Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelse: Glædeligt at Højesteret med ny dom øger erstatningen til patienter

07-12-2020
Ulovlig beregning af renter hos patientskademyndighederne betyder, at der er udbetalt for lidt i erstatning til patienter, der har søgt erstatning for skader.

Højesterets dom forbedrer kræftpatienternes – og alle patienters retstilling i forhold til erstatning, siger Pernille Slebsager, afdelingschef i Patientstøtte & Frivillig Indsats.

Konkret drejer sig om forkert praksis i beregningen af renter hos Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen.

Dommen betyder, at patienternes erstatninger i årevis har været for små.

Man regner med, at der bare de seneste tre år er blevet udbetalt omkring 300 millioner kroner for lidt til patienterne.

Der er sket et alvorligt svigt over for patienterne, som i forvejen står i en sårbar situation

Afdelingschef Pernille Slebsager, Patientstøtte & Frivillig Indsats

Svigt over for patienterne

Kræftens Bekæmpelse mener, at der er sket et alvorligt svigt over for patienterne, som i forvejen står i en sårbar situation.

- Mange patienter har været gennem et belastende sygdomsforløb, når de søger erstatning, fordi de undervejs har oplevet fejl, som har påført dem en skade. Det gælder blandt andet kræftpatienter, som har fået diagnosticeret deres kræftsygdom for sent og dermed har en forringet overlevelse. Nu står de så igen i en situation, hvor det opleves, at man ikke kan have fuld tillid til systemet. Det er ikke i orden, siger Pernille Slebsager, afdelingschef for Patientstøtte & Frivillig Indsats. 

Højesterets dom udspringer af en konkret sag, anlagt af en kvindelig patient. Den har været i både byretten og landsretten før dagens Højesteretsdom. Alle tre retsinstanser har enstemmigt vurderet, at patientskademyndighedernes mangeårige praksis for beregning af renter er forkert. 

Dommen i dag giver en kvindelig patient medhold i, at der er sket en forkert renteudmåling i hendes erstatningssag, og hun har dermed fået for lidt udbetalt i erstatning. 

Ifølge Højesteret skal man som patient have renter for sit erstatningskrav fra det tidspunkt, hvor Patienterstatningen var i stand til at indhente de nødvendige oplysninger til brug for udmåling af erstatning – og ikke på det tidspunkt, hvor Patienterstatningen rent faktisk havde indhentet oplysningerne.

I den konkrete sag betyder det, at kvinden skal have renter for sit krav for næsten yderligere to år. Det betyder, at hun har ret til et markant større erstatningsbeløb end det, hun rent faktisk har modtaget.  

Dommen forbedrer kræftpatienternes – og alle patienters retstilling i forhold til erstatning

Afdelingschef Pernille Slebsager, Patientstøtte & Frivillig Indsats

Principiel dom sikrer patienternes retstilling 

Da dommen er principiel, får den betydning for stort set alle patienter, som har fået erstatning for deres patientskader. Dommen får herunder betydning for de kræftpatienter, som har en skade i form af f.eks. forsinket diagnose.

Med dommen får de krav på, at deres erstatningssager skal genbehandles, og det glæder Kræftens Bekæmpelse: 

- Jeg er glad for, at der nu er faldet dom i en sag, der har været længe undervejs, og at dommen er til fordel for et stort antal patienter. Dommen forbedrer kræftpatienternes – og alle patienters retstilling i forhold til erstatning, siger Pernille Slebsager. 

Fremadrettet skal patientskademyndighederne beregne renter efter Højesterets anvisning. Det er i forbindelse med sagen blevet skønnet, at dette vil medføre op til 90 mio. kr. ekstra om året til patienterne.

Læs hele dommen