Gå til sygdomsliste

Kræft i Danmark 2020

10-08-2020
Kræft i Danmark 2020 er en ny form for årsrapport, hvor Kræftens Bekæmpelse har samlet de nyeste tilgængelige fakta og data for store dele af kræftområdet fra de mange forskellige registre, institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med kræft. Formålet er at skabe overblik, at gøre status og at gøre opmærksom på de udfordringer, der tegner sig med henblik på dialog om mulige løsninger. I rapporten opridses de væsentligste udfordringer, vi står over for.
Kræft i Danmark 2020

“Kræft i Danmark 2020” beskriver forholdene på store dele af kræftområdet.

I forlængelse af det bringes også Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til vitale indsatser.

Du kan læse rapporten i dens fulde længde her:

Kræft i Danmark 2020

Rapporten beskriver blandt andet følgende store udfordringer:

Antallet af kræftpatienter ventes at stige med 15 pct. over de næste 10 år, hovedsageligt fordi vi bliver ældre og ældre. Det stiller krav til udbygning af vores sundhedsvæsen, så det kan behandle stadig flere ældre med kræft. Det stiller også krav til udviklingen af mere skånsomme og præcise kræftbehandlinger samt krav til flere og bedre tilbud om palliative indsatser og rehabilitering.

Stigningen i antallet af kræftpatienter kan i et vist omfang bremses. Fire ud af ti kræfttilfælde kan forebygges. Gennem en indsats mod rygning, overvægt, forkert kost og for meget sol kan samfundet og borgerne påvirke, hvor mange der får kræft.

Der er sket markante fremskridt i overlevelsen efter kræft, men vi er endnu ikke på niveau med det bedste af de nordiske lande, som er målet. Et vigtigt skridt på vej mod dette mål er, at hele det danske samfund for alvor kommer ind i kampen mod den sociale ulighed i sundhed. Over en femårig periode ville mere end 11.000 flere kræftpatienter overleve, hvis alle klarede sig lige så godt som de bedst stillede.

Jo tidligere kræft opdages, jo større er muligheden for at få en helbredende behandling. Desværre falder deltagelsen i screeninger især blandt udsatte grupper. Den tendens skal vendes. Omvendt kan vi glæde os over, at et stingende antal piger bliver vaccinerede mod HPV. Der er endnu ikke tal for drengene.

Kræftpakkerne, der har sikret kræftpatienter hurtig udredning og behandling, har forbedret kræftbehandlingen i Danmark. Men halvdelen af alle kræftpatienter kommer ikke direkte i et kræftpakkeforløb, og stigningen i antallet af kræftpakker holder ikke trit med stigningen i antallet af kræfttilfælde. Rapporten viser, at der er stor forskel på, hvor hurtigt man kommer i behandling, alt efter hvilken kræftsygdom man har, og hvor i landet man bor.

Den palliative indsats trænger til et løft. Den tilbydes alt for sent i kræftforløbet. Sundhedsstyrelsen og vi anbefaler, at lindrende behandling tilbydes samtidig med livreddende eller livsforlængende behandling. Men mange kræftpatienter dør, inden de får hjælp.

For det stigende antal kræftoverlevere kniber det med at få hjælp til behandling af fysiske, psykiske og sociale senfølger.

2020 er præget af coronaepidemien, der betyder en ekstra belastning for mange sårbare patienter og deres familier. I en periode har færre mennesker deltaget i screeninger, og mange mennesker har afholdt sig fra at søge læge med symptomer, der kan være tegn på kræft. Det har medført et fald i antallet af henvisninger til kræftpakkeforløb. Det er sket på trods af beslutning om at opretholde fuld kapacitet. Data på disse områder er først begyndt at indløbe efter trykningen af denne rapport, og mulige konsekvenser vil først vise sig senere. Men det rokker ikke ved de grundlæggende udfordringer, der beskrives i rapporten.