Skip navigation

Senfølger efter kræft

Dette kursus er for dig, der oplever senfølger efter kræft. På kurset får du viden og redskaber til at håndtere senfølgerne, og du får mulighed for at udveksle erfaringer med andre.

Lidt om senfølgergruppen: Dette kursus er for dig, der oplever senfølger efter kræft. På kurset får du viden og redskaber til at håndtere senfølgerne, og du får mulighed for at udveksle erfaringer med andre.

Hvorfor et senfølgekursus?

Senfølger efter kræft kan bl.a. have indflydelse på livskvalitet, familieliv, arbejdsliv og i samværet med andre mennesker. Det kan være hjælpsomt at få viden om senfølger og hvordan de kan håndteres. Samtidig kan det være støttende at møde andre, der har senfølger og udveksle erfaringer. 

Hvad kan du forvente af forløbet?

På dette kursus får du generel viden om senfølger efter kræft og konkrete bud på, hvordan senfølgerne kan håndteres. Temaerne målrettes ud fra deltagernes behov og kan blandt andet være:

•    Træthed
•    Psykiske reaktioner
•    Smerter
•    Søvn
•    Energiforvaltning
•    Hukommelses- og koncentrationsproblemer
•    Intimitet og seksuelle udfordringer
•    Ændringer i identitet og sociale relationer
•    Arbejdsliv

Du får mulighed for at dele dine tanker, følelser og erfaringer om livet med senfølger med de andre i gruppen. 

Hvordan kommer du med i senfølgergruppen?

Du skal henvende dig til Kræftrådgivningen og aftale en tid til en kort visiterende samtale med én af gruppens rådgivere. Hvis vi bliver enige om, at tilbuddet passer godt til dig, kan du starte i gruppen. Henvend dig til Kræftrådgivningen på 7020 2648 eller mail til roskilde@cancer.dk   

Gruppen mødes 7 gange á 2 timers varighed ca. 1 gang om ugen. 

Mødedatoer: 

•    Tirsdag d. 22. oktober, kl.10-12
•    Torsdag d. 7. november, kl.10-12
•    Mandag d. 11. november, kl.10-12
•    Mandag d. 18. november, kl.13-15
•    Tirsdag d. 3. december, kl.10-12
•    Tirsdag d. 10. december, kl.10-12
•    Mandag d. 16. december, kl.13-15