Gå til sygdomsliste

Corona-anbefalinger er godt nyt for mange kræftpatienter

04-05-2020
Corona-krisen har skabt store udfordringer med isolation og bekymring hos kræftpatienter og pårørende. De nye fagligt funderede anbefalinger fra myndighederne betyder, at patienterne i højere grad kan føle sig trygge ved at deltage i samfundslivet igen. Det er positivt.

- Anbefalingerne giver os mulighed for at være mere præcise i vores rådgivning, siger Pernille Slebsager, afdelingschef i Patient- & Pårørendestøtte i Kræftens Bekæmpelse. Foto: Tomas Bertelsen

Nedlukningen af samfundet har ramt kræftpatienterne og deres pårørende hårdt. Kræftens Bekæmpelse er under coronakrisen blevet kontaktet af mange hundrede danskere, som er berørt af kræft, og som har været i tvivl om, hvordan de skulle forholde sig til smitterisikoen. Nogle har isoleret sig, og mange har frygtet for deres helbred – eller deres pårørendes helbred – i forbindelse med genåbningen af Danmark.

I dag har Sundhedsstyrelsen udsendt nye anbefalinger med præciseringer af, hvilke personer der kan betragtes som værende i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19

De nye anbefalinger bygger på større viden om, hvordan et sygdomsforløb med COVID-19 påvirkes af forskellige sygdomme eller tilstande. Anbefalingerne åbner op for, at de fleste kræftpatienter – også dem i risikogruppen - i vidt omfang nu kan gøre, som de plejer, f.eks. tage på arbejde eller passe børnebørn, hvis de samtidig følger myndighedernes særlige forholdsregler til sårbare grupper om hygiejne og adfærd.

Vigtigt at følge lægens råd 

I Kræftens Bekæmpelse er Pernille Slebsager, afdelingschef i Patient- & Pårørendestøtte glad for de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

- Anbefalingerne giver os mulighed for at være mere præcise i vores rådgivning til patienter og pårørende. Vi bider især mærke i, at det faglige grundlag nu er på plads, og at mange kræftpatienter ifølge anbefalingerne godt kan deltage i flere sammenhænge – naturligvis under forudsætning af, at myndighedernes anbefalinger om afstand og hygiejne overholdes, siger Pernille Slebsager.

Ifølge sundhedsmyndighederne faglige grundlag antages det, at nogle former for kræft og kræftbehandling medfører en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis man smittes med ny coronavirus. Dette gælder for bl.a. lungekræftpatienter og patienter, der er i immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi.

Der vil stadig være personer, som på baggrund af en konkret, individuel vurdering fra deres læge skal tage mere vidtrækkende forholdsregler, f.eks. blive hjemme. Hvis man før corona-epidemien fulgte særlige forholdsregler efter råd fra sin læge, skal man fortsat gøre det, står der blandt andet i anbefalingerne

Pernille Slebsager understreger, at coronakrisen stadig er en stor psykisk belastning for kræftpatienterne og deres pårørende. 

- Der vil stadig være situationer, hvor det er svært at vurdere, hvad der er det rigtige at gøre, når man er i en særlig risikogruppe. Kræftens Bekæmpelse hjælper gerne patienter og pårørende med at vurdere deres situation. Ring til os! Vi sidder klar ved telefonerne på Kræftlinjen og i vores rådgivninger med gratis og kompetent rådgivning, siger Pernille Slebsager.

Er du kræftpatient eller pårørende, og har du spørgsmål om corona? Læs mere her:

Spørgsmål og svar om corona