Gå til sygdomsliste

Analyse af dansk tobaksforebyggelse og anbefalinger til en røgfri fremtid

02-03-2018
En ny rapport giver konkrete anbefalinger til, hvordan vi i fremtiden får færre rygere - ikke mindst blandt børn og unge, og hvordan vi sikrer alle beskyttelse mod tobaksrøg. Bag rapporten står Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens partnerskab Røgfri Fremtid i samarbejde med WHO Europe og det europæiske netværk for tobaksforebyggelse, ENSP.

22 pct. af danskerne ryger. Det er flere end i de andre nordiske lande, og især blandt børn og unge er der stadig alarmerende mange, der begynder at ryge hver dag. Rygning er det væsentligste forebyggelige folkesundhedsproblem og medfører ca. 13.600 årlige dødsfald i Danmark.

En ny rapport viser, hvordan Danmark ved hjælp af få centrale indsatser kan komme nærmere målet om en røgfri fremtid, hvor ingen børn og unge ryger og højest 5 % af den voksne befolkning ryger i 2030.

Analyse af dansk tobaksforebyggelse og anbefalinger til en røgfri fremtid
Analyse af dansk tobaksforebyggelse

Rapporten er udarbejdet på initiativ af Røgfri Fremtid, herunder TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse, i samarbejde med det europæiske netværk for tobaksforebyggelse (ENSP) og med støtte fra WHO Europe.

Download rapporten:

 
Analyse af dansk tobaksforebyggelse og anbefalinger til en røgfri fremtid

Modsat mange andre lande har vi i Danmark ikke en samlet national strategi for, hvordan vi undgår, at børn og unge begynder at ryge

Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.

Brug for en national handlingsplan i tobak

Ud af rapportens i alt 26 anbefalinger til en styrket tobaksforebyggelse i Danmark, peger rapporten på fem centrale indsatser, der kan bidrage væsentligt til at mindske brugen af tobak i Danmark. Der er især behov for udvikling af en national politisk handlingsplan for tobakskontrol, som sikrer beskyttelse af børn, unge og voksne mod de skadelige effekter af tobak. For at nå visionen om en røgfri generation i 2030, er det nødvendigt at indføre en overordnet strategi og en koordineret indsats mellem bl.a. myndigheder, kommuner, regioner, organisationer og civilsamfund.

De fem centrale anbefalinger er:
  1. En national politisk handlingsplan for tobakskontrol
  2. Højere priser på tobak
  3. Neutrale tobakspakker og tobak under disken
  4. Tilstrækkelig beskyttelse mod tobaksrøg
  5. Tobaksindustrien skal ikke have mulighed for at påvirke sundhedspolitik

Baseret på international best-practice

Rapportens resultater og anbefalinger er blevet til på baggrund af interviews med relevante aktører og en analyse af, hvordan Danmark lever op til en række væsentlige artikler i WHO’s rammekonvention om tobak, WHO FCTC, som Danmark underskrev i 2004. Rapporten analyserer de mest effektive tiltag til at få færre til at begynde at ryge og flere til at holde op.

Lancering i FN-byen

Rapporten blev offentliggjort torsdag den 8. februar på konferencen How to achieve the tobacco-free vision in Denmark by 2030, afholdt i FN-byen, København. Her blev rapportens hovedresultater præsenteret og internationale oplægsholdere delte erfaringer i tobaksforebyggelse. Se pressemeddelelsen fra konferencen her:

Ny rapport: Fem afgørende skridt mod en røgfri fremtid