Gå til sygdomsliste

Diskretion på sygehuse – en undersøgelse i Kræftens Bekæmpelses digitale brugerpanel

01-02-2017
Hver fjerde patient i Kræftens Bekæmpelses brugerpanel har oplevet deres grænser for blufærdighed og privatliv overtrådt under indlæggelse, undersøgelse eller behandling på et sygehus. Patienterne giver 12 anbefalinger i forhold til diskretion på sygehusene.
Hospitalsseng
Diskretion på sygehuse – en undersøgelse i Kræftens Bekæmpelses digitale brugerpanel

Kræftens Bekæmpelses brugerpanel, der består af cirka 1.300 kræftpatienter, pårørende og efterladte, er blevet spurgt ind til deres oplevelse af diskretion i forbindelse
med ophold i venteområder, undersøgelse, behandling og indlæggelse på sygehus.

Undersøgelsen giver et indblik i en række situationer, der kræver særlig opmærksomhed fra sundhedspersonalets side for at patienterne har en oplevelse af, at deres privatliv og grænser for blufærdighed respekteres.

Diskretion på sygehuse – en undersøgelse i Kræftens Bekæmpelses digitale brugerpanel

Patienter beder om diskretion på sygehusene
Overordnet viser undersøgelsen, at medlemmerne af brugerpanelet oplever, at personalet på sygehusene gør, hvad de kan, for at opretholde diskretion. De udtrykker samtidig en generel forståelse for, at 100 % diskretion ikke er muligt på hospitaler, hvor man færdes sammen med andre patienter og personale.

Da jeg var indlagt, fik en kvinde på stuen besked om, at hendes sygdom havde spredt sig. Vi lå tre på stuen. Gardinet var trukket for, men det tager jo ikke lyden. Jeg blev enormt ked af det på hendes vegne. Og samtidig var jeg selv ny-diagnosticeret, så jeg blev også meget bange.

Tidligere kræftpatient

Undersøgelsen giver dog også et indblik i en række situationer, der kræver særlig opmærksomhed fra sundhedspersonalets side for at patienterne har en oplevelse af, at deres privatliv og grænser for blufærdighed respekteres.

Det gælder for eksempel samtaler i venteområder, indlæggelser på flersengsstuer og samtaler af særlig alvorlig karakter. Det kan være, når lægen skal fortælle en patient, at han eller hun har kræft, at sygdommen har spredt sig eller er uhelbredelig.

Med afsæt i patienternes svar har Kræftens Bekæmpelse formuleret vedlagte 12 anbefalinger til personalet på sygehusene. Anbefalingerne har fokus på diskretioner i forbindelse med den fysiske indretning af venteområder og fællesarealer, patientsamtaler og undersøgelser på flersengsstuer samt afholdelse af samtaler, hvis indhold har alvorlig og/eller særlig privat karakter.

12 anbefalinger fra patienterne til sygehuspersonalet

Venteområder

 • Tag ikke samtaler om sygdom, behandling og private forhold i venteområder
 • Kald gerne patienterne ind til undersøgelse og konsultation ved fornavn. Det er mere diskret end at bruge det fulde navn – og mere personligt end et nummer
 • Indret gerne venteområder med en diskretionslinje ved skranken til lægesekretæren, så der skabes en naturlig afstand til de andre patienter og pårørende 

Flersengsstuer

 • Hold så vidt muligt stuegang i private konsultationsrum – både af hensyn til den berørt patient og medpatienterne, som kan opleve, at de bliver tvunget til at lytte med
 • Brug altid skærme eller gardiner mellem sengene under samtaler eller undersøgelser
 • Giv om muligt patienter med mange følgevirkninger af behandlingen – f.eks. mave- og tarmproblemer – enestue, da det kan opleves meget grænseoverskridende at dele stue og toilet med andre
 • Giv om muligt alvorligt svækkede og døende patienter enestue. Både af hensyn til den berørte patient og til medpatienterne

Samtaler

 • Stil ikke spørgsmål om smerter, tarmfunktion, urin og lignende i et rum med andre patienter og pårørende. Det opleves af mange som meget privat
 • Tag altid samtaler om alvorlige emner som diagnose, spredning, uhelbredelig sygdom, hospice og død i private rum
 • Sid gerne ned under patientsamtaler, også ved stuegang. At give væsentlige beskeder stående kan opleves som mangel på tid og medfølelse

Undersøgelser

 • Præsentér altid alle og deres rolle, hvis der er flere læger eller sygeplejersker i rummet
 • Bed ikke patienten om at tage tøjet af, før du er klar til at lave undersøgelsen. Giv gerne et klæde til at dække kroppen
Kræftens Bekæmpelses brugerpanel

Kræftens Bekæmpelses digitale brugerpanel består af cirka 1.300 kræftpatienter (58 %), pårørende (17 %) og efterladte til kræftpatienter (24 %). Alle medlemmer er over 18 år og deres erfaringer er højst 6 år gamle. 80 % af medlemmerne er kvinder, godt halvdelen er i alderen 50-69 år og knap en tredjedel har eller har haft brystkræft eller er pårørende til én, som har eller har haft brystkræft.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen bestod af både lukkede spørgsmål med definerede svarkategorier og åbne spørgsmål, hvor brugerpanelet kunne beskrive deres oplevelser med egne ord. Undersøgelsen blev udsendt til de deltagere i brugerpanelet, der er nuværende eller tidligere kræftpatienter. I alt blev undersøgelsen sendt til 744 personer, hvoraf 542 besvarede spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 73 %.