Gå til sygdomsliste

Evaluering af pilotprojekt om implementering af naturtræning i Odense Lokalforening i Kræftens Bekæmpelse

26-04-2022
I denne rapport kan du læse evalueringen af pilotprojektet ’Naturtræning i Kræftens Bekæmpelse i Odense Lokalforening’. Foruden selve evalueringen indeholder rapporten også 11 anbefalinger, som vi anbefaler at man tager højde for, hvis man vil implementere naturtræning som motionskoncept i en lokalforening i Kræftens Bekæmpelse eller i en forening med tilsvarende organisering.

Evalueringen viser, at naturtræning med succes kan indføres lokalt, hvis der tages de rette hensyn i planlægningsfasen. Med de udarbej­dede anbefalinger samt evalueringen, er der udviklet en model for, hvordan man kan imple­mentere naturtræning i andre lokalforeninger, som har en lignende organisering, samt hvad man særligt skal have opmærksomhed på. Evalueringen viser, at der er et behov for at tilbyde naturtræning som bevægelsestilbud til kræftpatienter og deres pårø­rende, og at det generelt opleves positivt at kræftpatienter og pårørende kan træne sammen. Det er oplagt at naturtræningen tilbydes i forbindelse med eller efter det kommunale rehabiliteringstilbud ophører. Naturtræningen kan forankres i lokalforeningen, men der er ikke noget i vejen for, at det også kan forankres f.eks. som et kommunalt bevægelsestilbud.

 

Læs resultater og anbefalinger i rapporten, som kan downloades her.