Gå til sygdomsliste

Hold fokus på patienterne, tak

04-05-2020
Regionshospitalet Silkeborg har gennem flere år diagnosticeret betydeligt flere kræfttilfælde i de tidlige stadier end det øvrige Danmark. De resultater må stridigheder ikke sætte over styr, siger Jesper Fisker adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, der samtidig understreger, at de nationale retningslinjer for udredning af kræft skal følges.
Jesper Fisker

- Det er vigtigt at patienterne med lungekræft diagnosticeres så hurtigt som muligt, og derfor er resultaterne fra Silkeborg vigtige og interessante, siger Jesper Fisker

Lungekræft er den næst hyppigste kræftsygdom i Danmark, og overlevelsen er desværre dårligere end ved mange andre kræftsygdomme. Trods forbedringer i behandlingen er der stadig alt for mange, der dør af sygdommen. Ofte opdages lungekræft sent. Hos 45 pct. af patienterne har sygdommen spredt sig, inden den bliver opdaget.

På den dystre baggrund er det bemærkelsesværdigt, at Regionshospitalet Silkeborg gennem flere år ifølge årsrapporterne fra den landsdækkende kliniske database for lungekræft har diagnosticeret betydeligt flere tilfælde af lungekræft i de tidlige stadier end det øvrige Danmark.

Jo før, jo bedre

Tidlig diagnostik af lungekræft betyder bedre behandlingsmuligheder for patienterne, således at flere kan overleve med færre senfølger.

- Det er vigtigt at patienterne med lungekræft diagnosticeres så hurtigt som muligt, og derfor er resultaterne fra Silkeborg vigtige og interessante, siger Jesper Fisker.

En af årsagerne til, at Regionshospitalet i Silkeborg finder relativt flere patienter med lungekræft i tidligere stadie end andre steder, kan være anvendelsen af lav dosis CT-skanninger i stedet for almindelig røntgen i forbindelse med udredning af patienter, hvor der ikke foreligger mistanke om lungekræft.

Det har imidlertid været genstand for en faglig debat, der tilsyneladende er gået i hårdknude.

Vi har ikke råd til at ignorere mulige læringer fra Silkeborg, hvis de kan forbedre indsatsen mod lungekræft

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Vi må finde bedste praksis
- Derfor har Kræftens Bekæmpelse i december 2019 bedt Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner om at vurdere baggrunden for forskellen i sygdomsstadier mellem Regionshospitalet Silkeborg og resten af landet med henblik på at afgøre, hvad der er bedste praksis, oplyser Jesper Fisker.

- Kræftens Bekæmpelse ser gerne, at denne vurdering gennemføres så hurtigt som corona-situationen tillader det gennem involvering af alle relevante parter, siger Jesper Fisker.

I sit svar skriver Sundhedsstyrelsen, at den gerne ser, at der publiceres et studie om erfaringer med lavdosis CT fra Silkeborg.

-  Det har vi også efterlyst i flere år. Og hvis der er behov for økonomisk støtte for at gennemføre et kvalificeret studie, er jeg sikker på, Kræftens Bekæmpelse gerne vil bidrage. Vi har ikke råd til at ignorere mulige læringer fra Silkeborg, hvis de kan forbedre indsatsen mod lungekræft, siger Jesper Fisker.

Finde fælles fodslag
- Vi vil også gerne facilitere et møde mellem myndighederne og de relevante faglige miljøer, så der kan findes fælles fodslag.

Sundhedsstyrelsen skriver også i svaret til Kræftens Bekæmpelse, at man vil drøfte brugen af lavdosis CT-scanning i forbindelse med en revision af pakkeforløb for udredning af patienter med uspecifikke symptomer.

- Kræftens Bekæmpelse deltager i dette revisionsarbejde. Og her vil vi gøre. hvad vi kan for at sikre en faglig afklaring til gavn for patienterne, siger Jesper Fisker.

Jeg er ked af den nervøsitet, det kan skabe for patienter, der bliver indkaldt til en ny undersøgelse

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

De nationale retningslinjer skal følges
Jesper Fisker understreger, at de nationale fagligt begrundede retningslinjer for udredning af patienter mistænkt for lungekræft skal følges.

I sidste uge oplyste Region Midtjylland, at man i forbindelse med en gennemgang af patientforløb på Regionshospitalet Silkeborg har valgt at genindkalde foreløbigt 93 patienter til ny undersøgelse, fordi de i første omgang ikke er blevet undersøgt for mistanke om kræft med fuld CT-scanning men kun med lavdosis CT-scanning.

Ulykkeligt hvis kræft ikke er fundet i tide
- Hvis der er patienter, der ikke har fået den undersøgelse, som de i henhold til nationale retningslinjer skulle have haft, så der det meget vigtigt, at regionen genindkalder patienterne til en ny undersøgelse så hurtigt som muligt, siger Jesper Fisker.

Jesper Fisker tilføjer, at han er ked af den nervøsitet, det kan skabe for patienter, der bliver indkaldt til en ny undersøgelse.

-  Men hvis der er mistanke om, at der er patienter, der ikke har fået opdaget en kræftsygdom i tide, så må man agere på det. Det vil være ulykkeligt, hvis det viser sig, at der er patienter med kræft, der ikke er opdaget i tide, siger Jesper Fisker.

Jesper Fisker understreger, at Kræftens Bekæmpelse ikke ønsker at blive inddraget i den verserende personalesag i Region Midt.

- Vores interesse er alene, at fastholde fokus på den bedst mulige behandling for patienterne, slutter Jesper Fisker.

Du kan læse mere om screening for lungekræft i Det mener Kræftens Bekæmpelse om screening for lungekræft