Gå til sygdomsliste

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner

01-01-2014
Skolen spiller en vigtig rolle i børns liv. Det er derfor vigtigt, at skolerne kan håndtere børns sorg i forbindelse med alvorlig sygdom og dødsfald. Kræftens Bekæmpelse har undersøgt grundskolernes brug af sorghandleplaner. Evalueringen viser, at 98 % af folkeskolerne i Danmark har en sorghandleplan.
Skolelev sidder alene i skolegård

Skolerne skal håndtere børns sorg
I Danmark oplever 42.000 børn under 18 år hvert år, at deres far eller mor bliver indlagt med en alvorlig sygdom og cirka 2.000 børn mister hvert år en forælder. De fleste af disse børn bruger fem ud af ugens syv dage i skolen. Det er derfor vigtigt, at skolen kan håndtere børns sorg i forbindelse med alvorlig sygdom og dødsfald.

I 1998 udgav Kræftens Bekæmpelse et idékatalog, der skulle inspirere skoler til at udvikle og implementere egne sorghandleplaner. Formålet var at give skolerne nogle fælles retningslinjer for, hvordan de skal handle, når et barn oplever krise i familien eller mister en nærtstående.

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner

I denne rapport fra 2014 har Kræftens Bekæmpelse undersøgt, hvordan ledere og lærere på grundskoler i Danmark bruger skolens sorghandleplan med særligt fokus på brugen af sorghandleplanen til at håndtere sorg i den længerevarende tid efter en krise.

Samlet set er det positivt, at skolerne i den grad har taget sorghandleplanerne til sig og bruger dem til at støtte børn i sorg. 

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner

Langt de fleste skoler har en sorghandleplan og bruger den ved dødsfald
Evalueringen viser, at 93 % af de danske grundskoler (98 % af folkeskolerne og 80 % af privatskolerne) har en sorghandleplan. Og skolerne bruger i høj grad deres sorghandleplaner, når de oplever dødsfald blandt elever og forældre. Faktisk har hele 76 % af skolerne brugt deres sorghandleplan inden for de sidste fem år. De skoler, der ikke har brugt deres sorghandleplan, forklarer det næsten udelukkende med, at de ikke har oplevet dødsfald.

En elev havde en kræftsyg mor. Hvor vi så tog hjem og besøgte hjemmet og talte med dem derhjemme. Det var faktisk rigtig godt. Vi var i tvivl, om vi ville gøre det, men vi anbefaler det i planen, og det er måske det, der får sendt en af sted. Det virkede rigtig godt på både faderen og på drengen, som vi havde i skolen, og hele familien.

Jonas, lærer

Sorghandleplanen opleves i høj grad som en støtte for skolens ansatte
Evalueringen viser, at skolerne oplever sorghandleplanen som en støtte. F.eks. angiver 98 % af skolelederne, der har brugt skolens sorghandleplan, at handleplanen er et brugbart redskab, og de ansatte beskriver sorghandleplanen som en vejledning, der kan give ro og anvise retning i ofte kaotiske situationer.

En udfordring for skolerne at bruge sorghandleplanen til sygdom og skilsmisse
Men der er plads til forbedringer. Resultaterne indikerer, at skolerne ikke bruger deres sorghandleplan i samme systematiske grad ved alvorlig sygdom og skilsmisse, som ved dødsfald. Kræftens Bekæmpelse har derfor fremadrettet fokus på at motivere skolerne til også at bruge sorghandleplanerne i disse tilfælde.

Vilje kan man have nok så meget af, men man skal også have viden. Og det synes jeg, det er det, planen kan. Der skal ligesom være et teoretisk fundament, som man handler ud fra

Asger, lærer

Ansatte i skolerne skal have viden om sorgens fortsatte betydning
Evalueringen viser desuden, at skolerne har vanskeligt ved at holde fokus på sorg i tiden efter en krise. Det er vigtigt, at ansatte i skolen får viden om, at sorg er en langvarig proces, og at de ansatte får konkrete redskaber til at støtte børn i sorg over tid. Evalueringen peger på, at skolerne kan styrke indsatsen ved at have en fast tovholder på sorghandleplanen, der kan vejlede sine kollegaer i arbejdet med elever i sorg.

Anbefalinger til skolerne

Forsøg at forpligte forældre til at informere skolen i tilfælde af kritiske forandringer i hjemmet
En forudsætning for, at skolen kan bruge sorghandleplanen er, at de bliver informeret om livsændringer hos børnene. Det kræver i de fleste tilfælde, at forældrene informerer skolen.

Ledelsen skal tage ansvar for brugen af sorghandleplanen
Ledelsen skal udføre egne opgaver beskrevet i sorghandleplanen, gå i dialog med de lærere, der er i kontakt med de berørte elever og anerkende det arbejde, lærerne udfører i den forbindelse.

Hav en fast tovholder, der har lov til at følge op på de øvrige ansattes arbejde i forbindelse med børn i sorg
For at sikre en sparringspartner til den lærer, der bruger sorghandleplanen og styrke skolernes brug af handleplanen på længere sigt, vurderes det fordelagtigt at skolerne har en fast tovholderfunktion.

Gennemgå sorghandleplanen én gang om året
Sørg for, at sorghandleplanen bliver gennemgået jævnligt og anfør det
med dato for, at man kan se, at den er gældende og ajourført med
relevante erfaringer.

Inkludér en vidensdel i sorghandleplanen adskilt fra handlingsvejledningen
Den første del af sorghandleplanen kan gå på de mere kriseprægede ’her-og-nu’ anvisninger, mens den anden del kan indeholde mere uddybende informationer om f.eks. sorgreaktioner, samtaleteknikker, bud på samarbejde med hjemmet osv. 

Teksten i sorghandleplanen skal indeholde konkrete handlingsvejledninger, være utvetydig og baseret på fælles beslutninger
Vejledningerne i handleplanerne skal være baseret på fælles
beslutninger, så valget og det moralske ansvar ikke kommer til at ligge
hos den enkelte ansatte.

Om undersøgelsen
Evalueringen baserer sig på data indsamlet ved hjælp af kvalitative samt kvantitative metoder. Indledningsvist er 45 skolers sorghandleplaner blevet gennemlæst og analyseret. Derudover er der foretaget interviews med lærere og ledere på 7 forskellige skoler, hvilket blev suppleret med en spørgeskemaundersøgelse blandt 297 ledere.

Andre relevante sider

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du finde flere relevante sider om området. 

OmSorg

Børn og unge