Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:SEALS Xpert - DaBlaCa-15

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Blærekræft
Forklaring I dette studie undersøger lægerne, om man kan bruge en mere skånsom måde at kontrollere for tilbagefald af ikke-invasive blæretumorer. Studiet henvender sig til patienter, der har haft ikke-muskelinvasiv blærekræft med aggressive celleforandringer.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Når man har haft ikke-muskelinvasiv blærekræft, følger der et kontrolforløb efter. Lægerne kontrollerer via kikkertundersøgelser for tilbagefald af sygdommen. Undersøgelsen foregår i lokalbedøvelse, og kontrollerne fortsætter hele livet.

Ikke-muskelinvasiv blærekræft betyder, at kræften ikke er vokset ind i blærens muskulatur.

Lægerne vil undersøge, om man kan kontrollere for tilbagefald ved hjælp af en såkaldt Xpert Bladder Cancer Monitor test. Det er en test, der kan finde små molekyler fra en blæretumor i en urinprøve. Testen har indtil videre været brugbar til at vise, om der fortsat har været molekyler fra blæretumoren hos patienter, der lige er blevet behandlet. Den er endnu ikke undersøgt med henblik på at finde tilbagefald.

Lægerne vil derfor sammenligne, om testen kan finde tilbagefald af ikke-invasive blæretumorer ligeså effektivt som den nuværende kontrol med en kikkertundersøgelse.

Du kan deltage i forsøget hvis:

  • Du er minimum 18 år

  • Du tidligere har haft ikke-muskelinvasiv blærekræft med aggressive celleforandringer (en såkaldt høj malignitetsgrad)

  • Du er recidivfri. Det vil sige, at du ikke har sygdommen længere

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

  • Du har haft en såkaldt urothelcelle tumor i nyrebækkenet eller i urinlederne inden for de seneste 5 år

  • Du ikke er blevet opereret mindst 2 gange for ikke-muskelinvasiv blærekræft

  • Du har haft forstadier til blærekræft, eller hvis du har fået muskelinvasiv blærekræft inden for tre måneder op til studiets start

  • Du har en anden kræftsygdom (ud over prostatakræft (uden spredning) og non-melanom hudkræft)

Sådan foregår behandlingen

I studiet vil lægerne sammenligne de to måder at kontrollere patienter med ikke-muskelinvasive blæretumorer for tilbagefald. Den ene foregår med en molekylær test af en urinprøve, og den anden foregår med den nuværende kontrolform, hvor lægerne bruger en kikkerundersøgelse.

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får kontrol via en molekylær test, og hvem der får standardkontrol med en kikkertundersøgelse.

Studiet er et såkaldt observationsstudie, så det indebærer ikke forsøgsbehandling. Lægerne vil blot bede dig om nogle urinprøver, hvis du kommer i den ene gruppe, eller at fortsætte standardkontrollen hvis du kommer i den anden gruppe.

Hvis du skal kontrolleres via molekylærtesten (urinprøven), skal du undersøges 4, 8, 16 og 20 måneder efter, du starter i forsøget.

Hvis du skal standardkontrolleres via kikkertundersøgelser, skal du undersøges hver 4. måned i 2 år.

Bivirkninger ved behandlingen

Den molekylære test foretages via en urinprøve. Det betyder, at der ikke er nogle fysiske bivirkninger ved brug af metoden.

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
  • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
  • Aarhus Universitetshospital (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Forsøgets id-numre

Clinicaltrials.gov nr.: NCT04100733

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat