Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

01-01-2014
Det skønnes, at hovedparten af de cirka 15.000 kræftpatienter, der årligt dør i Danmark, vil have behov for en palliativ indsats. Kræftens Bekæmpelse har udviklet anbefalinger til den palliative indsats på kræftområdet, der skal sikre kræftramte en kvalificeret indsats ud fra deres ønsker og behov i den sidste tid.
Par går tur i skoven

Udfordringer på det palliative kræftområde
I de senere år har der været en række gode initiativer for at understøtte og forbedre den palliative indsats i Danmark. Der er dog stadig en række problemer i forhold til den palliative indsats på kræftområdet.

På baggrund af de udfordringer, som den danske palliative indsats står over for, har Kræftens Bekæmpelse udviklet konkrete anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter.

Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

I denne rapport fra 2014 introducerer Kræftens Bekæmpelse en række anbefalinger, der er afgørende for, om danske kræftpatienter og deres pårørende kan sikres en kvalificeret indsats ud fra deres ønsker og behov i den sidste tid.

Anbefalingerne har fokus på den lindrende indsats til de kræftpatienter, hvor helbredelse ikke er mulig, og hvor fokus er på at sikre et værdigt og godt forløb i eget hjem, eller hvor den enkelte i øvrigt ønsker at tilbringe den sidste tid.

Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Sammenfatning

Du kan også vælge at læse en sammenfatning af rapporten.

Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter – sammenfatning

Konkrete anbefalinger til den palliative indsats
I rapporten udfolder Kræftens Bekæmpelse de udfordringer, som den palliative indsats står over for i Danmark, og peger på nogle indsatser, som er nødvendige for at understøtte den positive udvikling, der er i gang. Du kan se både udfordringerne og anbefalingerne i boksene herunder. 

Kræftpatienter ønsker at tilbringe den sidste tid i eget hjem

Danske undersøgelser viser, at 70-80 % af danske kræftpatienter ønsker at dø i eget hjem. Da kun cirka hver fjerde danske kræftpatient dør i eget hjem, får en betydelig del af danske kræftpatienter ikke opfyldt deres ønske til dødssted. 

Derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse at: 

 • Der bør i Danmark gøres en betydelig indsats for at sikre, at kræftpatienters ønsker til den sidste tid muliggøres, herunder ønsker til dødssted.
 • Tidlig planlægning med relevante sundhedsprofessionelle er en forudsætning for et forløb, der svarer til patientens ønsker.
 • Ved belastende symptomer, et stort plejebehov eller andre problemstillinger bør åben indlæggelse på en kendt afdeling altid være en mulighed. 
Kræftpatienter i den sene palliative fase får ikke tilstrækkelig hjælp

I barometerundersøgelsen oplyser 22 %, at de ikke får tilstrækkelig hjælp ved smerter. 30 % får ikke hjælp for depression og 31 % får ikke hjælp til ernæring. Kun halvdelen af de specialiserede enheder bruger systematisk et screeningsskema, og der er i den basale palliative indsats ikke standarder for symptomscreening.

Derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse at: 

 • Den specialiserede palliative indsats skal kunne dokumentere en høj grad af målopfyldelse i forhold til at anvende et screeningsredskab til afdækning af palliative behov.
 • Den specialiserede og den basale palliative indsats bør anvende det samme screeningsredskab, så samarbejdet om symptomlindring styrkes.
Kræftpatienter oplever, at der er for lidt fokus på de pårørendes behov

I barometerundersøgelsen oplyser 1/3 af kræftpatienter, at de ikke oplever, at sygehuspersonalet inddrager de pårørende på en god måde. 1/4 af kræftpatienter i sene palliative fase oplever ikke, at hjemmeplejen udviser interesse for, hvordan de pårørende har det. 

Derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse at: 

 • Der skal i den kommunale palliative indsats afsættes tilstrækkelig tid til dialog og inddragelse og støtte til de pårørende.
 • De sundhedsprofessionelle skal være opmærksomme på sorg hos de pårørende med henblik på at identificere og støtte pårørende, der er i risiko for et kompliceret sorgforløb. 
Den palliative kapacitet er for lille

Cirka hver femte kræftpatient bliver for dårlig eller dør inden 1. kontakt med den specialiserede indsats. Op til 30 % af kræftpatienter i den palliative fase må vente 10 dage eller mere på et specialiseret tilbud. 

Derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse at: 

 • Regionerne løbende bør følge op på, om standarderne i Dansk Palliativ Database opfyldes.
 • Regionerne bør foretage en tæt monitorering af ventetid og belægning i forhold de specialiserede tilbud.
 • Samordningen mellem den specialiserede indsats og den basale indsats skal beskrives i forbindelse med sundhedsaftalerne.
 • Der bør være et særligt fokus på at sikre særlige patientgrupper adgang og et passende tilbud i såvel den basale som den specialiserede indsats.  
De sundhedsprofessionelle mangler palliative kompetencer 

1/3 af FOA’s medlemmer mener ikke, at de har tilstrækkelig viden på det palliative område og 2/3 af hjemmeplejeenheder har ingen medarbejdere med efteruddannelse i palliation. Desuden viser danske studier, at de praktiserende læger ofte ikke føler sig klædt på i forhold til palliative forløb.

Derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse at: 

 • Den kommunale hjemmesygepleje/ hjemmepleje skal være uddannet tilstrækkeligt i forhold til de specifikke palliative omsorgs- og behandlingskrav.
 • Kommunerne skal sikre en målrettet og tilbagevendende lokal efteruddannelsesaktivitet rettet mod det kortuddannede personale.
 • Det kortuddannede personale i kommunerne bør have adgang til uddannede palliative nøglepersoner på sygeplejerskeniveau.
 • De praktiserende læger bør have adgang til systematisk efteruddannelse.

Om undersøgelsen
I rapporten sætter Kræftens Bekæmpelse fokus på 1) indsatser der i særlig grad understøtter, at kræftpatienter får en palliativ indsats, der muliggør en god tid i eget hjem, 2) sikring af, at det basale palliative niveau har kompetencer til at løfte den brede palliationsopgave i et samarbejde med det specialiserede niveau og 3) inddragelse af de pårørende i de palliative forløb.

Andre relevante sider

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du finde flere relevante sider om området.

Palliation

Kræftpatienters oplevelser i den palliative fase af sygdomsforløbet