Gå til sygdomsliste

Bekæmp overvægten - ikke de overvægtige

03-07-2020
Alle er enige i, at stigende vægt vil få store sundhedsmæssige konsekvenser for de mennesker, der rammes. Alle er enige i, at stigende overvægt får alvorlige konsekvenser for sundhedsvæsenet og for samfundsøkonomien. Derfor må der fælles handling til. Nu! Det skriver forebyggelseschef Mette Lolk Hanak i en kronik, bragt i Avisen Danmark den 3. juli 2020.

Faktum er, at overvægt øger risikoen for at blive alvorligt syg. De fleste ved, at overvægt øger risikoen for hjertekarsygdom og type 2 diabetes. Men kun få ved, at overvægt øger risikoen for mindst 13 kræftsygdomme bl.a. bryst- og tarmkræft.

Alle er enige i, at stigende vægt vil få store sundhedsmæssige konsekvenser for de mennesker, der rammes. Alle er enige i, at stigende overvægt får alvorlige konsekvenser for sundhedsvæsenet og for samfundsøkonomien. Derfor må der fælles handling til. Nu!

Desværre er samarbejdet i Sundhedsstyrelsen om nye anbefalinger til kommunerne om indsatsen mod svær overvægt endt i konflikt mellem lægefaglige grupper. Det er bekymrende, for overvægt er alt for vigtigt et problem til at drukne i uenigheder. Vi i Kræftens Bekæmpelse appellerer derfor til, at alle gode kræfter samles om at bremse den epidemiske stigning i overvægt i befolkningen.

Vi må som samfund heller ikke blive berøringsangste. Lad mig derfor slå fast, at når Kræftens Bekæmpelse er optaget af at forebygge overvægt, så handler det på ingen måde om skønhed eller om slanke kropsidealer.

Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef, Kræftens Bekæmpelse

Vi må ikke blive berøringsangste
Alle mennesker skal respekteres uanset vægt. Alt tyder på, at stigmatisering kun forværrer problemet med overvægt. Forebyggelse af overvægt kan altså kun ske, hvis vi ikke stigmatiserer overvægtige.

Men vi må som samfund heller ikke blive berøringsangste.  Lad mig derfor slå fast, at når Kræftens Bekæmpelse er optaget af at forebygge overvægt, så handler det på ingen måde om skønhed eller om slanke kropsidealer.

Overvægt øger risiko for kræft
Faktum er, at overvægt øger risikoen for at blive alvorligt syg. De fleste ved, at overvægt øger risikoen for hjertekarsygdom og type 2 diabetes. Men kun få ved, at overvægt øger risikoen for mindst 13 kræftsygdomme bl.a. bryst- og tarmkræft.

Over halvdelen af os voksne danskere har allerede overvægt og 800.000 har svær overvægt. Hvis vi bare lader stå til, vil 66 pct. af os have overvægt i 2045. Det vil betyde at flere vil få kræft, som kunne være undgået.

Når så mange af os har overvægt, kan man ikke betragte overvægt som et individuelt problem, hvor det handler om at lukke munden og lette rumpen. Det er et stort og delvist samfundsskabt sundhedsproblem.

Der findes desværre ingen enkle genveje til at forebygge og behandle overvægt. Men det må ikke handlingslamme os,

Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef, Kræftens Bekæmpelse

Social ulighed i de ekstra kilo
Det er de færreste, der vælger at få overvægt, og der er en stor social ulighed i hvem, der får de ekstra kilo. Alligevel bliver overvægt i al for høj grad betragtet som et individuelt problem.

Det er vi som samfund nødt til at tale om på en ordentlig og konstruktiv måde uden at udskamme de berørte (som i øvrigt er størsteparten af os.) Overvægt kommer snigende med et halvt til to kilo om året. De fleste ved, at det er svært at tabe sig igen og endnu sværere at holde. Og kun de færreste formår at holde den lavere vægt. Derfor skal overvægt forebygges.
I Kræftens Bekæmpelse arbejder for et liv uden kræft. Derfor er vi også nødt til at reagere, når vi oplever, at flere danskere udvikler overvægt, og at flere dermed risikerer at blive ramt af kræft.

Der findes desværre ingen enkle genveje til at forebygge og behandle overvægt. Men det må ikke handlingslamme os, når kendsgerningen er, at behandling af svær overvægt kan nedsætte risikoen for sygdom, og vi har gode muligheder for at iværksætte forebyggende initiativer, der kan holde fedmeepidemien i skak.

Vi opfordrer politikere, myndigheder, sundhedsprofessionelle, virksomheder, NGO´er og civilsamfund til at gå sammen for at bremse fedmeepidemien.

Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef, Kræftens Bekæmpelse

Der skal sættes ind nu 
Ja, der er meget, der ikke er udforsket, men problemets alvor gør, at samfund ikke kan tillade sig at tøve. Der skal sættes ind nu, hvor Danmark endnu er blandt de vestlige lande, hvor færrest har overvægt.

I Kræftens Bekæmpelse vil vi i de kommende år sætte fokus på forebyggelse af overvægt – både i forskning og i konkrete forebyggelsesindsatser.

Men vi kan ikke gøre det alene. Vi opfordrer politikere, myndigheder, sundhedsprofessionelle, virksomheder, NGO´er og civilsamfund til at gå sammen for at bremse fedmeepidemien.

Mangler politisk handleplan

Vi efterlyser en politisk handleplan for forebyggelse af overvægt med konkrete målsætninger og værktøjer, som samtidigt har skarpt fokus på at modvirke stigmatisering af mennesker, der lever med overvægt. Planen skal pege på effektive politiske tiltag som højere afgifter på sukker, slik og sodavand og obligatorisk kaloriemærkning på fastfood. Planen bør også indeholde forslag til øget fysisk aktivitet i skoler og institutioner, i forbindelse med transport og i byplanlægning.

Fakta om overvægt og kræft

Læs mere om

Overvægt