Gå til sygdomsliste

Antallet af kræftpatienter stiger – men kurven kan knækkes

10-08-2020
Et stigende antal danskere vil få kræft i de kommende år. Det viser en fremskrivning i en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse, der udsendes op til Landsindsamlingen søndag den 16. august. - Vi kan kun knække kræftkurven, hvis vi bliver bedre til at forebygge og behandle kræft, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Kræft i Danmark 2020

'Kræft i Danmark 2020' er en ny form for årsrapport, hvor vi har samlet de nyeste fakta og data fra store dele af kræftområdet, som oplæg til dialog:

I løbet af de seneste ti år er der samlet set sket en stigning i antallet af nye kræfttilfælde på 18,7 pct. for mænd og 10,2 pct. for kvinder. 

Og antallet af kræftpatienter forventes at fortsætte med at stige. En fremskrivning viser, at antallet af kræftdiagnoser forventes at stige med yderligere 15 pct. frem til 2029 alene på grund af den forventede befolkningsudvikling. 

Det fremgår af “Kræft i Danmark 2020”, der er ny årsrapport fra Kræftens Bekæmpelse, som netop er udgivet.

Behov for udbygning af kræftafdelingerne 

- Det stigende antal kræftpatienter betyder, at vores sundhedsvæsen skal indrette sig på at behandle stadig flere kræftsyge. Der tegner sig desværre et behov for flere pladser til både sengeliggende og ambulante kræftpatienter, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse. 
 
Jesper Fisker understreger, at det stigende antal kræftpatienter ikke er ensbetydende med, at risikoen for at få kræft stiger. Når man tager højde for alderssammensætningen i befolkningen, er risikoen for at få kræft i store træk uændret over tid. Vores levealder er stigende - og jo ældre man bliver, jo større er risikoen for at få kræft. Næsten halvdelen af dem, der får kræft, er fyldt 70 år. 

Mere skånsomme behandlinger 
- Det stiller krav om udvikling af mere effektive metoder, der kan afsløre kræft tidligere. Vi har også brug for mere skånsomme og mere præcise kræftbehandlinger, som det stigende antal ældre patienter og personer, der samtidigt lider af andre sygdomme, tåler bedre, siger Jesper Fisker. 

- Samtidigt er der et stigende behov for flere og bedre tilbud om genoptræning og lindrende indsatser, siger Jesper Fisker. 
 
Ifølge Jesper Fisker foregår der i disse år en intensiv forskning på alle disse felter. I Danmark er en væsentlig del af forskningen finansieret af frivillige bidrag fra borgere og virksomheder, der gennem Kræftens Bekæmpelse støtter forskningsprojekter overalt i landet.

Samfundet har en klar interesse i at bremse udviklingen af overvægt, der jo ikke kun har mulige konsekvenser i form af større risiko for at blive syg af kræft og andre alvorlige sygdomme, men som også kan påvirke børn og unges trivsel negativt,

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Forebyg kræft 
Prognosen over kræftudviklingen er en fremskrivning på baggrund af den forventede befolkningsudvikling. Men risikoen for flere kræftformer kan faktisk mindskes, hvis vi lever sundere. 
 
- Med højere priser på cigaretter og ny lovgivning med røgfri uddannelser og neutrale cigaretpakker er der udsigt til, at færre børn og unge begynder at ryge. Og det vil på længere sigt betyde, at færre vil blive ramt af bl.a. lungekræft og blærekræft, som følge af rygning, siger Jesper Fisker. 
 
Overvægt øger risiko for kræft 
Ifølge “Kræft i Danmark 2020” er overvægt den næststørste risiko for kræft. Overvægt øger risikoen for 13 forskellige kræftformer. Og det er alvorligt, fordi flere og flere danskere udvikler overvægt. 
 

- Det betyder, at samfundet har en klar interesse i at bremse udviklingen af overvægt, der jo ikke kun har mulige konsekvenser i form af større risiko for at blive syg af kræft og andre alvorlige sygdomme, men som også kan påvirke børns og unges trivsel negativt, siger Jesper Fisker.

Fakta

Du kan læse 'Kræft i Danmark 2020' her:
Kræft i Danmark 2020

'Kræft i Danmark 2020' er en ny form for årsrapport, hvor Kræftens Bekæmpelse samler de nyeste tilgængelige fakta og data for store dele af kræftområdet fra de mange forskellige registre, institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med kræft. 
Formålet med publikationen er at skabe overblik, at gøre status og at gøre opmærksom på de udfordringer, der tegner sig. Alt sammen med henblik på dialog om mulige løsninger.

Hvert år kanaliserer Kræftens Bekæmpelse over 650 mio. kroner fra indsamlede midler til forskning, forebyggelsesaktiviteter og støtte til patienter og pårørende. Målet er, at færre får kræft, at flere overlever kræft og at flere får et bedre liv efter kræft. Den indsats er helt afhængig af indsamling blandt private og virksomheder. For kun tre pct. af Kræftens Bekæmpelses indtægter kommer fra det offentlige. 
 
Søndag den 16. august går flere tusinde frivillige fra Kræftens Bekæmpelse fra dør til dør for at samle penge til forskning, forebyggelse og patientstøtte. Indsamlerne opfordres til at bruge mundbind. Samtidig foregår der i år også en digital indsamling.