Skip navigation

Gruppe for efterlevende +40 der har mistet

Sorggruppen er et sted, hvor der er mulighed for at møde ligestillede samt tale om egen livssituation.

Formålet med gruppen:

  • At have et sted, hvor der er mulighed for at møde ligestillede samt tale om egen livssituation.
  • Gruppen henvender sig til personer +40, der har mistet en nærtstående betydningsfuld person.

Det er en lukket gruppe på 6-8 personer, som mødes 10-12 gange hver anden uge i 2 timer.

Gruppen ledes af 2 frivillige, som støtter og vejleder gruppedeltagerne i deres sorgproces.

Inden du kan optages i gruppen, vil gruppelederne invitere dig til en samtale, hvor du kan høre mere om gruppen og fortælle om dine forventninger.

Har du lyst til at deltage i gruppen, skal du starte med at have en afklarende samtale med en rådgiver. Dette kan ske uden foregående aftale i den åben rådgivning mandag-torsdag kl. 10-16 eller fredag ​​kl. 10-13. Eller du kan kontakte rådgivningen og aftale en tid.