Gå til sygdomsliste

Danskernes solarievaner 2020

27-09-2021
Denne rapport belyser 15-70-årige danskeres solarievaner i 2020 samt udviklingen i danskernes solarievaner fra 2008-2020. Kortlægningen er baseret på data fra 4.932 respondenter i alderen 15-70 år, og data er nationalt repræsentativt i forhold til køn, alder og landsdel (øst/vest).
Forside af rapport

Siden 2007 har Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden arbejdet sammen om ’Solkampagnen’, hvis formål er at nedsætte danskernes udsættelse for uv-stråling og forebygge hud- og modermærkekræft. Her var solariebrug et af de områder, der blev sat fokus på via ’Sluk solariet’-indsatsen. Vi ved nemlig, at solariebrug er kræftfremkaldende – og at selv et lille forbrug kan være skadeligt. Indsatsen har været effektiv, og andelen af solariebrugere er halveret fra 2008-2020. I 2008 var det primært kvinder, som gik i solarium, hvorimod der i 2020 er stort set lige mange mænd og kvinder som går i solarium – faktisk er der en lidt større andel af mænd end kvinder som har været i solarium det seneste år.


Det tyder derfor på, at der i fremtidige indsatser bør være samme fokus på kvinder og mænd. ’Sluk solariet’-indsatsen vil dog forsat have et særligt fokus på børn og unge, da vi ved, at solariebrug er mere skadeligt, jo yngre man er. Børn og unge kan ikke nødvendigvis forstå de langsigtede konsekvenser som for meget uv-stråling fra solarier kan medføre, hvorfor vi synes, at det er en vigtigt målgruppe at arbejde med. Derfor arbejder vi også fortsat for en 18 års aldersgrænse for brug af solarium – en lovgivning, som stort set alle andre vesteuropæiske lande allerede har indført.

Hent rapporten(pdf)