Gå til sygdomsliste

Rapporter til fagfolk

Her kan du finde undersøgelser, analyser og videnskabelige artikler fra Kræftens Bekæmpelse. Du har mulighed for at søge på bestemte ord, på udvalgte områder og på særlige perioder.

Navigatorprogram for kræftpatienter – en målrettet indsats til forbedring af kræftforløbet for socialt sårbare patienter

01-05-2015
Navigatorprogram for kræftpatienter Kræftens Bekæmpelse har indført en model, hvor frivillige yder en indsats som navigatorer, der hjælper socialt sårbare. Evalueringen viser, at tilknytningen af en frivillig navigator kan være en velegnet indsats til at rumme de forskellige problemstillinger, som socialt sårbare kræftpatienter kæmper med.

Børn som pårørende – evaluering af et undervisningsprojekt for læger og sygeplejersker

01-04-2015
Børn som pårørende – evaluering af et undervisningsprojekt for læger og sygeplejersker Kræftens Bekæmpelse har været med til at gennemføre et undervisningsprojekt for læger og sygeplejersker, som skulle styrke kommunikationen, når der var børn som pårørende. På baggrund af erfaringerne har Kræftens Bekæmpelse udviklet anbefalinger til arbejdet med børn som pårørende.

Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft

01-02-2015
Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft Den forbedrede kræftbehandling betyder, at flere patienter helbredes eller lever længere. På baggrund af den foreliggende viden om rehabilitering har Kræftens Bekæmpelse udviklet en skabelon for kræftrehabilitering, som sikrer, at kræftpatienter får den fornødne hjælp til at komme videre i livet efter endt behandling.

At overleve kræft som barn har konsekvenser resten af livet

01-01-2015
At overleve kræft som barn har konsekvenser resten af livet Hvert år diagnosticeres godt 200 børn i Danmark med kræft. Den markant øgede overlevelsesfrekvens blandt børnekræftoverlevere medfører, at der er en tilsvarende stor gruppe af unge voksne, der i dag lever et liv med senfølger. Kræftens Bekæmpelse har undersøgt, hvordan livet er for børnekræftoverlevere, som må leve med konsekvenserne af de senfølger, som kommer.

At være ung og få kræft

01-01-2015
At være ung og få kræft Hvert år får omkring 500 unge mennesker i aldersgruppen 15-29 år at vide, at de har en kræftsygdom. Kræftens Bekæmpelse har undersøgt de unges behov og problemer under og efter sygdom og behandling. Resultaterne viser, at de unge møder et utidssvarende sundhedsvæsenet, som ikke har kendskab til eller kompetencer inden for de områder, som er unikke for de unge.

Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

01-01-2014
Anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Det skønnes, at hovedparten af de cirka 15.000 kræftpatienter, der årligt dør i Danmark, vil have behov for en palliativ indsats. Kræftens Bekæmpelse har udviklet anbefalinger til den palliative indsats på kræftområdet, der skal sikre kræftramte en kvalificeret indsats ud fra deres ønsker og behov i den sidste tid.

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner

01-01-2014
Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Skolen spiller en vigtig rolle i børns liv. Det er derfor vigtigt, at skolerne kan håndtere børns sorg i forbindelse med alvorlig sygdom og dødsfald. Kræftens Bekæmpelse har undersøgt grundskolernes brug af sorghandleplaner. Evalueringen viser, at 98 % af folkeskolerne i Danmark har en sorghandleplan.

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet (2013)

01-01-2013
Billede af forside Kræftens Bekæmpelses barometerundersøgelse viser, at en del kræftramte får et godt liv efter kræftbehandlingen er afsluttet. Men resultaterne peger også på, at der for nogle følger væsentlige fysiske, psykiske og sociale problemer med sygdommen, som sundhedsvæsenet ikke er gode nok til at håndtere.

Kræftpatienters oplevelser i den palliative fase af sygdomsforløbet

01-06-2012
Forside til rapport Kræftens Bekæmpelses barometerundersøgelse af kræftpatienters oplevelser i den palliative fase viser en generelt rimelig høj tilfredshed med sundhedsvæsenet. Men den peger også på problemområder som manglende samarbejde, dårlig smertelindring og for lidt inddragelse af pårørende.

Sorggrupper i skoler – en evaluering af børns udbytte

01-01-2012
Sorgrupper i skoler –  en evaluering af børns udbytte I sorggrupper kan børn mødes og tale om den, de har mistet, eller om den, de er bekymret for skal dø. Sorggrupperne er et vigtigt og frit rum for de sorgramte børn, som ellers ofte følte sig alene med deres tab. Kræftens Bekæmpelse kommer med en række anbefalinger til arbejdet med sorggrupper i skoler.

Kræftpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet gennem udredning og behandling (2011)

01-11-2011
Forside til rapport Kræftens Bekæmpelses barometerundersøgelse viser, at selvom mange kræftpatienter har positive oplevelser med deres kræftforløb, så oplever en del også, at der er områder, der kan forbedres. De ønsker blandt andet at møde færre læger igennem forløbet og en bedre inddragelse i beslutninger.

Børn som pårørende på hospitaler – praksis, udfordringer og behov

01-01-2009
Børn som pårørende på hospitaler Hvert år oplever cirka 40.000 børn, at en forælder bliver indlagt med en kritisk sygdom. Kræftens Bekæmpelse har undersøgt, hvilke udfordringer det sundhedsfaglige personale oplever i mødet med børn som pårørende. Undersøgelsen viser, at der er et arbejde at gøre psykologisk, socialt og hvad angår hospitalernes fysiske rammer.

Resultater pr. side

Viser 13-24 af 24

1 2