Gå til sygdomsliste

Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft

01-02-2015
Den forbedrede kræftbehandling betyder, at flere patienter helbredes eller lever længere. På baggrund af den foreliggende viden om rehabilitering har Kræftens Bekæmpelse udviklet en skabelon for kræftrehabilitering, som sikrer, at kræftpatienter får den fornødne hjælp til at komme videre i livet efter endt behandling.
Par går tur i skoven

Behov for bedre rehabilitering til kræftpatienter
Den forbedrede kræftbehandling betyder, at flere patienter helbredes eller lever længere. Desværre får alt for mange kræftpatienter ikke den hjælp, de har brug for til at komme videre i livet efter endt behandling.

I 2014 inviterede Kræftens Bekæmpelse en række danske eksperter til en møderække med henblik på at drøfte praksis og den bedst tilgængelige viden om rehabilitering under og efter kræftbehandling.

Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft

I rapporten opsummerer Kræftens Bekæmpelse den viden, som de danske eksperter har stillet til rådighed med henblik på at kvalificere den rehabiliterende indsats i blandt andet kommunerne og understøtte Kræftens Bekæmpelses rådgivning på området.

På baggrund af den foreliggende viden har Kræftens Bekæmpelse udviklet et skabelon for kræftrehabilitering, som sikrer, at kræftpatienter får den fornødne hjælp til at komme videre i livet.

Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft

Sammenfatning

Du kan også vælge at læse en sammenfatning af rapporten.

Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft – sammenfatning

En skabelon for rehabilitering i forbindelse med kræft

På baggrund af den foreliggende viden er det ikke muligt at give anbefalinger vedrørende diagnosespecifikke rehabiliteringsprogrammer til kræftpatienter. Den samlede litteratur peger på, at rehabilitering i forbindelse med kræft bør indeholde følgende tilbud:

  • Systematisk behovsafdækning gennem anamnese og brug af et afprøvet, valideret screeningsredskab og eventuelt fortsætter med en uddybende udredning
  • Førmåling og opstilling af mål i samarbejde med patienten
  • Fysisk træning under hensyntagen til kræftpatientens behov og eventuelle risikofaktorer
  • Psykosociale indsatser
  • Indsatser, der retter sig mod at fremme deltagelse i hverdagsaktiviteter og arbejdsfastholdelse
  • Behandling af specifikke senfølger
  • Patientrettet forebyggelse/livsstilsfaktorer
  • Ved behov ernæringsvejledning ved diætist
  • Hensynstagen til særlige udfordringer i den rehabiliterende indsats, herunder social ulighed, kønsmæssige forhold, de pårørendes behov og rolle
  • Om muligt effektmåling af indsatsen, inkl. evaluering af målopfyldelse.
Andre relevante sider

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du finde flere relevante sider om området.

Bivirkninger og senfølger

Rehabilitering