Gå til sygdomsliste

Bevilling sikrer fortsat national indsamling af viden om senfølger hos overlevere af børnekræft

23-06-2021
Nationalt projekt om senfølger efter børneleukæmi på tværs af landets fire børnekræftafdelinger styrkes yderligere med ny donation fra Kræftens Bekæmpelse.

Målet er, at vi skal blive bedre til at forudse risikoen for senfølger hos den enkelte, siger projektkoordinerende læge for ALL-STAR,Ph.d. Liv Andrés-Jensen, Rigshospitalet. Foto: Tomas Bertelsen

Forskere på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital er i fuld gang med at undersøge senfølger hos over 300 børn, unge og voksne, der har overlevet akut lymfoblastær leukæmi (ALL) som barn eller ung voksen. Projektet, kaldes ALL STAR og involverer alle landets fire kræftafdelinger. Målet er at sikre en dybere forståelse af omfang og årsag til senfølgerne for bedre at kunne forebygge og minimere senfølgerne af sygdom og behandling og samtidig bevare den høje overlevelse.

- Vi undersøger sammenhænge mellem den enkeltes genetik, behandling, bivirkninger og risikoen for senfølger på tværs af kroppens organsystemer. Målet er, at vi skal blive bedre til at forudse risikoen for senfølger hos den enkelte, så både behandling og efterforløb kan individualiseres for at reducere senfølger blandt nuværende og fremtidige overlevere af ALL, siger projektkoordinerende læge, Ph.d. Liv Andrés-Jensen, Rigshospitalet.

Læs om akut leukæmi:

Akut leukæmi

Kræftens Bekæmpelse har netop bevilget 2,5 millioner kroner til en fortsættelse af projektet, og det giver mulighed for at sikre den nationale forankring også i den afsluttende del af projektet, der har været i gang siden 2019. 

- Vi er utroligt glade for, at Kræftens Bekæmpelse har valgt at støtte projektet, der vil komme alle patienter med børneleukæmi til gode både på den korte og længere bane. Efterhånden som næsten alle overlever ALL øges fokus på at overlevelsen bliver med så få senfølger som muligt, for at sikre et langt liv med samme muligheder som alle andre børn og unge. ALL-STAR projektet er et afgørende skridt på den vej, siger overlæge Thomas Leth Frandsen, der er overordnet ansvarlig for ALL-STAR projektet.

Senfølger er et stort problem for mange

ALL-STAR-projektet omfatter alle børn og unge voksne, som er blevet behandlet for ALL siden 2008. Selv om mange overlever ALL, der er den hyppigste type af børnekræftsygdomme, rammes mange ofte af kroniske senfølger. Læger og forskere ved stadig ikke ret meget om, hvordan sygdom, behandling og bivirkninger påvirker senfølgerne, og det håber man, at projektet kan lave om på.

 I projektet kobles viden om overlevernes sygdomstype, arvemateriale, behandling og bivirkninger med en opgørelse over senfølger. Det giver en enestående mulighed for at få et bedre svar på, hvem der er i størst risiko for at få hvilke senfølger. Denne viden kan man bruge til at forebygge og mindske senfølgerne – til gavn for både den enkeltes helbred og livskvalitet samt på et samfundsøkonomisk plan.

Læs om kræft hos børn:

Hvis dit barn har kræft

Håber mange af senfølgerne kan undgås

Alle patienter, som har haft ALL, og er behandlet i 2008-2018, inviteres i ALL-STAR-studiet til en systematisk opfølgning med undersøgelse af både fysiske, psykosociale og funktionsmæssige senfølger.

- Vi forventer at finde mindst én betydende senfølge hos over 60% af de medvirkende, hvilket vores foreløbige resultater underbygger. Med viden fra studiet håber vi at kunne undgå en stor andel af de af kroniske senfølger, fordi de forebygges, diagnosticeres og behandles tidligt. Tidlig diagnose og behandling af senfølger hos disse patienter er vigtigt for at sikre et langt liv på lige vilkår med andre børn og voksne, siger læge og ph.d.-studerende på projektet, Mette Tiedemann Skipper, Aarhus Universitetshospital.

Projektet udvides aktuelt til resten af Skandinavien og Baltikum svarende til at over 2000 overlevere vil blive undersøgt. Den nordiske del af undersøgelsen gennemføres i 2021.

Læs om senfølger:

Senfølger efter kræft

ALL-STAR
  • Projektet har navnet ALL-STAR, som er en forkortelse for 'Acute Lymphoblastic Leukemia Survivor Toxicity And Rehabilitation' (engelsk for senfølger og rehabilitering blandt overlevende efter ALL).
  • Akut lymfoblastisk leukæmi (ALL) er kræft i blodets hvide celler og den hyppigste kræftform blandt børn. Sygdommen opstår typisk i alderen 1-5 år, men også spædbørn og større børn og unge voksne rammes.
  • Projektet er støttet af fondsmidler fra Børnecancerfonden, Kræftens Bekæmpelse, Riisfort Fonden, Holms Mindelegat, Dansk Kræftforskningsfond samt Ingeniør Otto Christensens Fond, Ølufgårds Mindefond, A.P. Møller Fonden, Aarhus Universitet, Skagens Bamse Museeum og Nordforsk (organisation under Nordisk ministerråd).
  • Projektet er tilknyttet Nationalt Center for Senfølger hos kræftoverlevere (CASTLE), som er etableret på Rigshospitalet med støtte fra Kræftens Bekæmpelse og Knæk Cancer.
Kræftens Bekæmpelse støtter forskningen

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi og Klinik har bevilget 2,5 mio. kr. til projektet ’Senfølger efter akut lymfoblastær leukæmi hos børn og unge voksne’.

Se alle projekter støttet af Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi og Klinik i 2021:

Støttede projekter 2021