Skip navigation

Pårørendegruppe for voksne

Dette netværk er for dig, der er pårørende til en kræftramt. Her kan du møde andre, som står i en lignende situation, og dele tanker og erfaringer.

Hvad kan du forvente?

Som pårørende er det almindeligt at føle, at man skal være den stærke og den der støtter. Det kan derfor være svært at finde plads til at tage sig af sig selv.

Mange pårørende beskriver, at de har mindre overskud, og man kan have en forestilling om at skulle være den stærke og have svært ved at dele tanker og bekymringer med den syge.

Det er vores erfaring, at mødet med andre pårørende er meningsfuldt. Gruppen giver et frirum til at tale om sine bekymringer og mange oplever, at det giver inspiration og støtte at dele sine oplevelser og erfaringer med andre.

Praktisk information:

Dette er en delvis lukket gruppe, hvilket betyder, at der kan forekomme løbende optag. Er du interesseret i at deltage i pårørendegruppe kræver det en forsamtale med en rådgiver - tilmelding sker via linket nedenfor (eller i boksen).

Gruppen er ledet af Inger Johnsen og Bente Rynning.

Vi mødes i Kræftrådgivningen fra kl. 15.30-17.30.

Mødedatoer:

  • 28. august
  • 11. september
  • 10. oktober
  • 7. november
  • 5. december