kinaser (CDK) 4 og 6 hæmmer

 • Du tidligere har fået kemoterapi for metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (deltagere behandlet med docetaxel for metastatisk hormonfølsom prostatakræft kan godt deltage)

 • Du tidligere har fået radiofarmaka for prostatakræft eller tidligere enzalutamid, apalutamid eller sipuleucel-T

 • Du har fået stråleterapi eller kirurgi mod alle kræftlæssioner

 • Du samtidig deltager i et andet forsøg med et andet forsøgslægemiddel

 • Du har en lidelse, der kan påvirke din krops optagelse af lægemidler indtaget via munden (gastrointestinal lidelse)

 • Du har en alvorlig hjertesygdom, en aktiv eller kronisk leversygdom, eller en moderat eller svært nedsat leverfunktion

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning.

Den ene gruppe får Abemaciclib (Verzenios®) og abirateronacetat og prednison. Den anden gruppe får abirateronacetat og prednison og placebo.

Alle tre stoffer skal du tage som tabletter. Du kan tage medicinen derhjemme og behøver ikke være indlagt.

Bivirkninger ved behandlingen

Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger:


Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Regionshospitalet Gødstrup (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Diverse

Sponsor: Eli Lilly and Company

Forsøgets id-numre

EudraCT nr.: 2016-004276-21


Clinicaltrials.gov nr.: NCT03706365

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat