Gå til sygdomsliste

HPV-hjemmetest til kvinder med fysisk funktionsnedsættelse

21-02-2020
Kvinder med fysisk funktionsnedsættelse oplever en række strukturelle barrierer i forbindelse med screening for livmoderhalskræft. De efterspørger blandt andet bedre adgang for kørestole i almen praksis og justerbare brikse for at sikre bedre adgang til at blive screenet.

I denne undersøgelse har vi talt med syv kvinder i alderen 36-64 år, som alle er kørestolsbrugere. Baggrunden for undersøgelsen er dels et ønske om mere viden om de barrierer denne gruppe af kvinder oplever, og dels Region Hovedstadens tilbud om HPV-hjemmetest. I Region Hovedstaden kan kvinder med fysisk funktionsnedsættelse få en HPV-hjemmetest via egen læge. Med HPV-hjemmetest kan kvinden blive undersøgt for HPV uden at skulle have foretaget en gynækologisk undersøgelse. Derfor var et centralt spørgsmål i undersøgelsen her, hvorvidt HPV-hjemmetest kan gøre det lettere for kvinder med fysisk funktionsnedsættelse at blive undersøgt for livmoderhalskræft.

Klik på billede for at download rapporten: HPV-hjemmetest til kvinder med fysisk funktionsnedsættelse

HPV-hjemmetest til kvinder med fysisk funktionsnedsættelse (Klik på billede for download)

Tilgængelighed i sundhedsvæsenet

Ifølge de kvinder vi har talt med, er HPV-hjemmetest en undersøgelsesmetode, som for nogle kvinder vil gøre det lettere at blive screenet. De understreger dog også, at det ikke en løsning, der vil passe alle. Ingen af de kvinder, vi interviewede, er selv i stand til at tage en HPV-hjemmetest, og de fleste foretrak at blive undersøgt hos egen læge. De påpeger en række forhold, som ville gøre det lettere for dem at blive undersøgt. Herunder:

  • Gynækologiske brikse, der kan hæves og sænkes
  • Bedre adgang for kørestole i almen praksis
  • Mulighed for at blive undersøgt på sygehus, hvor de har justerbare gynækologiske brikse og lifte
  • At kvinderne kan bestille dobbelttid, når de skal til gynækologiske undersøgelser
  • Efteruddannelse af (praktiserende) læger ift. kvinder med fysisk funktionsnedsættelse

 Disse forhold taler ind i en større problematik om tilgængelighed i sundhedsvæsenet og et ønske om, at tilbuddene i sundhedsvæsenet i højere grad tilrettelægges, så kvinder med fysisk funktionsnedsættelse også kan gøre brug af dem.

- Jeg kan godt flytte mig over på briksen. Der, hvor jeg så skal guides, det er i forhold til de eksisterende bøjler – dem kan jeg slet ikke bruge til noget, fordi jeg kan ikke bukke knæene. De er meget ufleksible de der bøjler (Lene, 58 år)

- Sidst jeg fik den foretaget på hospitalet, der ringede jeg og sagde ”I er jo nødt til at regne ekstra tid. Inden jeg bliver bakset op og hjælperen får hevet tøjet af og går ud af rummet. Det kan man ikke bare gøre på et kvarter”. Når jeg går til min egen læge bestiller jeg også dobbelt tid. Det har jeg i hvert fald lært; det er jeg nødt til at gøre, for det tager længere tid (Birgitte, 57 år)

Kvinderne påpeger desuden, at det bør fremgå af informationsmaterialet om HPV-hjemmetest, hvilke opfølgende tilbud der er efter en positiv HPV-test for de kvinder, som tager imod en HPV-hjemmetest. Netop fordi ikke alle kan få en gynækologisk undersøgelse hos egen læge, f.eks. fordi lægen ikke har en justerbar gynækologisk briks eller lift.

- Fordi hvad hvis min test viser, at jeg er smittet med HPV? Så er vi jo tilbage ved det udgangspunkt, hvor det ikke kunne lade sig gøre. Hvis denne her screening, som man har fået hjem, viser, at der er HPV, så bliver man bedt om at tage til sin egen læge. Og grunden til at man fik denne her, var jo fordi, at man ikke kunne tage til egen læge. (Lene, 58 år)

Om undersøgelsen

Vi har talt med i alt syv kvinder i alderen 36-64 år, som alle er kørestolsbrugere. Kvinderne er rekrutteret via Dansk Handicapforbund. Vi har afholdt to enkeltinterviews, et duointerview og et gruppeinterview med tre kvinder.

Region Hovedstadens tilbud om HPV-hjemmetest gælder også kvinder med psykiske lidelser. Som et led i afdækningen af barrierer for at deltage i screening for livmoderhalskræft, planlægger vi derfor også at afholde interviews med kvinder med psykiske lidelser og pårørende.

Download rapporten her (pdf)