Skip navigation

Netværksgruppe for patienter med hjernetumorer og deres pårørende

I Hjernetumorforeningens netværksgruppe har du mulighed for at mødes og udveksle erfaringer med andre patienter og pårørende.

i Hjernetumorforeningens netværksgruppe får patienter med hjernetumor og deres pårørende mulighed for at mødes, støtte hinanden og udveksle erfaringer. Netværksgruppen har fokus på de udfordringer og ændringer sygdommen giver både patienter og pårørende.

Er du patient eller pårørende, og har du lyst til at tale med og dele dine oplevelser med andre i samme situation, så er muligheden her i netværket. Alle er velkomne til møderne. I løbet af mødet deler vi patienter og pårørende op, sådan at de to grupper har mulighed for at få sparring hver for sig.

Vi forsøger at holde os opdateret på alt nyt, dele erfaringer, opbygge sociale netværk og allervigtigst – være der for hinanden, hvis og når der er behov for det.

Vi mødes 1. onsdag i måneden fra kl. 15-17 (dog ikke i juli). Husk tilmelding til Kræftrådgivningen i Vejle.

Kontakt Kræftrådgivningen i Vejle på:
Tlf.: 70 20 26 86
E-mail: vejle@cancer.dk

Mødet afholdes uanset antallet af tilmeldte.
Arrangementet er gratis. Der vil blive serveret kaffe/the/vand og frugt.
Lisbeth Rosenholm fra Palliativt team og Merethe Thorup fra Kræftrådgivningen i Vejle vil lede møderne.