Skip navigation

Frygt for tilbagefald af kræft

Dette tilbud er et psykologisk træningsforløb i gruppe, hvor der arbejdes målrettet på at blive bedre til at håndtere frygten for tilbagefald.

Kræftbehandlingen er gennem årene blevet væsentligt bedre, og antallet af mennesker, der overlever kræft, er højere end nogensinde. Mange kræftoverlevere frygter imidlertid, selv efter lang tid, at sygdommen vender tilbage. Det at have haft kræft kan skabe stor usikkerhed for fremtiden, og det kan øge angsten. Angsten vil for mange betyde, at deres liv påvirkes negativt; den kan påvirke både humør, parforhold, arbejde og livskvalitet.

Forløbet vil indeholde kortere oplæg, øvelser, erfaringsudveksling og opgaver mellem gruppesessionerne. Ved deltagelse er det et krav, at man deltager aktivt både i og mellem gruppesessionerne.

Tilbuddet er et forskningsprojekt, der bygger på international forskning, hvor der er fundet en markant positiv effekt på reduceringen af angst ved deltagelse i konceptet. Det er derfor en forudsætning, at du:

  • Har afsluttet din primære behandling (operation, stråling og/eller kemobehandling)
  • Føler dig påvirket i din hverdag af frygt for tilbagefald af kræft
  • Kan læse og skrive dansk
  • Vil besvare korte spørgeskemaer (anonymt) efter hver session for at samle data til forskningsprojektet

Praktisk information:

Gruppeledere er Christa Rosenkilde & Charlotte Bergqvist, som begge er rådgivere i Kræftrådgivningen i Herlev

Forløbet består af 6 sessioner à 2 timer, hvoraf den første er individuel og ligger i uge 40 eller 41, og de næste fem er i gruppe. Mødedatoerne for de fem sessioner er følgende: 23/10, 29/10, 6/11, 13/11 og 20/11.

Tilmeldingsfristen er 23. sept. 

Kursusforløb:

1. session: Individuelle samtaler og præsentation af FTK samt snak om tidligere oplevelser og erfaringer
2. session: Personlige værdier
3. session: Afkoblet opmærksomhed og opmærksomhedstræning
4. session: Afkoblet opmærksomhed og metakognitive overbevisninger
5. session: Udskydelse af bekymringer og anbefalinger vedr. opfølgning
6. session: Afslutning og planlægning af fremtiden