Gå til sygdomsliste

Konference: Fokus på senfølger i den kommunale rehabilitering

25-06-2021
350.000 danskere har haft kræft eller er i behandling for kræft – og halvdelen oplever senfølger efter sygdom eller behandling. Kommunerne møder i stigende omfang kræftpatienter med senfølger i rehabiliteringen. Konference vil bringe ny viden og erfaringer i spil.

Kommunernes Landsforening, Senfølgerforeningen, REPHA og Kræftens Bekæmpelse er gået sammen om konferencen med mål om at bringe ny viden, redskaber og erfaringer i spil. Foto: Kræftens Bekæmpelse

Alt for mange kræftpatienter står alene med senfølger. Derfor er der behov for stærkt fokus på området, fortæller Pernille Slebsager, afdelingschef i Patientstøtte & Frivillig Indsats. Foto: Tomas Bertelsen

Mange kræftpatienter i afsluttet kræftforløb døjer med både fysiske og psykiske senfølger, som træthed, smerter, angst, mave-tarmproblemer, seksuelle problemer mv. Ofte henvises kræftpatienter til kommunal rehabilitering som en del af opfølgningen, og det betyder, at der i kommunerne efterspørges redskaber og kompetencer til at identificere og afhjælpe senfølger, fortæller Pernille Slebsager, Afdelingschef i Patientstøtte & Frivillig Indsats, Kræftens Bekæmpelse.

Brug for viden om senfølger?
Se Kræftens Bekæmpelses temaside

- Alt for mange kræftpatienter står alene med senfølger. Derfor er der behov for stærkt fokus på området. Kommunerne spiller her en afgørende og vigtig rolle i den kommunale kræftrehabilitering – så kræftpatienter kan hjælpes bedst muligt tilbage til hverdagen med god livskvalitet. Derfor er jeg glad for samarbejdet omkring konferencen der har fokus på at bringe nyeste viden, redskaber og erfaringer i spil, siger Pernille Slebsager.

Der er behov for mere viden om, hvordan senfølger behandles mest effektivt og for en klar rollefordeling mellem de forskellige aktører

Hanne Agerbak, Kontorchef for Center for Sundheds- og Socialpolitik

Det er Kommunernes Landsforening enig i, fortæller Hanne Agerbak, Kontorchef for Center for Sundheds- og Socialpolitik

- Kommunerne spiller en afgørende rolle – både i forebyggelsen og behandlingen af nogle senfølger. Antallet af overlevende efter kræftsygdom stiger, hvilket vidner om en positiv udvikling i behandlingen af kræft. Men det betyder også, at opgaven med at forebygge og behandle senfølger er blevet væsentligt større og mere kompliceret. Der er behov for mere viden om, hvordan senfølger behandles mest effektivt og for en klar rollefordeling mellem de forskellige aktører. Jeg ser derfor konferencen, som en god mulighed for at dele viden og erfaringer om hvilke muligheder og hvilke udfordringer, der er på senfølgeområdet.

På konferencen inviteres kommunale og regionale fagfolk og ledere, beslutningstagere i sundhedsvæsenet samt alle med interesse for eller som er i berøring med senfølger og rehabilitering efter kræft. Det bliver en dag med mulighed for ny viden, erfaringsudveksling og diskussion af, hvordan opgaven med hjælp til senfølger skal løftes.

Tilmelding

Konferencen afholdes mandag d. 11. oktober 2021 kl. 9.30-16.30 og finder sted på Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand

Pris: 700 kr. (der er ikke moms på deltagergebyret).

Se programmet og tilmeld dig