Gå til sygdomsliste

Patientforeninger i fælles europæisk kampagne mod dyre kræftlægemidler

30-11-2020
Kræftens Bekæmpelse er gået i samarbejde med en række europæiske kræftforeninger om at bremse prisudviklingen på meget dyre kræftlægemidler. Det Europæiske Fair Pricing Network stræber efter en gennemsigtig og ansvarlig prisfastsættelse.

Patienter skal have bedre adgang til nye lægemidler. Det skal ske ved at forbinde omkostningerne ved lægemiddelforskningen direkte til prissætningen i de europæiske lande. Kræftens Bekæmpelse ønsker sammen med andre europæiske kræftforeninger at skabe en ny tilgang til prissætningen på kræftmedicin. Dette sker efter initiativ fra forskere fra ’Dutch Cancer Institute’. 

- Et stærkt samarbejde mellem kræftorganisationer i hele Europa vil gøre det muligt at vende den udvikling vi ser, hvor priserne på kræftmedicin eskalere - til fordel for patienten, siger Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse. 

Andre lande i Europa har også høje priser på kræftmedicin. Netop de høje priser betyder, at nye kræftlægemidler nogle gange ikke bliver tilgængelige for patienterne eller at ibrugtagning bliver forsinket. Og det skader kræftpatienterne helt unødvendigt, mener Kræftens Bekæmpelse. Da det er svært for de enkelte europæiske lande at løse denne udfordring alene, er et internationalt samarbejde vigtigt. For gennem samarbejdet vil man kunne estimere problemets omfang og søge efter løsninger. 

European Fair Pricing Network (EFPN) stræber efter en fair og transparent prisfastsættelse og et gennemsigtigt marked for nye og dyre kræftlægemidler. Derfor har Kræftens Bekæmpelse sammen med europæiske kræftorganisationer fra mere end 10 forskellige lande etableret EFPN. 

Forskning i priser

Ideen er, at fælles europæisk forskning kan give et billede af hvordan kræftmedicin prissættes, og om der foregår en rimelig prisdannelse på specifikke kræftlægemidler, og om den eventuelt kan føre til forsinkelser i brugen af lægemidlet. Det kan også give viden om, hvor hurtigt lægemidler bliver tilgængelige for patienter i forskellige lande, og om der er prisforskelle mellem europæiske lande. Dette har hidtil været vanskeligt, da den pris de enkelte lande betaler for lægemidler er et resultat af fortrolige forhandlinger mellem virksomhederne og den betalende part i de enkelte lande. 

Et eksempel på et lægemiddel, hvor det i dag er svært at tage prisen op til forhandling er lægemidlet Pembrolizumab. Det bruges til immunterapi af patienter med lungekræft og lymfeknudekræft. Men det kan også bruges til behandling af modermærkekræft, blærekræft, nyrekræft eller kræft i hoved- og halsområdet. Derfor stiger brugen af lægemidlet også. 

Lægemiddelvirksomheden kræver op til 50.000 Euro for behandling af en patient, og stigningen i forbruget betyder stigende omkostninger for sundhedsvæsnet. Men er det rimeligt at fastholde en så høj pris, når virksomhedens nu kan fordele udgifterne på et langt større salg af lægemidlet, end de startede ud med? For omkostningen per produceret enhed falder med det øgede salg. Men som det er i dag, er de faktiske omkostninger ved lægemidlet en hemmelighed, og prisdannelsen er ukendt. Det er denne situation Kræftens Bekæmpelse gerne vil bidrage til at ændre gennem European Fair Pricing Network.