Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelse og overlægerne: Vi er langt fra i mål med den patientansvarlige læge

30-06-2021
Ordningen med en patientansvarlig læge indfører ikke sig selv. Arbejdsgange og kultur om det lægelige ansvar skal ændres, men kan til gengæld medvirke ulighed i sundhed, skriver formand for Kræftens Bekæmpelse, Helen Bernt Andersen, og formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz Christensen.
Kvindelig læge i hvid kittel sidder ved et bord og taler med et ældre par

Både læger og patienter opnår fordele ved at indføre ordningen med den patientansvarlige læge, skriver Kræftens Bekæmpelse og Overlægeforeningen i dette debatindlæg, bragt i Altinget, 30. juni 2021. Foto: Kræftens Bekæmpelse, Thomas Bertelsen

Det er afgørende for patientens tryghed og for sammenhæng og kvalitet i behandlingen, at der altid er en læge, som har overblikket. 

Helen Bernt Andersen og Lisbeth Lintz Christensen, hhv. formand for Kræftens Bekæmpelse og formand for Overlægeforeningen

Den patientansvarlige læge giver højere kvalitet i behandlingen, større sammenhæng, tryghed og mere tilfredse patienter. Det oplever mange læger, og det oplever patienterne.

Men vi er ikke i mål med at få udbredt ordningen til kræftpatienter og alle andre, der har behov for en patientansvarlig læge. Kræftens Bekæmpelse og Overlægeforeningen opfordrer derfor til, at regions-, sygehus- og afdelingsledelser styrker indsatsen for at udbrede ordningen.
Det er afgørende for patientens tryghed og for sammenhæng og kvalitet i behandlingen, at der altid er en læge, som har overblikket. I takt med den stigende specialisering har vi set eksempler på, at patienter oplever, at ansvaret for behandlingsforløbet fortoner sig. Det giver utryghed og ofte uhensigtsmæssige behandlingsforløb.

Klar placering af ansvaret

Patienterne har brug for, at der er én læge, som har det overordnede ansvar og overblik for deres behandlingsforløb på sygehuset. Vi ved, at kræftpatienter og andre patientgrupper efterspørger mere sammenhæng og en klar placering af ansvaret for styring af deres ofte langstrakte og komplekse forløb.

Den erkendelse er ikke ny. En række faglige organisationer og patientforeninger tog sammen med regionerne og Sundhedsministeriet for flere år siden initiativ til at indføre den patientansvarlige læge på alle landets sygehuse og hospitaler. Det førte til en Hvidbog og mål om indførelse af den patientansvarlige læge i økonomiaftale mellem stat og regioner samt i den tidligere regerings Kræftplan IV.

Målet i Kræftplan IV var, at mindst 90 procent af alle kræftpatienter i 2020 skulle have en patientansvarlig læge, og at ordningen sideløbende skulle udbredes inden for alle andre sygdomsområder. Men når Kræftens Bekæmpelse i dag taler med patienter og pårørende, oplever de sjældent, at de har en specifik læge, der har overblik over deres samlede kræftudrednings- og behandlingsforløb.

På den baggrund er det nærliggende at antage, at der er endnu længere vej at gå på de andre områder, hvor der ikke opsat et konkret mål for udbredelsen. 

Risiko for fejl

Spørger man klinikere eller læser regionernes instrukser, beskrives den patientansvarlig læge på kræftområdet oftest kun som en ambition om, at der skal være en læge, der er ansvarlig for forløbet inden for hver afdeling/team.

Og selv om det er et vigtigt skridt på vejen, så er det slet ikke det samme for patienten som den oprindelige intention: Nemlig at patienten skal have én specifik læge, der har ansvar for sammenhæng, tryghed og kontinuitet i hele udrednings- og behandlingsforløbet. Altså også på tværs af afsnit, team, afdelinger og i særlige tilfælde også på tværs af sygehuse og hospitaler.

Det er jo ikke mindst i disse overgange, at der er risiko for, at ansvaret fortaber sig, og at der sker fejl. Og det er især her, patienterne har brug for tryghed, koordinering og en klar placering af ansvaret.

Så vi er langt fra i mål.

Men den patientansvarlige læge indfører ikke sig selv. Sygehusvæsenets ledere på alle niveauer skal have større fokus på opgaven, og de skal prioritere og investere i den fornødne tid til varetage opgaven som patientansvarlig læge.

Helen Bernt Andersen og Lisbeth Lintz Christensen, hhv. formand for Kræftens Bekæmpelse og formand for Overlægeforeningen

Fokus på de mest sårbare patienter

En læge kan være patientansvarlig læge for rigtig mange patienter. Det er derfor vigtigt både i forhold til de lægelige ressourcer og for at mindske ulighed i sundhed, at den patientansvarlige læge især prioriterer tid til de mest sårbare patienter. Sårbarhed kan tage mange former og kræver en upfront vurdering af patientens behov for støtte og hjælp i sygehusforløbet.

De hidtidige erfaringer viser, at det især er svært at indføre den patientansvarlig læge til multisyge patienter og til patienter i forløb, der involverer flere afdelinger. En række pilotprojekter med det fokus skal afrapporteres her i 2021. Vi håber, at den viden, vi her får, vil give fornyet fokus på at nå i mål med den nu fire år gamle beslutning om, at kræftpatienter skal opleve at have en læge med et overordnet ansvar for hele deres sygehusforløb.

Parterne bag den oprindelige aftale bakker fortsat op om at indføre den patientansvarlige læge. Patienterne efterspørger det, og også lægerne ser fordele ved, at de på den måde kan få et bedre kendskab til den enkelte patient. Det kan spare tid til forberedelse af vigtige samtaler og give mulighed for bedre inddragelse af patient- og pårørende og et bedre grundlag for at tage beslutninger sammen med patienten om behandling m.v.

Men den patientansvarlige læge indfører ikke sig selv. Sygehusvæsenets ledere på alle niveauer skal have større fokus på opgaven, og de skal prioritere og investere i den fornødne tid til varetage opgaven som patientansvarlig læge. Det kan blandt andet ske ved at ændre arbejdsgange og kultur omkring det lægelige ansvar.

Vi vil derfor opfordre regionsledelserne, sygehusledelserne og afdelingsledelserne til at sætte konkrete mål for udbredelsen af den patientansvarlige læge de kommende år. Og til at tage fat i de barrierer, som man uundgåeligt vil møde. I Overlægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse er vi parate til at yde vores for at rydde hindringerne af vejen.