Gå til sygdomsliste

Evaluering af Leg på streg 2018

01-01-2018
Rapportforside

Rapportforside

Kræftens Bekæmpelse har gennemført en evaluering blandt brugerne af Leg på streg. Datagrundlaget består af en spørgeskema-undersøgelse blandt 214 brugere og en kvalitativ undersøgelse med observationer og interviews blandt lærere, pædagoger og ledere på syv forskellige skoler rundt om i landet.

Formålet er at få et indblik i skolernes brug af Leg på streg og deres holdninger til konceptet som en del af den daglige undervisning.

Hent rapporten (pdf)