Gå til sygdomsliste

Ny forskning i hormonprævention og hjernekræft hos børn

10-01-2022
En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet har set på, om kvinders brug af p-piller og andre former for prævention med hormoner påvirker risikoen for hjernekræft hos deres børn. Det overordnede resultat viser, at præventionen ikke øger risikoen. Undersøgelsen viser dog et signal ved den type hormonprævention, der gives som indsprøjtninger.
mor og barn leger

De nye resultater kan på sigt måske give mere viden om hvorfor hjernekræft opstår, mener forskerne bag. Modelfoto: Colourbox

Denne type af prævention giver i vores undersøgelse mere end seks gange øget risiko for, at børn udvikler hjernekræft. Det er dog vigtigt at sætte tallene i perspektiv. Risikoen er stadig meget lille for den enkelte, så det skal ikke give grund til bekymring for den enkelte kvinde, hvis man har brugt denne type prævention

Marie Hargreave, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

Kræft hos børn er heldigvis sjældent. Men fordi det generelt er så sjældent, at børn dør i Danmark, er kræft alligevel den hyppigste dødsårsag hos børn. Man ved kun lidt om, hvorfor børn får kræft, derfor er forskning i årsagerne til kræft hos børn stadig et rigtig vigtigt område. Ikke mindst i årsagerne til hjernekræft, hvor man de sidste 40 år har set en stigning. 

I helt nye resultater, der netop er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift JAMA, har forskere fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og Rigshospitalet undersøgt, hvilken betydning mødres brug af hormonprævention har, for børns risiko for at udvikle kræft i hjernen. Gennem registerdata har forskerne således undersøgt alle former for hormonprævention eksempelvis p-piller, spiral, p-stav og hormonindsprøjtninger. 

Samlet set viser resultaterne, at mødres brug af hormonprævention ikke øger risikoen for, at deres børn får hjernekræft. Men et enkelt resultat slår ud. Det drejer sig om den type hormonprævention, som består af indsprøjtninger med hormonet gestagen. De bliver typisk givet en gang hver tredje måned. Og ifølge den nye undersøgelse er der en sammenhæng mellem dem og en øget risiko for hjernekræft hos børn. Det fortæller seniorforsker Marie Hargreave fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, der har stået i spidsen for forskningen: 

– Denne type af prævention giver i vores undersøgelse mere end seks gange øget risiko for, at børn udvikler hjernekræft. Det er dog vigtigt at sætte tallene i perspektiv. Risikoen er stadig meget lille for den enkelte, så det skal ikke give grund til bekymring for den enkelte kvinde, hvis man har brugt denne type prævention, siger hun. 

For læger og forskere er den nye viden ifølge Marie Hargreave interessant, fordi den peger på en sammenhæng, som det er vigtigt at undersøge nærmere: 

– På sigt kan det måske få betydning for, hvordan og til hvem man bruger netop denne type hormonprævention samt bidrage til vigtig viden om hvorfor hjernekræft opstår, siger hun.

Den nye forskning er blevet til i samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet, under ledelse af seniorforsker Marie Hargreave fra Kræftens Bekæmpelse. Foto: Tomas Bertelsen

Viden kan sikre bedste brug af hormoner
I den nye undersøgelse har forskerne analyseret data fra børn, der er født i Danmark fra 1996 til 2014. I den periode blev der født 1.185.063 børn, og frem til 2018 havde i alt 725 af dem udviklet en hjernetumor. 

Generelt har antallet af børn, der får hjernekræft, været stigende siden 1970’ne, uden at forskerne ved hvorfor. Nogle tilfælde opstår – som al anden kræft – tilfældigt på grund af uheldige ændringer i cellernes gener, mens andre tilfælde kan skyldes påvirkninger udefra. Forskerne arbejder derfor videre for at finde ud af, hvad stigningen i hjernekræft kan skyldes, og vil i kommende undersøgelser inkludere data fra hele Norden. 

– Hormoner har flere positive effekter og er livsnødvendige for kroppens normale funktioner, men kan også spille en rolle i forhold til udvikling af kræft. Samtidig har brugen af dem i eksempelvis prævention, en række gevinster. Derfor er det vigtigt med forskning, der giver viden, som gør det muligt for den enkelte kvinde at træffe det bedste valg, og for eksperterne at give de bedste råd om, hvordan behandlinger med hormoner skal bruges – eller ikke bruges, siger Marie Hargreave.

 

Få mere viden om hormoner og kræft, og læs Kræftens Bekæmpelses råd om brug af hormoner


Resultaterne er offentliggjort her: Hargreave M et al.: Association Between Maternal Hormonal Contraception Use and Central Nervous System Tumors in Children. JAMA. 2022;327(1):59-66.

Tallene bag den nye undersøgelse

Den nye undersøgelse viser, at børn født af mødre, der har brugt hormonprævention i form af indsprøjtninger det sidste år op til at de blev gravide, har omkring 6,7 gange større risiko for at udvikle en tumor, end børn født af mødre, der aldrig har brugt hormonel prævention. I dette tilfælde betyder det, at for hver 100.000 år man har fulgt børnene i undersøgelsen, var der omkring fem tilfælde af hjernekræft hos børn født af mødre, der aldrig har brugt hormonprævention op til de bliver gravide. For børn født af mødre, der har brugt hormonprævention i form af indsprøjtninger, var der 34,6 tilfælde af hjernekræft.

Kræftens Bekæmpelse forsker i børnekræft

Hos Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning forskes der i kræft hos børn. Både i gruppen ’Virus, Livsstil og Gener’ som blandt andet forsker i risikofaktorer for børnekræft, herunder hvordan mødres brug af hormoner påvirker børns risiko for kræft. Og i gruppen ’Børnekræft’ som især forsker i senfølger hos børn, der overlever kræft.

Kræft er ikke for børn

Kræftens Bekæmpelses kampagne 'Kræft er ikke for børn' sætter fokus på og samler penge ind til forskning, forebyggelse og patientstøtte i relation til børn, unge og kræft.

Læs mere om se hvordan du kan støtte:

Kræft er ikke for børn