Gå til sygdomsliste

Børn som pårørende – evaluering af et undervisningsprojekt for læger og sygeplejersker

01-04-2015
Kræftens Bekæmpelse har været med til at gennemføre et undervisningsprojekt for læger og sygeplejersker, som skulle styrke kommunikationen, når der var børn som pårørende. På baggrund af erfaringerne har Kræftens Bekæmpelse udviklet anbefalinger til arbejdet med børn som pårørende.
Mor og barn fodrer ænder

Udviklingsprojekt med fokus på at styrke indsatsen til børn som pårørende
Kræftens Bekæmpelse, Rigshospitalet og Københavns Kommune modtog i 2013 en bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet til at samarbejde om at tilrettelægge og gennemføre et undervisningsprojekt for læger og sygeplejersker, som skulle styrke kommunikationen mellem sundhedspersonale, patienter og pårørende, når der var børn som pårørende.

Børn som pårørende

I denne rapport fra 2015 evaluerer Kræftens Bekæmpelse undervisningsprojektet til læger og sygeplejersker.

Evalueringen vidner om personalets praksis, udfordringer og forandringer gennem undervisningsprojektet. Den giver også indblik i, hvilken betydning det har, at sundhedspersonalet spørger til patienters og pårørendes børn. 

Desuden indeholder rapporten en afdækning af feltet for børn som pårørende. 

Børn som pårørende

Problemer med registrering af børn som pårørende
Evalueringen vidner om, at manglende registrering af børn som pårørende var en af de udfordringer, som personalet stod overfor. Dette skyldtes en række barrierer, såsom det anvendte journalsystems mangler, personalets egen berøringsangst og manglende viden om, hvad der skulle afdækkes, hvorfor og hvor man kunne henvende sig til.

Det er et område, som vi tager os så lidt af, men som er et stort behov. Mine erfaringer er, at det er noget, vi ikke giver os tid til, eller undgår, af en eller anden årsag.

Personale

Øget fokus på børnene som pårørende
I forhold til undervisningen peger evalueringen på, at personalet i høj grad var tilfredse med undervisningen og fandt den brugbar og relevant.

Evalueringen vidner yderligere om, at en af de væsentligste forandringer blandt personalet var en øget opmærksomhed på børn som pårørende, og at personalet nu i højere grad begyndte at tage børn op som pårørende på et tidligere tidspunkt i behandlingsforløbet end før undervisningsprojektet.

Anbefalinger til  arbejdet med børn som pårørende
På baggrund af evalueringen har Kræftens Bekæmpelse udviklet en række anbefalingerne til fremtidens arbejde med børn som pårørende.

Anbefalingerne munder ud i to kategorier i form af anbefalinger til fremtidige undervisningsprojekter (1-5) og anbefalinger til en samlet national indsats for børn som pårørende (6-8). Du kan se anbefalingerne i boksen herunder.

Anbefalinger til arbejdet med børn som pårørende

Anbefaling 1: Dynamisk manualisering
Integrér manualer aktivt i undervisningen og brug øvelser og rollespil.

Anbefaling 2: Kontekstrefleksivitet
Tydeliggør den medicinske konteksts betydning for inddragelse og kommunikation i samtaleøvelser og del deltagere op i afdelingsspecifikke hold. Forbered udarbejdelse af afdelingsspecifikke handleplaner i undervisningen.

Anbefaling 3: Tværfaglighed
Fasthold deltagelse af både læger og sygeplejersker, og gør det eksplicit, hvad hver faggruppe forventes at bidrage med.

Anbefaling 4: Inddragelse
Konkretisér, hvad inddragelse kan betyde, herunder om der er grænser for, hvor lidt/meget man inddrager børnene.

Anbefaling 5: Formidling af medicinsk information
Opret modul om formidling af medicinsk information og lad personalet øve sig i at forklare medicinske sammenhænge på en enkel måde.

Anbefaling 6: Registrering af børn som pårørende
Skab en elektronisk platform, hvor både læger og sygeplejersker løbende kan registrere og indhente relevante oplysninger og udpeg nøglepersoner på alle afdelinger med viden om handlemuligheder, så der følges relevant op på de oplysninger, som registreres.

Anbefaling 7: Undervisning på de medicinske uddannelser
Udvid og uddyb moduler på de medicinske uddannelser (både for læger og sygeplejersker), der adresserer kombinationen af medicinske og psykosociale aspekter i sundhedskommunikation, herunder børn som pårørende, ikke mindst i mødet med de sygdomsmæssigt og socialt dårligst stillede patienter.

Anbefaling 8: Pædagogisk konsulent
Fasthold den pædagogiske konsulent som brobygger mellem undervisning og praksis og som ressourceperson for personalet og alle familier ramt af alvorlig sygdom. Sørg for, at alle kender til konsulentens eksistens og rolle.

Om undersøgelsen
Evalueringen baserer sig på en kvalitativ interview- og observationsundersøgelse, og en spørgeskemaundersøgelse blandt sundhedspersonalet, patienter og voksne pårørende på tre hospitalsafdelinger.

Andre relevante sider

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du finde flere relevante sider om området.

OmSorg

Børn og unge som pårørende

Rapporter om børn og unge