Gå til sygdomsliste

Hvidbog: Social ulighed i kræft i Danmark

01-02-2019
De seneste års fremskridt på kræftområdet har ikke gavnet alle lige meget. Borgere i Danmark, der bor alene, eller som har korte uddannelser og lave indkomster har større risiko for at få kræft og dårligere chancer for at overleve en kræftsygdom.
forside til hvidbog om social ulighed i kræft i danmark

Det er på det grundlag, at Kræftens Bekæmpelse sætter fokus på ulighed i kræft, og at forskere ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning har samlet aktuel viden om social ulighed i kræft i denne rapport. 

Den sociale gradient findes igennem hele kræftforløbet i form af umotiverede forskelle i incidens, behandling, senfølger,  erhvervstilknytning og overlevelse.

Opfølgning af resultater og evidens vedrørende social ulighed i kræft er helt centralt for en målrettet indsats. Ved at koble befolknings-, screenings-, sygdoms-, behandlings- og opfølgningsregistre kan viden om trends inden for ulighed omsættes til målrettede indsatser.

Fordi problemet har mange dimensioner – i forhold til køn, alder, etnicitet og socioøkonomi samt kulturelle, politiske og historiske aspekter – skal forskning og dokumentation sikres på alle niveauer. Fra det kommunale og regionale til det nationale og globale.

International forskning viser, at der kræves individuelle og strukturelle indsatser mod ulighed baseret på evidens og samspil mellem patienter, primærsektoren og sekundærsektoren. For at forebyggelse, initiativer for tidlig diagnose og behandlingstilbud skal få den ønskede effekt, er det nødvendigt at indtænke strategier og initiativer, der mindsker den socioøkonomiske skævhed. 

Arbejdet for at mindske ulighed i kræft kræver en lang tidshorisont, men ved styrket forskning, dokumentation, målrettede indsatser og langsigtede perspektiver kan en samlet indsats vende trenden. Kræftens Bekæmpelse ønsker gennem samarbejder, der skaber momentum mod ulighed, at alle patienter med kræft skal få lige chancer. Fordi vi ved, at vi kan vinde tusindvis af gode leveår.