Skip navigation

Netværksgruppe for hjernetumorpatienter og deres pårørende

I København tilbyder HjernetumorForeningen netværksmøder for patienter med en hjernetumor og deres pårørende.

Møderne ligger fast anden mandag i hver måned fra kl. 16:00-18:00. Vi samles i fællesområdet lidt før kl. 16:00, hilser på hinanden og får en kop kaffe eller the. Herefter deler vi os op i de to grupper, hhv. patientgruppen og pårørendegruppen og går i hvert vores samtalerum.

Vi er typisk mellem 4-8 personer i hver gruppe, men det varierer fra gang til gang. Vi starter møderne med en lille præsentationsrunde, hvor alle får mulighed for at fortælle lidt om sig selv og sin historie. Det er naturligvis helt frivilligt, hvor meget man vil dele. Herefter tager samtalen oftest udgangspunkt i, hvad der fylder mest hos deltagerne lige nu.

Vi ønsker at skabe et fortroligt rum med en god og rolig stemning, hvor der er plads til, at alle kan ytre sig. Det er vores erfaring, at de fleste får noget ud af at møde andre, der befinder sig i en lignende situation, samt at sparring med en ligesindet kan give et nyt perspektiv på ens egen situation.

Patientgruppen:

Mette Bruun-Pedersen er tovholder i patientgruppen. Hun startede i gruppen i 2018, da hun blev opfordret til det af Formanden for HjernetumorForeningen. Mette er uddannet sygeplejerske og har arbejdet indenfor neuro-specialet i de 17 år, hun har været sygeplejerske. Til dagligt arbejder Mette i Klinik for Hjerne- og Nervekirurgi på Rigshospitalet, hvor hun blandt andet har en funktion som forløbssygeplejerske for unge med en hjernetumor. Derigennem har Mette opbygget faglig viden og erfaring gennem mange år, som hjælper hende med at tyde og forståeliggøre patienternes forløb, samt behandlinger, hvis der er brug for det.

Ønsker du mere information om patientgruppens møder, så kontakt Mette på: mette@hjernetumorforeningen.dk

Pårørendegruppen:

Sara Nordentoft er tovholder for pårørendegruppen. Sara er også uddannet sygeplejerske og har mange års erfaring fra både det neurokirurgiske speciale og det neuro-onkologiske speciale på Rigshospitalet. Til daglig er Sara ved at skrive Ph.d. med speciale i pårørende til patienter med en hjernetumor. Sara har således kendskab til hele sygdoms- og behandlingsforløbet, samt en bred viden om forskning på området.

Ønsker du mere information om pårørendegruppens møder, så kontakt Sara på: sara@hjernetumorforeningen.dk

Mødernes tovholdere:

Som tovholder i HjernetumorForeningen arbejder man frivilligt og har tavshedspligt. Hvad, der bliver sagt i netværksgruppen, forbliver blandt dem, der deltager til møderne.